Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Brikety a pelety v roce 2011

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru.

1. Úvod

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru. Důvodem vytvoření takového komplexního přehledu trhu s briketami a peletami je především to, že si jednotlivé komodity do určité míry konkurují. Tento trh prochází během posledních let významnými změnami. Na jedné straně roste spotřeba dřevních briket a pelet, na druhé straně se obrovská množství briket a pelet vyvážejí, rostou však také jejich dovozy. Rostlinné pelety jsou v současné době prakticky již standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách. Hnědouhelné brikety se u nás přestaly vyrábět v závěru roku 2010, na druhé straně však raketově rostou jejich dovozy z Německa. Na trhu se objevují také netradiční paliva jako rostlinné a papírové brikety. V posledních letech byla investičně podpořena z veřejných zdrojů výstavba velkého množství briketáren a peletáren.

2. Metodika statistiky

Zdroje dat pro jednotlivá paliva jsou uvedena v následujících kapitolách. Jedná se o kombinaci vlastního šetření MPO („Brikety a pelety z biomasy, rašeliny a papíru v roce 2011“), statistiky uhelné produkce a odbytu, statistiky zahraničního obchodu ČSÚ a Eurostatu a řady pramenů statistiky energetické spotřeby.

Statistika je zaměřena na hlavní výrobní firmy, až na výjimky není zatím sledována drobná výroba briket a pelet pro vlastní spotřebu a k maloprodeji v nejbližším okolí závodu. Je jisté, že takových firem bude řada, jejich podíl na celkové výrobě by však neměl být, ze statistického hlediska, významný. Pro statistiku zahraničního obchodu byla využita databáze zahraničního obchodu ČSÚ, ze které je možno po verifikaci připravit poměrně kvalitní data. Od roku 2009 byla nově zařazena položka kombinované nomenklatury, která umožňuje lépe sledovat dřevní pelety. Problematické je však sledování dovozů rostlinných pelet a briket, neboť neexistuje pro tato paliva samostatný kód celního sazebníku. Problémem statistiky lisovaných paliv z biomasy je však velký počet výrobních firem a jeho neustálý růst. Návratnost dotazníků je velmi problematická. Z tohoto důvodů bylo nutno statistiku zjednodušit a s využitím odborných odhadů publikovat pouze základní bilanci výroby a užití. Při interpretaci dat o dodávce paliv na trh je nutno počítat s tím, že část nemusí být daného roku spotřebována a může tvořit zásoby u výrobců či spotřebitelů.

Pro doplňující informace o cenách briket a pelet doporučujeme publikaci MPO „Ceny pevných paliv pro domácnosti – červen 2012“.

3. Pelety dřevěné

Popis paliva:

Velkým tlakem zpracovaný suchý dřevní prach, drť nebo piliny zpravidla do tvaru válečků o průměru 6 nebo 8 mm. Bez příměsi pojidla. Tmavé pelety obsahují příměs kůry. Reálná průměrná výhřevnost pelet v původním vzorku se pohybuje okolo 16,5 GJ/t (a více – závisí na vlhkosti a materiálu, z něhož jsou lisovány). Dřevěné pelety jsou zařazeny v nižší sazbě DPH.

Metodika statistiky:

Dotazníkové šetření MPO; celní statistika ČSÚ; korektura podle prodaných kotlů.

Základní bilance:

Základní bilance dřevěných pelet [tis. tun]
RokProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
2003 4 0 3 1
2004 11 0 9 2
2005 16 0 12 4
2006 27 0 20 7
2007 60 0 46 14
2008 135 0 112 23
2009 158 4 134 28
2010 145 13 111 50
2011 148 19 111 56

Komentář:

Vývoj v oblasti využívání pelet je pozitivní. Dřevní pelety jsou bezpochyby nejdynamičtěji se rozšiřujícím tuhým palivem. Ačkoliv ještě na počátku 21. století byla tuzemská produkce i spotřeba prakticky nulová, v roce 2011 již bylo v České republice vyrobeno 148 tisíc tun a spotřebováno bylo 56 tisíc tun dřevních pelet. Drtivá většina výroby jde na export, který se již několik let drží nad 100 tisíci tunami. Část tuzemské poptávky je tak kryta dovozy z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska, Běloruska i Ruska. V roce 2011 bylo dovezeno 19 tisíc tun dřevních pelet. Tuzemská spotřeba tak mírně meziročně vzrostla a to především v sektoru domácností. Prodeje automatických kotlů na pelety rostly až na maximum v roce 2010. V tomto roce se také maximálně projevil dovoz těchto kotlů, oproti 3514 kusům vykázaným APTT činí celková odhadovaná hodnota prodejů (včetně dovozu) 4814 kusů. I v tomto segmentu výrobků je však znát propad v roce 2011, celková odhadovaná dodávka pro tento rok činí 2383 kusy (z toho je však značná část stále z dovozu). V provozu bylo koncem roku 2011 cca 13,5 tisíce kotlů. V prodejích se v posledních třech letech objevují i krbová kamna na pelety a to v řádu několik set kusů ročně. Ceny pelet v České republice odpovídají v zásadě cenám v Německu a Rakousku a z jejich vývoje lze konstatovat dlouhodobě vyrovnanou úroveň bez větších cenových výkyvů. Průměrná cena dřevních pelet osciluje již několik let mezi 5000 a 6000 Kč/t.

