Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fotovoltaika pro novostavby: Na jakou podporu (ne)máte nárok podle nových podmínek NZÚ?

V dotačním programu Nová zelená úsporám platí od října 2021 nové podmínky. Zatímco u stávajících staveb jsou dotace obnovitelných zdrojů štědřejší než dřív, nad novostavbami visel nějakou dobu otazník. Konečně jsme ale zjistili veškeré informace ke sporným oblastem a přinášíme přehled toho, s čím při stavbě nového domu můžete (nebo naopak nemůžete) počítat.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

V první řadě je důležité si definovat, co je vlastně novostavba. Program NZÚ 2021+ (jak se označuje znění Nové zelené úsporám platné od října 2021) vnímá jako novostavby všechny stavby, které jsou v katastru nemovitostí zapsané méně než dva roky. Po uplynutí této doby se daná nemovitost považuje za stavbu stávající, nikoli novostavbu. To je důležité. O podmínkách dotací NZÚ pro stávající stavby jsme podrobněji psali zde.

Zároveň je třeba si říct, že program NZÚ 2021+ má – stejně jako předchozí verze – řadu oblastí a podoblastí podpory. My se v tomto článku zaměříme na dotace, které se vztahují k solárním technologiím a tepelným čerpadlům pro rodinné domy. Těm se věnuje oblast C – ZDROJE ENERGIE. Jakou podporu je tedy možné čerpat v rámci této oblasti na novostavby?

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

O (ne)podpoře rozhoduje PENB

Důležitá informace na úvod: V rámci oblasti C je možné žádat o podporu na pořízení nebo výměnu obnovitelného zdroje až poté, co je stavba zapsána do katastru nemovitostí. Jinými slovy, oblast C se nevztahuje na opatření realizovaná v průběhu stavby. To ale neznamená, že v průběhu stavby není možné čerpat žádné dotace NZÚ 2021+. Naopak. Jen se jim věnuje oblast B – NOVOSTAVBA, nikoli C – ZDROJE ENERGIE.

Pojďme se tedy podívat na situaci, kdy už máte nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí a chcete si na střechu pořídit fotovoltaiku. V takovém případě o nároku na dotaci C rozhoduje to, co máte, respektive nemáte uvedeno a započítáno v průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) pro stavební řízení nebo změnu stavby před dokončením.

Pokud je fotovoltaika uvedená v průkazu – jinými slovy, pokud je fotovoltaika jednou z technologií, které k získání PENB mají přispět – pak se na její pořízení dotace C nevztahuje. Pokud ale požadované hodnoty PENB splníte jinými způsoby a fotovoltaiku si pořizujete jako další nadstavbovou technologii, pak máte na dotaci nárok. Podmínkou je, že instalace i úhrada systému se uskuteční až po dokončení rodinného domu, tedy po jeho zalistování do katastru nemovitostí.

Může ale nastat i kombinace obou variant: V rámci PENB můžete na střechu nainstalovat minimalistickou solární elektrárnu – bez „céčkové“ dotace. Po uplynutí dvou let od zápisu do katastru ale lze tuto sestavu rozšířit (např. navýšit počet panelů a přidat bateriové úložiště) a na toto rozšíření už je možné čerpat dotaci.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Několik příkladů pro lepší přehled

  1. Máte novostavbu zapsanou v katastru nemovitostí (KN) a chcete zažádat o podporu na instalaci střešní solární elektrárny. PENB vaší budovy ale počítá s instalací fotovoltaiky a bateriového úložiště. Máte smůlu. Dva roky od zápisu do KN na dotaci nemáte nárok.
  2. Máte novostavbu zapsanou v katastru nemovitostí (KN) a chcete zažádat o podporu na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo. Stavebník vám totiž nainstaloval elektrokotel navzdory tomu, že PENB počítal s instalací tepelného čerpadla. Máte smůlu. Tepelné čerpadlo mělo být instalováno v rámci stavebního řízení, tudíž se na něj dotační podpora nevztahuje.
  3. Máte novostavbu zapsanou v katastru nemovitostí (KN) a chcete zažádat o podporu na instalaci střešní solární elektrárny. PENB vaší budovy s žádnou fotovoltaikou nepočítá. To je ideální scénář – o dotaci bez problémů můžete požádat. Na jakou výši podpory máte nárok, si můžete přečíst v tomto podrobném článku.
  4. Váš dům je už víc než dva roky zapsaný v katastru nemovitostí a chcete zažádat o podporu na instalaci střešní solární elektrárny. Výborně, jděte do toho. Po dvou letech už se nejedná o novostavbu, takže o dotaci bez problémů můžete požádat.

Dobrá rada na závěr

Pokud stavíte a víte, že výhledově budete uvažovat o pořízení fotovoltaiky (třeba hned po zapsání objektu do katastru nemovitostí), ušetříte si spoustu peněz i starostí, pokud stavbu už dopředu adekvátně připravíte. Ve fázi výstavby jde o několik jednoduchých úkonů. Cokoli se dělá až po dokončení stavby, je o mnoho složitější.

Se stavební přípravou pro střešní fotovoltaiku vám v S-Power Energies velmi rádi pomůžeme. Stačí, když se ozvete našim operátorům, a my vám bez nároku na cokoli obratem pošleme podrobný návod, jak nemovitost správně připravit, aby následná instalace solární elektrárny byla co nejjednodušší. Vyhnete se pak nepříjemným úpravám jako je sekání do zdí nebo do stropů, takže jak pro vás, tak pro techniky bude později instalace o to snazší a rychlejší,“ říká jednatel firmy Jaroslav Šuvarský.


S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 11 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. Všichni naši odborníci na technologie jsou ...