Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak se vyznat v džungli nabídek energií?

Je to složité, nechte si poradit, hlásí ze společnosti Helion.cz

K úsporám mohou dopomoci alternativní zdroje energií a odborníci v oblasti energetického poradenství. Jedním z těchto odborníků je také Daniel Krutiš, jednatel společnost Helion.cz, která se zabývá zejména poradenstvím a instalacemi alternativních zdrojů energií.

Pane Krutiši, v současné době zuří boje o ceny energií. Jaký bude mít tato situace vývoj?
Na evropské burze dochází každoročně k výraznému snížení cen silové elektřiny. Důvodů bychom našli několik – především jde o masivní nástup konkurence ekologických zdrojů energie, ale svůj vliv má také hospodářské recese, která snížila poptávku po elektřině. Přesto ale účty domácností ani firem tento propad nezaznamenaly - naopak za posledních 5 let průměrná cena energie v ČR rostla (viz graf). Svůj vliv na tom především neúměrně vysoký podíl poplatků za distribuci a pomalý trend snižování ceny silové energie, který nekopíruje vývoj na burze. Díky větší konkurenci mezi obchodníky s elektřinou a plynem lze tedy ještě očekávat další pokles ceny těchto komodit, ale zásadnější zlevnění distribuce nás asi výhledově nečeká.

V které oblasti by mohli lidé nejvíce ušetřit a jakým způsobem?
Myslím si, že snižování energetické náročnosti domů je na pořadu dne již delší dobu a každý o tom slyšel. Zateplení domů, výměna oken – to jsou bezesporu rozumné trendy. Dá se ale uspořit i jinak, nemusí se nespoléhat jen na konvenční zdroje energie. Každý si může energii vyrábět sám – ze slunce, z větru… Nepokryje to zřejmě všechny energetické nároky, ale úspory jsou značné.

Pokud se někdo rozhodne šetřit, a chce využít alternativní zdroje energií, co pro to má udělat?
Předně si musí uvědomit, že čím dříve začne, tím více ušetří. Většina lidí investici do OZE odkládá, ale mezitím dál platí zbytečně vysoké účty za plyn, elektřinu.

Daniel Krutiš, jednatel společnost Helion.cz
Daniel Krutiš, jednatel společnost Helion.cz

V současné době se opět spustil projekt Zelená úsporám 2014. Jaký je Váš názor na tento nástroj? Umíte pomoci i s tímto nástrojem?
Jako všechny dotace, i Zelená úsporám ovlivňuje volný trh. Původní myšlenka podpořit nové a málo známé technologie, obávám se, již z programu vyprchala a namísto toho přišly různé byrokratické překážky a omezení, spousta zbytečných formulářů. Příjemce dotace se již bez pomoci odborníků neobejde a i tak to vyžaduje silné nervy. Jsme akreditovanou firmou v seznamu NZÚ, našim zákazníkům samozřejmě se získáním dotací pomáháme, ale nejsou bez výjimky ani názory, že u některých opatření se žádat nevyplatí a zákazníci kryjí pořizovací náklady ze svého.

Pokud bychom se rozhodli využívat solární elektrárnu. Jakou byste nám doporučil a jak s ní začít?
Momentálně je asi nejlepší volbou ostrovní elektrárna. Síťový provoz, jak ho známe z let solárního boomu, má i bez podpory státu sice stále zajímavou návratnost, ale malé ostrovní systémy (například na ohřev vody) si díky nízké ceně může dovolit každý, navíc nepodléhají žádné papírové válce. Stačí se s námi zkontaktovat a o zbytek se postaráme my.

Je legislativně náročné využívat alternativní zdroje energií? V čem vidíte největší úskalí?
Samozřejmě to závisí na konkrétním zařízení – u solárních termických kolektorů ani tepelných čerpadel se nejedná o nic složitého, s malými větrnými elektrárnami a fotovoltaikou máme již naštěstí praxi.


O fotovoltaice se vedly dlouhé spory. Jaký je Váš názor na tento zdroj energií?
Čistý, tichý, spolehlivý. Nezbytná součást elektrického mixu, ať si o ní myslíme cokoli. Před deseti lety, když jsme začínali, si na tom slůvku všichni lámali jazyk. Dnes jej umí skloňovat i malé děti a vědí, co to dělá. Samozřejmě je pošpiněná řadou solárních podvodů, ale poptávku vyvolal stát a nyní všechny provozovatele trestá a veřejně prohlašuje za zloděje. Všude se dočítám o 40mld. ročně z našich kapes, ale externality na výrobu elektřiny z uhlí a jádra se záměrně nezveřejňují. A to nemluvím o krásném výhledu na doutnající haldy hlušiny, odkaliště a věčně špinavých šňůrách na prádlo…

Nízkoenergetický dům, foto Helion
Nízkoenergetický dům, foto Helion

Doporučil byste v současné době zřizování dalších panelů, nebo byste byl obezřetný?
Jistě. Vyšší podíl energie, kterou si sami vyrobíte, znamená menší závislost na cizích zdrojích. Souhlasím s regulací výstavby na polích, střech je dost.

Představme si modelovou situaci. Mladá rodina, která chce ušetřit. Co byste jí poradil a s čím by za Vámi měla přijít?
S přesvědčením, že nejde jen o dočasnou ekonomickou výhodu, jak byly svého času např. přímotopy, ale že tím trvale sníží svoji závislost a měsíční platby. Rozebereme aktuální situaci a vybereme vhodnou technologii.

Pokud se někdo bojí investic do alternativních zdrojů energií. Umíte pomoci i s touto otázkou?
To je spíš otázka pro psychologa. Ale vážně, označení dnešní technologie za alternativní již pomalu ztrácí na významu. Mají své nezastupitelné místo, historii a ještě delší budoucnost. Z pohledu investice samé se navíc jedná asi o 10x výnosnější akt, než uložit peníze do banky či dluhopisů. Pálit uhlí je sice dnes levná cesta, ale je to cesta zpátky, dlouhodobě neudržitelná.

Která z energií, je podle Vás nejlepší, nejefektivnější a nejčistější = nejšetrnější k životnímu prostředí?
Vždy jde o energii slunce – ta vyrábí elektřinu, ta zahřívá zemský povrch a tím způsobuje vítr. V konečném důsledku slunce může i za růst rostlin v době karbonu, které se staly základní surovinou při tvorbě uhlí. Náklady na následnou těžbu, zpracování a znovu získání energie spálením jsou navíc dnes vyšší než náklady na výrobu fotovoltaického panelu. Proto bych tuto technologii rád vyzdvihl.

Otázka na závěr: nahradí jednou jaderná energie, všechny ostatní? Protože bude nejlevnější a nejefektivnější?
Jádro je jistě dobrá cesta, ale ještě stále nebezpečná a zneužitelná. To ho bohužel staví na druhou kolej, kde vlaky řídí stát. Obávám se, že z tohoto důvodu ještě dlouho nebude pro běžné smrtelníky dostupná, i když první prototypy jsou již dávno v provozu.

Nízkoenergetický dům, foto Helion
Nízkoenergetický dům, foto Helion
 
 
Reklama