Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Klíčovými tématy fotovoltaiky jsou akumulace a samospotřeba

Zajímavosti z veletrhu Intersolar Europe 2014

Veletrh Intersolar Europe 2014 i související odborná konference odrážejí vývoj na evropském a zejména německém trhu. V podstatě vymizely stánky firem nabízejících technologická zařízení pro výrobu fotovoltaických panelů. Naopak se ve větší míře prezentují firmy nabízející servis a údržbu fotovoltaických elektráren. Druhým rokem byl rovněž zvýšený zájem o akumulaci elektřiny a řízení spotřeby.

Ve dnech 4. až 6. června proběhl v Mnichově veletrh Intersolar Europe 2014 a zároveň ve dnech 2. až 4. června odborná konference se stejným názvem. Veletrh i konference odrážejí vývoj na evropském a zejména německém trhu. V podstatě vymizela výrobní zařízení. Naopak roste význam služeb směřujících k maximalizaci výnosu a samospotřeby. Program byl proto doplněn o samostatnou sekci akumulace elektřiny (ees – electrical energy storage).


Směřování veletrhu naznačuje poutač na stánku jednoho z vystavovatelů

Výrobní kapacity fotovoltaických panelů již několik let výrazně převyšují aktuální celosvětový odbyt. Je proto celkem pochopitelné, že z veletrhu v podstatě zmizela technologická zařízení výrobních linek. Ještě před pěti lety přitom byla výrobní zařízení prezentována v několika halách výstaviště. V důsledku se proto rozsah veletrhu výrazně zmenšil.

Zvyšuje se však zájem o akumulaci elektřiny. Již druhým rokem byl proto program veletrhu i konference rozšířen o témata akumulace elektřiny (organizátoři používají zkratku ees – electrical energy storage, kterou píší zásadně malými písmeny). Ve vyčleněné hale se prezentovali v podstatě všichni významní výrobci akumulátorů.


Účastnili se v podstatě všichni významní výrobci akumulátorů

Přinejmenším v Německu je podle agentury Germany Trade & Invest očekáváno v dohledné době dosažení tzv. Battery-Parity, tj. cena elektřiny z FV systému s akumulací bude srovnatelná s cenou elektřiny z elektrizační soustavy pro koncové odběratele.


Po kliknutí se zobrazí detail grafu From Grid Parity to Battery-Parity, který je na obrázku vlevo

Je proto pochopitelné, že na veletrhu celá řada firem prezentovala akumulační systémy různých velikostí a určení, od malých systémů pro zvyšování energetické soběstačnosti domácností, přes zálohování odběru firem nebo datových center, mobilní osvětlovací jednotky, až po velké systémy poskytující podpůrné služby elektrizační soustavě.


NeoQube

REFU

Sonnen Batterie

Uvedenému trendu odpovídá i nabídka výrobců střídačů, kteří nabízejí střídače schopné spolupracovat s akumulátory, tzv. Storage-Ready Inverters.


Střídač Steca Tarom MPPT 6000-M získal ocenění Intersolar AWARD 2014 v kategorii Fotovoltaika

Zajímavá byla v této souvislosti expozice Karlsruhe Institute of Technology, který se komplexně zabývá otázkami souvisejícími s akumulátory, jejich životností, vlivem nabíjecích zařízení na životnost, riziky havárie a dalšími tématy.


Výsledky měření cyklické životnosti akumulátorů


Konzultace k chybám v systémech s akumulátory


Nevhodný systém managementu akumulátorů (BMS) bez ochranných obvodů

Olověný akumulátor zničený přebitím v důsledku závady BMS

LiFePO akumulátor zničený přebíjením

Za alternativu akumulace elektřiny lze do jisté míry považovat řízení spotřeby. Ekonomicky i ekologicky je výhodnější elektřinu spotřebovat ihned pokud se pro ni najde efektivní využití. Cílem je v tomto případě minimalizace přetoku do sítě (samospotřeba).

Kromě akumulace elektřiny je dalším významným tématem předpověď výroby FVE, a to jak odhad roční výroby pro posouzení ekonomické výhodnosti investice, až po krátkodobé předpovědi výnosu pro efektivní řízení obchodování obchodování s vyrobenou elektřinou, případně nákup podpůrných služeb, nebo řízení spotřeby.


Valentin Software – simulace zastínění panelů okolními objekty

GeoModel - klimatická data (úroveň slunečního záření)

SteadySun – krátkodobé predikce výroby FVE na hodiny až dny

DiscoverGy – monitoring výroby a spotřeby

Na výnos FVE má vliv i kvalita servisu a údržby. Například pravidelné mytí fotovoltaických panelů může zvýšit výnos až o několik procent.

Relativně se zvyšuje počet vystavovatelů s nabídkou nekonvenčních komponent, například barevné, ohebné nebo tvarované panely, přestože jejich produkty jsou několikanásobně dražší, než běžná produkce.

Velcí výrobci zase ve větší míře nabízejí oboustranně zasklené panely, většinou bezrámové a často navíc transparentní. U oboustranně zasklených panelů se předpokládá výrazně delší životnost (50 let i více) a zároveň jsou použitelné k zabudování do stavebních prvků (zábradlí balkónů, fotovoltaické střechy a fasády…). Transparentní panely navíc mohou být využity jako architektonický prvek umožňující osvětlení prostor.

Zdůrazňovány jsou výjimečné vlastnosti


Vyšší výnos

Rekordní výkon

Ornament

Do stejné kategorie – BIPV – lze zařadit i fotovoltaické střešní tašky.


Velká betonová taška s FV články Autarq

Jiný formát tašky stejného výrobce

Střešní tašky SmartRoof

Několik firem prezentovalo i jiné technologie OZE, například malé větrné a vodní elektrárny nebo bioplynové stanice, jako doplňkové zdroje, které zvyšují energetickou soběstačnost provozovatelů fotovoltaických elektráren.

Kromě jednotlivých firem byly na veletrhu i stánky několika států, případně spolkových zemí. Dominovaly stánky Číny, kterých bylo hned několik.

Na závěr několik zajímavostí


Monitoring a ostraha

Materiály pro výrobu oboustranně zasklených panelů

Pomůcka pro chození po panelech

Názvy firem nebo výrobků evokující slunné Řecko

Pro RWE je zřejmě fotovoltaika strašákem.


Příští veletrh Intersolar Europe 2015 se koná opět v Mnichově ve dnech 10. až 12. června 2015.

 
 
Reklama