4. Pelety rostlinné

Popis paliva:

Velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny) do tvaru válečků většinou o průměru 6 nebo 8 mm. Pelety z odpadních surovin jsou vyráběny z odpadu po čištění např. pšenice, ječmene, hrachu, máku, lnu, kukuřice, řepky apod. Výhřevnost rostlinných pelet je v průměru 15,4 GJ/t (průměr dodávek pro energetiku v letech 2009/2010). Rostlinné pelety jsou zařazeny ve vyšší sazbě DPH.

Metodika statistiky:

Dotazníkové šetření MPO; statistika spotřeby rostlinných pelet u velkých energetických firem.

Základní bilance:

Základní bilance rostlinných pelet (tis. tun)
RokProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
2003
2004 1 0 0 1
2005 7 0 0 7
2006 26 0 0 26
2007 40 2 0 42
2008 60 2 0 62
2009 110 10 0 120
2010 169 7 3 173
2011 148 25 7 166

Komentář:

V současné době je evidováno více jak 100 výrobců rostlinných pelet. Lze odhadovat, že výrobní kapacita zařízení přesahuje hodnoty 400 tis. tun/rok. Vyrobeno bylo přes 148 tis. tun rostlinných pelet a dovezeno bylo nejméně 25 tis. tun. Vývoz činil nejméně 7 tisíc tun. Prakticky veškerá spotřeba je realizována v sektoru velké energetiky (viz metodika energetické statistiky MPO). Pouze menší část je spotřebována výrobními závody především v sektoru zemědělství a domácnostmi. V blízké budoucnosti lze předpokládat rostoucí dovozy rostlinných pelet z Ukrajiny a ze Slovenska.

Spotřeba rostlinných pelet ve velké energetice v roce 2011 stagnovala, v roce 2012 je však patrný nárůst až k hodnotě blížící se 200 tisícům tun.

Graf 1: Vývoj spotřeby rostlinných pelet ve velké energetice
Graf 2: Vývoj spotřeby rostlinných pelet ve velké energetice
 

5. Brikety dřevěné

Popis paliva:

Velkým tlakem zpracovaný suchý dřevní prach, drť nebo piliny, zpravidla do tvaru malých nebo velkých válečků s dírou i bez díry, hranolů (RUF), čtyř, šesti, nebo osmistěnů (Pini & Key), o průměru 40 až 100 mm. V nabídce jsou též čistě kůrové brikety. Reálná průměrná výhřevnost briket v původním vzorku se pohybuje okolo 16,5 GJ/t (a více – závisí na vlhkosti a materiálu, z něhož jsou lisovány). Dřevěné brikety jsou zařazeny v nižší sazbě DPH.

Metodika statistiky:

Dotazníkové šetření MPO; celní statistika ČSÚ; drobný prodej není započítán.

Základní bilance:

Základní bilance dřevěných briket [tis. tun]
RokProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
2003 90 0 65 25
2004 110 1 82 29
2005 103 1 80 24
2006 111 3 82 32
2007 113 6 67 52
2008 96 8 69 35
2009 106 22 65 63
2010 120 27 62 85
2011 116 46 74 88

Komentář:

V České republice existuje velký počet tuzemských výrobců, od velkých briketáren s mezinárodní působností až po ty nejmenší, s působností lokální. Celková produkce dřevních briket se již deset let pohybuje okolo 100 tisíce tun. Značná část této výroby (60–80 tisíc tun) však již tradičně směřuje na export. Tuzemští výrobci jsou omezeni kapacitou, disponibilním množstvím a cenou vstupní suroviny.

Spotřeba dřevních briket v České republice je ovlivněna především jejich prodejní cenou. Pro toto palivo je zde vysoká konkurence německých uhelných briket, palivového dřeva i uhlí. Na druhou stranu, tak jak roste obliba krbových kamen, roste i tuzemská poptávka po dřevních briketách. Z vykázaného spotřebovaného množství ve výši 25 tisíc v roce 2003 vzrostla na 88 tisíc tun v roce 2011. V tomto množství ale není ještě započítána drobná lokální produkce a spotřeba (ve výši několika tisíců tun). K výše uvedeným kapacitám tuzemské výroby je tak tato zvyšující se poptávka kryta především růstem dovozů v posledních třech letech. V roce 2011 bylo dovezeno 46 tisíc tun dřevních briket, především ze Slovenska a Ukrajiny.

