Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 – 3. část

Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Závěrečná část zprávy přináší statistická data z kategorií energeticky využívané odpady a alternativní paliva, vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, solární termální systémy, tepelná čerpadla a geotermální energie.

1. Energeticky využívané odpady a alternativní paliva (biologicky rozložitelné)

Metodika statistiky

Energetickým využitím odpadů se pro potřeby této statistiky rozumí spalování tuhých komunálních, nemocničních a průmyslových odpadů, jakožto i využívání tzv. alternativních paliv, která mají v odpadech svůj původ a to pouze v těch případech, kdy je vyrobená energie využívána a spalovaný odpad má pro její výrobu energetický přínos. Toto statistické zjišťování slouží pro účely bilancování energetiky v ČR a nemůže odrážet všechny aspekty problematiky spalování odpadů. V této kapitole sledujeme pouze výrobu a využití energie, která odpovídá podílu biologicky rozložitelné složky ve spalovaném odpadu, či alternativních palivech. Statistika energetického využívání ostatních odpadů je připravována samostatně.

Základním zdrojem aktuálních informací o zařízeních využívajících odpady je databáze ČHMÚ „Seznam spaloven odpadů v ČR“ v členění:

 • spalovny komunálního odpadu
 • spalovny nebezpečného (průmyslového) odpadu
 • zdroje znečištění ovzduší spoluspalující odpad.

Provozovatelé těchto zařízení jsou obesíláni statistickými výkazy MPO.

Pro potřeby mezinárodního výkaznictví je třeba stanovit energetický přínos biologicky rozložitelné složky ve spalovaném odpadu. Ačkoliv se řada odborníků zabývá odhadem podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v různých lokalitách sběru komunálního odpadu, není, dle našich informací k dispozici studie, která by se komplexně zabývala pouze odpadem spalovaným. Vzhledem k tomu bylo v této statistice využito přístupů používaných v EU, jakožto i referencí našich tří hlavních spaloven směsného komunálního odpadu. Metodika Eurostatu a energetické statistiky Mezinárodní energetické agentury (IEA) neposkytuje podrobnou analýzu problému, pouze doporučuje využívat hodnoty 50 % vyrobené energie pro biologicky rozložitelnou část spalovaného komunálního odpadu. V Německu bylo doporučeno používat podíl 62 % pro vyrobenou energii (Länderarbeitskreis Energiebilanzen, květen 2005). Ve Velké Británii je využíváno podílu 61 % vzhledem k výhřevnosti. Dle informací našich spaloven, pokud jsou schopny relevantní data stanovit, se pohybuje podíl hmotnosti biologicky rozložitelných odpadů ve spalovaném komunálním odpadu v ČR v rozmezí zhruba 50–65 %. Jako referenční tak byla stanovena hodnota podílu biologicky rozložitelné složky na 60 %, a to vzhledem k výhřevnosti i hmotnosti. Biologicky rozložitelná část spalovaných alternativních paliv byla stanovena na základě informací jejich výrobců. Na základě použité metodiky byly stanoveny orientační hodnoty pro výrobu „obnovitelné energie“ z komunálního odpadu spalovaného v zařízeních zařazených v databázi ČHMÚ v kategorii „spalovny komunálního odpadu“. Takto odhadnuté množství energie je započítáváno do celkové výroby energie u obnovitelných zdrojů (tepla i elektřiny) a tudíž i do referenčních podílů této energie pro mezinárodní výkaznictví.

V případě nerozlišených spalovaných nemocničních a průmyslových odpadů není, vzhledem k nedostatku podrobnějších informací, započítána jejich biologicky rozložitelná část. Tak je učiněno pouze v případě, že je použité palivo (odpad) jasně deklarováno. To se týká především tuhých alternativních paliv, kde je započítán podíl jejich biologicky rozložitelné složky.

Vývoj výroby elektřiny a tepla

Roky19891990199119921993199419951996
Výroba elektřiny z BRKO [MWh]00000000
Výroba tepla z BRKO [GJ]171 019210 824211 148321 077454 085653 974670 960738 976
Výroba tepla z PRO a ATP [GJ]00000000
Roky19971998199920002001200220032004
Výroba elektřiny z BRKO [MWh]02717397 7908 5909 8079 58810 031
Výroba tepla z BRKO [GJ]685 0101 069 8371 427 1171 652 7981 773 3591 912 7711 941 5001 936 183
Výroba tepla z PRO a ATP [GJ]1191285 93113 07162 416209 649213 917730 743
Roky20052006200720082009201020112012
Výroba elektřiny z BRKO [MWh]10 61211 26411 97511 68410 93735 58690 19086 686
Výroba elektřiny z PRO a ATP  [MWh]0000002515
Výroba tepla z BRKO [GJ]1 860 8331 886 6421 887 6681 848 1821 646 0181 777 0762 074 8832 136 901
Výroba tepla z PRO a ATP [GJ]1 022 403941 5091 080 8311 100 2141 139 971995 337978 864975 435
Pozn.: pouze biologicky rozložitelná část
Výroba energie z BRKO (podrobně)
RokyElektřinaTepelná energieBRKO
Hrubá výroba elektřiny [MWh]Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka elektřiny
[MWh]
Hrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
Spotřeba
[t]
200410 0316 6103 4211 936 183454 9421 481 242242 592
200510 6126 7873 8261 860 833417 7721 443 061230 416
200611 2646 8294 4361 886 642399 3941 487 248232 707
200711 9756 9015 0741 887 668368 5721 519 096231 905
200811 6846 3375 3481 848 182372 0061 476 176223 236
200910 9376 0404 8971 646 018279 8201 366 198214 675
201035 58614 94120 6451 777 076766 3741 010 702280 494
201190 19029 32260 8682 074 883731 6841 343 199363 356
201286 68629 68557 0012 136 901697 6071 439 293374 612
Výroba energie z PRO a ATP (podrobně)
RokyElektřinaTepelná energiePRO a ATP
Hrubá výroba elektřiny [MWh]Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka elektřiny
[MWh]
Hrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
Spotřeba
[t]
2004000730 743730 743037 967
20050001 022 4031 022 403052 606
2006000941 509941 509044 242
20070001 080 8311 080 20362847 812
20080001 100 2141 100 1575758 081
20090001 139 9711 139 61735556 881
2010000995 337995 3003752 177
201125250978 864978 864052 343
201215150975 435971 6103 82556 338
Pozn.: pouze biologicky rozložitelná část

