Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Skončí preferenční přístup do sítě pro obnovitelné zdroje energie?

Dokument uniklý z Evropské komise prozrazuje, že Evropská komise zvažuje ukončení preferenčního přístupu do sítě pro obnovitelné zdroje.

Klíčové kritérium pro investici

Německo a Francie vzápětí po jeho zveřejnění reagovaly nesouhlasným stanoviskem, stejně jako asociace sdružující provozovatele výroben elektřiny z OZE. „Preferenční přístup do sítě je klíčový pro rozhodnutí, zda vůbec investovat do obnovitelné energetiky. Investoři stojící za stávajícími projekty by mohli utrpět citelné ztráty,” řekl tiskový mluvčí WindEurope a dodal, že v případě, že bude preferenční přístup do sítě skutečně omezen, mělo by toto omezení být provázeno dostatečnou kompenzací ušlého zisku.

I za cenu zvýšení emisí

Uniklý dokument je posouzením dopadů, týkající se zatím jen připravované revize směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která by po roce 2020 měla upravit směrnici současnou. Nyní mají obnovitelné zdroje přednost v přístupu do sítě před těmi tradičními, jako je uhlí, jádro nebo plyn. Uniklý dokument však mezi sebou porovnává čtyři různé způsoby, jak tento preferenční přístup ukončit, a to i za cenu zvýšení emisí skleníkových plynů.

Záměrem navrhovaných opatření má být narovnat stávající pokřivení trhu ve prospěch OZE a zamezit provozovatelům výroben elektřiny, aby prodávali elektřinu v době jejího nadbytku, kdy jsou ceny negativní. V případě, že by opatření byla přijata, silněji by je pocítili provozovatelé s vyššími výrobními náklady. „Argumentace snahou narovnat pokřivení trhu ve prospěch OZE není na místě. Samotná výstavba a provoz výroben elektřiny z OZE s sebou nese pozitivní externality - tedy projev určitého tržního selhání, jehož se stávající přednostní připojení k síti snaží minimalizovat. Bez řešení takových tržních selhání bude investic do výroby elektřiny z OZE ubývat, čímž společnost počne ztrácet i výhody těchto pozitivních externalit. Konec preferenčního přístup do sítě pro OZE je tak krokem zpátky, na který ve svém důsledku doplatí všichni”, tvrdí právník Filip Nečas z Frank Bold advokátů.

Co bude následovat?

Směrnice je teprve ve fázi nepředloženého návrhu. Následuje tedy její dopracování a předložení členským státům a Evropskému parlamentu koncem listopadu. Během projednávání může doznat značných změn, a je-li Německo s Francií už nyní ostře proti, je slušná šance, že žádná „přísná” varianta neprojde. Záleží však samozřejmě také na postoji České republiky. „Česká republika by se měla přidat k ostatním zemím, které zpřísnění podmínek pro rozvoj OZE odmítají, a pokračovat tak v deklarovaném trendu nadále výrobu elektřiny z OZE podporovat”, míní Filip Nečas.

Zdroj: Frank Bold advokáti

 
 
Reklama