Průměrná cena dřevních briket osciluje již několik let okolo 5000 Kč/t a spíše má tendenci mírně klesat pod tuto úroveň.

6. Brikety rostlinné

Popis paliva:

Velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů o průměru 40 až 100 mm. Výhřevnost 12 až 19 GJ/t. V nabídce dnes především ve formě válce s dírou vyrobené na šnekových lisech. Méně časté jsou válce bez díry, či brikety hranaté. Z dovozu jsou nabízeny slunečnicové brikety Pini & Key. Zařazeno ve vyšší sazbě DPH.

Metodika statistiky:

Dotazníkové šetření MPO; obtížné je zatím sledování dovozů; drobný prodej není započítán.

Základní bilance:

Základní bilance rostlinných briket [tis. tun]
RokProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 1 0 0 1
2010 1 0 0 1
2011 1 0 0 1

Komentář:

O produkci rostlinných briket se již několik let snaží řada výrobců, mnohdy malých soukromníků. Jako vstupní surovina se dříve využíval šťovík, konopí, dnes spíše sláma klasických obilnin a olejnin. Část produkce se již spaluje ve velkých zdrojích. Ve větší míře jsou rostlinné brikety nabízeny v maloobchodě až od roku 2009. V té době se na trhu objevují též první dovozové (slunečnicové) brikety z Ukrajiny. Celkově je však tuzemská spotřeba, vzhledem ke konkurenčním dřevním briketám, v současné době nevýznamná a pravděpodobně nepřesáhla hodnotu 1–2 tisíce tun. O vývoji do budoucna rozhodne cena, mechanické (rozpadavost) a energetické vlastnosti (popelnatost, průběh spalování). Několik producentů ukončilo výrobu, další uvádějí potíže s odbytem (malý zájem odběratelů) i vysokou cenu vstupní suroviny.

Cena rostlinných briket se pohybuje v rozmezí cca 3–4 tisíc Kč/t.

7. Brikety papírové

Popis paliva:

Brikety jsou vyráběny z odpadového papíru nebo kartonu a lepenky, ale i nevhodně z reklamních letáků a barevných časopisů. Vyráběny jsou i směsné brikety z papíru a rostlinných materiálů, případně papíru a pilin. Tvar je většinou malý válec, nebo malý zkosený hranol, výjimečně kostka (RUF). Výhřevnost je 12–15 GJ/t. Zařazeno ve vyšší sazbě DPH.

Metodika statistiky:

Dotazníkové šetření MPO, statistika spotřeby paliv MPO.

Základní bilance:

Základní bilance papírových briket [tis. tun]
RokProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 9 0 0 9
2010 1 0 0 1
2011 1 0 0 1

Komentář:

V maloobchodním prodeji pro domácnosti jsou průmyslově vyráběné papírové brikety nabízeny od jara 2010. V roce 2011 se však celkové prodeje pohybovaly v objemu maximálně několika tisíců tun.

Cena papírových briket se v současné době pohybuje od 3 do 4 tisíc Kč/t, výjimečně při letní slevě u výrobce však mohou papírové brikety stát jen 2000 Kč/t.

Pozn.: V roce 2010 byla poprvé zaregistrována významnější výroba pelet z papíru, která však v roce 2011 pravděpodobně nepřesáhla hodnoty několik stovek tun. Jejich cena by se měla pohybovat v rozmezí 3–4 tisíc Kč/t.

Pro další rozvoj využívání tohoto paliva, papírových pelet a briket, bude hrát roli jeho cena, kvalitativní vlastnosti a legislativní prostředí. Až na ojedinělé výjimky nejsou papírové brikety a pelety uváděny mezi schválenými palivy tuzemských výrobců teplovodních kotlů a kamen.

8. Brikety hnědouhelné

Popis paliva:

Hnědouhelné brikety jsou lisovány z hnědouhelného prachu. Do briket se nepřidávají žádná pojiva. Na trhu jsou tuzemské sokolovské brikety Triumph z briketárny Vřesová (hranol 7"; kostka 3,5") o výhřevnosti 23,75 GJ/t (pouze zbytkové zásoby u prodejců). Z Německa jsou dováženy z lužické briketárny Schwarze Pumpe brikety Rekord (7"; 6"; 4"; 2") o výhřevnosti 19 GJ/t a brikety Union z briketárny Frechen v Porýní (7"; 6"; 3") o výhřevnosti 19,8 GJ/t. Uhlí z Porýní je od května 2011 briketováno také v obnovené briketárně Deuben u Lipska, kde jsou vyráběny brikety o velikosti 3,5" a výhřevnosti 19,8 GJ/t. Zařazeno ve vyšší sazbě DPH, jedná se o fosilní palivo.

