Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větší fotovoltaiky bez licence? Distribuční sítě narážejí na své limity už teď

Zájem o střešní fotovoltaiky neklesá. Domácnosti aktuálně k pořízení solárních elektráren motivují nejen vysoké ceny energií a štědře nastavené dotace, ale nově také navýšení limitů instalovaného výkonu, který nevyžaduje speciální licenci.

U novostaveb navíc fotovoltaiky představují jeden z nejefektivnějších způsobů, jak splnit limity PENB. Stále víc zájemců ale naráží na zamítnutí ze strany distribučních společností. Zatímco dřív takový scénář býval téměř nemožný, teď jde o čím dál běžnější praxi. Fotovoltaický boom totiž odhaluje limity distribučních sítí. A ne vždy má situace řešení.

Vezměme to však popořadě. Jak to funguje? Každý nový zájemce o fotovoltaiku musí ještě před tím, než se pustí do instalace, podat žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě. Teprve poté, co distribuční společnost udělí svůj souhlas, je možné začít s dalšími kroky, na jejichž konci bude nová elektrárna, případně i vyplacená dotace.

Donedávna bývalo vyřízení smlouvy o připojení víceméně formalitou. Prakticky se nestávalo, že by ze strany distribuční společnosti přišla zamítavá odpověď. Solární boom, který rozpoutala pandemie a posléze události posledního roku (krach některých poskytovatelů energií, skokový růst cen, válka na Ukrajině) však zamíchaly kartami. Nových domácích elektráren je tolik, že kapacita distribučních sítí v některých oblastech přestává stačit.

Zatím to není nijak extrémní, ale už to ani není výjimečné. Jen u klientů naší společnosti jsme v uplynulých měsících evidovali v průměru tak dvě zamítnutí týdně. To jsou možná 2–3 procenta případů, přitom dřív to bývala maximálně promile. A to se bavíme o fotovoltaikách v původních limitech, tedy většinou do 10 kWp. Pokud v návaznosti na nová pravidla začnou poptávat větší fotovoltaiky, až k 50 kWp instalovaného výkonu, nepochybně bude hůř,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský, jednatel největší tuzemské instalační společnosti S-Power Energies.

Tři možné zamítací scénáře

Co přesně se stane, když nově podaná žádost u distributora narazí na strop? Možností je několik:

  1. Distribuční společnost zamítne podanou žádost, ale připustí připojení o něco menší elektrárny.
  2. Distribuční společnost žádost schválí s tím, že nejprve bude nutné posílit v dané lokalitě síť.
  3. Distribuční společnost žádost zamítne a umožní připojit mikrozdroj pouze tzv. zjednodušeným způsobem.

Varianta 1: Lepší vrabec v hrsti…

V prvním případě, kdy distribuční společnost připustí připojení menší elektrárny, může být východiskem přepracování projektu. Pochopitelně to vyžaduje kompromis na straně klienta. Ten se musí smířit s tím, že instalovaný výkon elektrárny bude nižší, než původně plánoval. Klíčovou otázkou je, o kolik.

Někdy může jít na straně klienta o relativně malý ústupek – např. snížení z 8 na 6 kWp. Pokud však distributor oproti původnímu plánu povolí pouze poloviční limit, je otázkou, zda taková instalace ještě dává smysl,“ komentuje Jaroslav Šuvarský.

Navíc je tu ještě jeden problém: Ani kývnutí na nabízený kompromis nemusí situaci řešit. Vzhledem k tomu, že uvedený postup vyžaduje přepracování projektu, celá věc nějaký čas trvá. „Bohužel se nám stává, že než projekt upravíme tak, abychom mohli podat novou žádost, distribuční společnost limit sníží ještě výrazněji, takže původní nabídka už není relevantní. Je to pak začarovaný kruh,“ upozorňuje Šuvarský.

Varianta 2: Kdo si počká, ten se dočká (možná)

Pokud klient v otázkách instalovaného výkonu nechce dělat ústupky, nezbývá mu nic jiného než počkat, až se v dané lokalitě posílí trafostanice. V takovém případě distribuční společnost vystaví žadateli smlouvu o smlouvě budoucí. V ní je uveden časový horizont, kdy přibližně má k posílení sítě dojít. Do té doby může být elektrárna připojena pouze tzv. zjednodušeným způsobem. To znamená, že do distribuční sítě nesmí posílat žádné přebytky nevyužité elektřiny.

Tato varianta má svá úskalí: Z naší praxe vyplývá, že aktuálně ji nabízí pouze ČEZ Distribuce. Žadatelé na jiných území tak většinou musí vybírat z jiných variant. A když už distribuční společnost tuhle variantu nabídne, může to někdy připomínat čekání na Godota. V poslední době se totiž čekací lhůty prodlužují leckdy i na 18 až 24 měsíců,“ komentuje Jaroslav Šuvarský.

