Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární květina Smartflower – účinnější alternativa k malým střešním systémům

Od letošního roku je na českém trhu inovativní solární systém Smartflower. Jedná se o solární elektrárnu, která se svým tvarem podobá květině. Zařízení každé ráno „rozvine“ panely a během dne se pak stejně jako květina natáčí za sluncem. Podle slov rakouského výrobce je díky tomu účinnost zařízení výrazně vyšší než u běžného střešního solárního systému.


Konstrukce Smartflower se skládá ze stabilního těla a 12 pohyblivých panelů. Solární květina využívá technologii monokrystalických článků s celkovou plochou 18m2. Tělo obsahuje integrovaný jednofázový střídač, řídicí jednotku, a ve verzi POP+ i baterii LiFePO4. Jmenovitý instalovaný výkon uvádí výrobce 2,31 kWp, v závislosti na regionu se pak množství vyrobené energie za rok pohybuje v rozmezí 3 400 - 6 200 kWh. Kapacita baterie je 2,3 nebo 4,6 kWh. Smartflower se vyrábí ve třech variantách:

  • Smartflower POP: solární systém 2,3 kWp
  • Smartflower POPe: solární systém 2,3 kWp + nabíječka na elektromobily a elektrokola1
  • Smartflower POP+: solární systém 2,3 kWp + baterie s kapacitou 2,3 kWh/4,6 kWh

1 Typ 2 (IEC 62196) pro elektromobily a 230V zásuvka (CEE 7/3) pro elektrokola

Faktory vyšší výkonnosti

Optimální orientace solárních panelů ke slunci (tedy úhel 90°), která zajišťuje nejvyšší možné využití energie slunečních paprsků, je u statických solárních systémů dosažena pouze několik hodin v roce. Technologie Smartflower tento problém řeší díky možnosti dvouosého natáčení za sluncem. Zařízení tak vyrábí energii od východu až do západu slunce a to během jakéhokoliv ročního období a jeho účinnost v porovnání s napevno instalovanými panely je vyšší.

V grafu můžeme vidět srovnání výkonnosti zařízení ve verzi POP (výkon 2,3 kWp) s klasickým solárním systémem o výkonu 4 kWp instalovaným na střeše s 30° sklonem. Z porovnání je zřejmé, že Smartflower dokáže sluneční energii využít mnohem efektivněji. Energii dodává rovnoměrněji během celého dne a po delší čas, což běžný statický systém nedokáže. Navíc můžeme pozorovat podstatně delší vrcholovou fázi. Díky tomu dosahuje její míra využití energie pro vlastní spotřebu až 60 % – u srovnatelného střešního systému je to v průměru 30 % (údaje z měření prováděných výrobcem).

Dalším faktorem, který snižuje účinnost klasických fotovoltaických elektráren je znečištění panelů. Podle řady zahraničních studií může hromadění prachových částic u nemytých solárních panelů dosahovat až 50 %2. Smartflower má integrovaný systém čištění (čistí panely každý den při jejich rozkládání a skládaní, viz video níže), čímž těmto ztrátám předchází.

Výkonnost panelů může mimo jiné snižovat také vysoká teplota. Především v horkých letních dnech dochází u střešních panelů k hromadění horkého vzduchu mezi panelem a střešní krytinou a snižuje se tak jejich účinnost. Při růstu teploty panelu o 10°C dochází ke snížení výkonnosti o 5 %. U Smartflower k takovým problémům nedochází, její unikátní konstrukce umožňuje přirozené větrání. Panely jsou tak za stejných podmínek o 10–20 % chladnější a dodávají o 5–10 % vyšší výkon než běžné střešní systémy.3

Pro koho je systém vhodný?

Solární systém Smartflower je alternativou běžných střešních systémů. Vyrábí energii efektivněji (až o 40 % vyšší produkce díky funkci inteligentního sledování slunce) a rovnoměrněji během celého dne. Díky funkcím smart cooling a smart cleaning eliminuje ztráty způsobené hromaděním tepla a znečištěním ve výši až 15 %, kterým se u klasické střešní konstrukce nelze vyhnout. Jedná se o řešení nenáročné na instalaci (zapojení funguje na principu Plug & Play - jako běžný domácí spotřebič) a při stěhování ho lze snadno vzít s sebou, zatímco klasický střešní systém je pevně instalován a spjat s danou nemovitostí.

Smartflower může být dostupným řešením v případech, kdy stav či orientace střechy neumožňuje instalaci panelů, v případě, že si pronajímatel daného objektu střešní instalaci nepřeje, nebo v místech, kde z estetického hlediska střešní systém nepřipadá v úvahu. Zařízení je vhodné pro rodinné domy, do areálů firem, obchodních center nebo i pro veřejné prostory. Ve verzi POPe je ideálním řešením všude tam kde parkují elektromobily či elektrokola. Pro svůj neobvyklý design může sloužit jako “zelená vizitka” pro společensky odpovědné obce a firmy, posílá dobře viditelný a důvěryhodný signál o šetrném přístupu k životnímu prostředí.

Provoz Smartflower má svá specifika. Pro instalaci zařízení je třeba volná plocha o rozloze cca 25m2. V porovnání s běžnými střešními systémy je solární květina také více ovlivněna počasím, především silným větrem. Zařízení má proto integrované senzory, které sledují rychlost větru. Od 54 km/h se panely automaticky sklopí do první bezpečnostní pozice, aby se zabránilo poškození. V případě, že vítr zesílí na 63 km/h nebo více, zaujme přístroj druhou bezpečnostní pozici (tj. pozice pro noc).

Jistým omezením ve srovnání s běžnými solárními systémy je prozatímní nedostupnost různě výkonných zařízení. Smartflower se momentálně vyrábí pouze ve verzi s výkonem 2,31 kWp (vyrobí 3400 – 6200 kWh za rok v závislosti na lokalitě). Pokud tedy zákazník v souladu se svou spotřebou požaduje vyšší či nižší výkon, zvolí spíše instalaci odpovídajícího počtu panelů na svou střechu.

Smartflower v ČR a SR distribuuje společnost nanosun s.r.o.


1 Typ 2 (IEC 62196) pro elektromobily a 230V zásuvka (CEE 7/3) pro elektrokola

2 http://waset.org/publications/10305/effects-of-dust-on-the-performance-of-pv-panels
http://www.academia.edu/7504770/Fundamental_studies_on_dust_fouling_effects_on_PV_module_performance
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021400705X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X1400259X

3 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.5868&rep=rep1&type=pdf

 
 
Reklama