Metodika statistiky:

Statistika dodávek uhlí MPO; Eurostat, statistika zahraničního obchodu ČSÚ.

Základní bilance:

Základní bilance hnědouhelných briket [tis. tun]
RokProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
2003 314 0 191 123
2004 301 3 161 143
2005 301 0 152 149
2006 345 1 191 155
2007 247 7 112 142
2008 156 66 61 161
2009 170 129 89 210
2010 145 137 70 212
2011 0 162 8 154

Komentář:

V posledních letech prudce roste dovoz německých hnědouhelných briket, oproti tomu tuzemská výroba již byla ukončena. V roce 2011 bylo do České republiky dovezeno 160 tisíc tun hnědouhelných briket a dovoz stejného množství je předpokládán i v roce 2012.

Nově jsou uhelné brikety doporučovány výrobci krbových kamen jako povolené palivo především pro udržení ohně přes noc. Cenově konkurují dřevěným briketám. Jsou stále standardním palivem na chatách a chalupách. Spotřeba briket v domácnostech se v posledních dvaceti letech pohybuje mezi 100 a 200 tisíci tun za rok a dá se předpokládat, že v budoucnu poroste.

Pozn.: Na trhu se objevují i černouhelné bulety, objem dodávek zatím není statisticky podchycen. Jedná se však spíše o ojedinělé nabídky, většího rozšíření ve spotřebě našich domácností doposud nenalezly.

9. Brikety rašelinové

Popis paliva:

Velkým tlakem slisované vhodné druhy průmyslově těžené rašeliny. Technologický postup vytváření rašelinových briket se skládá z následujících základních operací: zpracování syrové frézovací rašeliny nebo rašelinové drtě s vlhkostí 40–53 %, její sušení na vlhkost max. 18 % a lisování vysušené rašeliny do briket bez pomocného pojiva. Rašelinové brikety nabízené na tuzemském trhu se vyrábějí většinou ve velkokapacitních briketárnách na Ukrajině a v Bělorusku. Výhřevnost je 15–19 GJ/t; závisí silně na kvalitě – vlhkosti briket. Brikety vykazují vyšší rozpadavost. Jsou zařazeny ve vyšší sazbě DPH, jedná se o fosilní palivo.

Metodika statistiky:

Dotazníkové šetření MPO; statistika zahraničního obchodu ČSÚ.

Základní bilance:

Základní bilance rašelinových briket [tis. tun]
RokProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 0 1 0 1
2010 0 2 0 2
2011 0 1 0 1

Komentář:

Jako novinka na českém trhu se rašelinové brikety objevily ve větší míře až v polovině roku 2009. Jedná se výhradně o dovoz z Ukrajiny a Běloruska. Po slibném rozvoji dovozů na přelomu let 2009/2010 vykázaly dovozy v druhé polovině roku 2010 stagnaci. V roce 2011 již byly dovozy nižší než v předchozím roce a to samé je možno potvrdit i pro první pololetí roku 2012. Drtivá většina dovozů je realizována z Ukrajiny. V roce 2011 se pohybovala tuzemská spotřeba rašelinových briket mezi 1 a 2 tisíci tun.

Cena rašelinových briket se pohybuje v současné době v poměrně velkém rozsahu od méně než 4000 Kč/t u přímých dovozců a větším odběru až po necelých 6000 Kč/t briket balených (balíček 10 nebo 12 kg).

Pozn.: Na trhu se objevují i rašelinové pelety, objem dodávek zatím není statisticky podchycen, nebude však příliš významný. Jejich cena by se měla pohybovat v rozmezí 4–5 tisíc Kč/t.

10. Prameny

 • Vlastní šetření MPO
 • ČSÚ – Český statistický úřad
 • SFŽP – Státní fond životního prostředí
 • Eurostat
 • EPC – European Pellete Centre
 • BMWA – Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Německo
 • BIZ – Biomasse Info-Zentrum, Německo
 • DEPV – Deutsche Energie-Pellet-Verband, Německo
 • BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Německo
 • NÖ LK – Landes-Landwirtschaftskammer, Rakousko
 • proPellets Austria
 • APTT – Asociace podniků topenářské techniky

11. Příloha

Formulář výkazu „Brikety a pelety z biomasy, rašeliny a papíru v roce 2012“

Uvítáme, pokud jej na jaře 2013 využijí i ty dovozní a výrobní firmy, které nebudou případně osloveny v rámci šetření MPO pro rok 2012.

English Synopsis
Briquettes and pellets in 2011

This report is the result of processing all the available statistical sources. Report contains just evaluation of statistical data. It cannot cover all the techno-economic issues and relations in the sectors, which go beyond the survey. The report includes data on molded fuels (briquettes and pellets) made from biomass (wood and plant), peat, coal and paper.

 
 
Reklama