Připojení ve zjednodušeném režimu navíc není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, proto někteří klienti preferují počkat s instalací až o okamžiku, kdy bude síť posílená. To ale pro instalační společnost představuje další komplikaci: „Projekt zpracovaný k žádosti stojí na technologiích, které o dva roky později už nemusí být k dispozici. Například panely se neustále vyvíjejí, mění se jejich výkon i rozměry. Podobné to může být i s dalšími komponenty. Ve finále nám tak v době posílení sítě můžou chybět potřebné technologie nebo můžou být za úplně jiné ceny,“ doplňuje jednatel S-Power Energies.

Varianta 3: Máte smůlu a tečka

I když je čekání nepříjemné, pořád je to podstatně lepší varianta než kompletní zamítnutí. Bohužel není až tak ojedinělé, že distribuční společnost odmítne posílení sítě řešit. Zákazníkům pak zbydou jen dvě možnosti: na fotovoltaiku zcela rezignovat, nebo si nechat nainstalovat tzv. bezpřetokový systém, tedy připojit mikrozdroj natrvalo ve zjednodušeném režimu. Má to však podstatné „ale“.

Ve zjednodušeném režimu domácnosti nesmí pustit žádnou energii do sítě. Jednoduše musí veškerou vyrobenou elektřinu využít k napájení spotřebičů nebo ohřevu vody, případně uložit do baterií. Pokud by přetekla do sítě, domácnost by se tím vystavila riziku pokuty od distribuční společnosti (a praxe ukazuje, že se to děje).

Abychom ale byli přesní: Není to tak, že by distribuční společnosti netolerovaly vůbec žádný přetok. Technologie jsou nastavené tak, aby připojení ve zjednodušeném režimu umožňovaly, ale nárazově k nepatrným přetokům elektřiny do sítě dochází. Tyto tzv. technologické přetoky distribuční společnosti v současnosti tolerují do hodnoty 115 W. Při jejím překročení hrozí sankce.

Problém je, že aktuálně nastavený mantinel technologických přetoků je až příliš přísný a pro některé střídače je dosažení takto nízkých hodnot obtížné. Aktuálně proto Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT), jehož jsme členem, vede intenzivní jednání o tom, jak by bylo možné upravit Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS). Výsledkem by mělo být, že distribuční společnosti nebudou pokutovat dodávky (přesmyky) do sítě do 1 kW. Takový limit je pro většinu technologií na trhu splnitelný a minimalizuje riziko pokut,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Sever proti Jihu

Kde hrozí nepříjemná třetí varianta nejčastěji? Překvapivě se to dá říct celkem s jistotou: v jižní části republiky. Z analýzy mezi zákazníky S-Power Energies vyplývá, že dělící čára přesně odpovídá tomu, jak jsou okresy rozděleny mezi distribuční společnosti. Každá distribuční společnost totiž k limitům distribučních sítí přistupuje odlišně.

Zatímco ČEZ Distribuce účinně reaguje na podané žádosti a distribuční síť na svém území posiluje (byť za cenu čekání), přístup EG.D k navyšování kapacity sítě je podstatně rezervovanější. Pokud tedy na území spadajícím pod EG.D dosáhne distribuční síť svých limitů, maximální možný ústupek ze strany distribuce bývá varianta č. 1 – tedy připuštění fotovoltaiky o sníženém instalovaném výkonu, případně varianta č. 3.

ČEZ Distribuce na podanou žádost reaguje vždycky. Sice pomalu, ale ochotně. Naproti tomu ze strany EG.D jsme se rozhodnutí o posílení distribuční sítě nedočkali ještě ani jednou,“ konstatuje Jaroslav Šuvarský a doplňuje: „Třetí hráč na trhu – PRE distribuce – zatím problémy s nedostatečností sítě neřeší, respektive loni jsme zaznamenali jediný případ. I to se ale časem může změnit.

Větší fotovoltaiky znamenají častější problémy

Pohled na statistiky S-Power Energies potvrzuje, že míra zamítnutí na straně EG.D za poslední roky opravdu narůstá. Zatímco ČEZ Distribuce v letech 2021 i 2022 zamítla kolem 2–3 promile podaných žádostí, u EG.D číslo meziročně vzrostlo z 1,5 procenta v roce 2021 na 5 procent v roce 2022. Lze tedy usuzovat, že zejména s posunutím limitů problém s připojováním dál poroste.

Kdo s pořízením fotovoltaiky dosud váhal, měl by své rozhodnutí uspíšit. Především na jihu republiky totiž může být připojování brzy opravdu problematické. Už teď se nám například v menších obcích stává, že si někdo nainstaluje fotovoltaiku, inspiruje sousedy, ale ti už si musí vybrat buď menší sestavu, nebo jim od distribuce rovnou přijde zamítnutí. O větších sestavách si tak lidé bez ohledu na nově nastavené limity můžou nechat jenom zdát,“ uzavírá Jaroslav Šuvarský.

K jaké distribuční společnosti kdo spadá, je možné zjistit pomocí kalkulačky na tomto odkazu.


S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 11 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. Všichni naši odborníci na technologie jsou ...