Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se zachovat při kontrole fotovoltaické elektrárny ze strany ERÚ

Datum: 2.1.2017  |  Autor: Filip Nečas  |  Organizace: Frank Bold advokáti, s.r.o.

„Toto rozhodnutí soudu by tak mohlo mít dalekosáhlé dopady, co se výše nároků na podporu týče, pro desítky až stovky výroben v celé České republice,“ komentoval ředitel SEI soudní verdikt, jímž se soud přiklonil na stranu SEI v otázce požadavku na osazení FVE měřícím zařízením pro řádné uvedení FVE do provozu.

Pohlídat výstupní protokol z kontroly

Co dělat v případě, že vaši elektrárnu přijde prověřit zástupce ERÚ? Nechte ho kontrolovat Vaši výrobnu toliko v rozsahu, v jakém si vymezil předmět kontroly, a nezapomeňte si pohlídat výstupní protokol z kontroly. Jestliže jako provozovatelé výrobny s výstupním protokolem nesouhlasíte, můžete vznést námitky. Podstatnější jsou však zejména další kroky.

Řízení o správním deliktu

Jestliže kontrola odkryla nějaké nedostatky, může protokol sloužit jako podklad pro navazující řízení o správním deliktu, typicky podle zákona o cenách. To už může mít vážné důsledky: v případě nedodržení věcných podmínek cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu hrozí pokuta za čerpání podpory v neoprávněné výši. Jelikož se však jedná o řízení o správním deliktu, poskytuje vám právní úprava značnou ochranu, která spočívá například v povinnosti správních orgánů v pochybnostech vykládat zákon ve prospěch výrobce. SEI si v minulosti s těmito zásadami nedělala starosti, avšak v případě soudního přezkumu by měly nalézt své místo.

Rozhodnutí ERÚ o neoprávněném čerpání podpory

Celý proces může vyústit až v rozhodnutí ERÚ o neoprávněném čerpání podpory ve smyslu § 51 zákona o podporovaných zdrojích energie. Toto ustanovení však nelze použít v případě řízení, v nichž se typicky řeší otázka sporného uvedení FVE do provozu a které jsou pokutovány podle zákona o cenách. O neoprávněném čerpání podpory může ERÚ podle uvedeného ustanovení totiž rozhodnout pouze v případě, že je výrobce pokutován za správní delikt podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Doporučení

Pokud u Vás ERÚ kontrolu zahájí, je vhodné se obrátit na advokátní kancelář, která ohlídá to, aby se kontrolní orgán při své činnosti pohyboval v mezích své pravomoci a i v navazujících řízeních o případném správním deliktu respektoval práva výrobce a nepočínal si svévolně.

Zdroj: Frank Bold advokáti

 

Hodnotit:  

Datum: 2.1.2017
Autor: Filip Nečas
Organizace: Frank Bold advokáti, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Partneři - Fotovoltaika

Tabulky a výpočty

Partneři - Obnovitelná energie