2. Vodní elektrárny

Metodika statistiky

V rámci této kapitoly jsou bilancovány vodní elektrárny velké (≥ 10 MW) i malé (pod 10 MW) instalovaného výkonu. Výroba elektřiny v přečerpávacích vodních elektrárnách není bilancována jako energie z OZE.

Počet licencovaných výroben (do 1 MW) a jejich instalovaný výkon. Pramen: ERÚ
Počet licencovaných výroben (do 1 MW) a jejich instalovaný výkon Pramen: ERÚ

Statistika vodních elektráren je plně v kompetenci Energetického regulačního úřadu. MPO přebírá data o výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách a jejich instalovaném výkonu. Energetický regulační úřad sbírá měsíční data o výrobě v těch vodních elektrárnách, jejichž provozovatelé obdrželi licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Dosud není statisticky podchycena výroba elektřiny pro vlastní spotřebu v nelicencovaných vodních elektrárnách. Primární data jsou přebírána z ERÚ a následně upravována podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (rozdělení < 1 MW; 1 až < 10 MW; ≥ 10 MW). V tabulce podrobné roční výroby byly upraveny a rozděleny hodnoty výroby v elektrárnách nad 1 MW včetně podle statistiky ERÚ. Instalovaný výkon byl pro elektrárny do 1 MW použit z grafu vydaných licencí ERÚ (viz níže); pro elektrárny nad 1 MW z databáze licencí ERÚ (po jednotlivých provozovnách). Z tohoto důvodu nemusí hodnoty instalovaného výkonu odpovídat datům publikovaným ve statistice ERÚ.

Výroba elektřiny

Vývoj výroby elektřiny ve vodních elektrárnách [GWh]
Roky196019611962196319641965196619671968196919701971
VE1 2571 3691 5681 0491 2332 2912 1231 8661 4401 1431 6591 100
Roky197219731974197519761977197819791980198119821983
VE1 1841 0291 6511 7351 3881 8881 4571 9132 0161 7931 4361 423
Roky198419851986198719881989199019911992199319941995
VE1 1161 4371 6032 1511 7621 3281 1611 0891 4021 3691 4602 002
Roky199619971998199920002001200220032004200520062007
VE1 9691 6991 3961 6811 7582 0542 4921 3832 0192 3802 5512 090
Roky200820092010201120122013201420152016201720182019
VE2 0242 4302 7891 9632 129

Pramen: ERÚ; MPO


Pramen: ERÚ; MPO
 
Vývoj výroby elektřiny ve vodních elektrárnách podrobně [MWh]
Roky2006200720082009201020112012201320142015
Vodní elektrárny2 550 7002 089 6002 024 3352 429 6202 789 4741 963 1542 129 166
MVE < 1 MW463 554477 340442 456469 932554 754396 997391 425
MVE 1 až < 10 MW425 510495 210477 823484 934603 823497 618525 548
VVE ≥ 10 MW1 661 6361 117 0501 104 0561 474 7541 630 8971 068 5391 212 193

Pramen: ERÚ; upraveno MPO


Pramen: ERÚ; MPO
 
Vývoj instalovaného výkonu vodních elektráren podrobně [MW]
Roky2006200720082009201020112012201320142015
Vodní elektrárny1 016,31 024,31 028,51 036,91 048,11 049,61 063,8
MVE < 1 MW122,4128,2131,6135,4140,9142,2148,5
MVE 1 až < 10 MW141,1143,3144,1148,7154,4154,7162,5
VVE ≥ 10 MW752,8752,8752,8752,8752,8752,8752,8

Pramen: ERÚ; upraveno MPO

3. Větrné elektrárny

Metodika statistiky

Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon. Pramen: ERÚ
Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon Pramen: ERÚ

Energie větru je v České republice v drtivé většině využívána k výrobě elektřiny určené k dodávkám do rozvodné sítě. Elektrárny s malým instalovaným výkonem slouží též pro vlastní potřebu majitele, jedná se však spíše o ojedinělé instalace. V současné době je ERÚ statisticky sledována výroba elektřiny ve větrných elektrárnách jejichž provozovatelé obdrželi na tyto provozovny licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Velmi malé větrné elektrárny nepřipojené na síť tvoří pouze zcela zanedbatelný podíl a nejsou statisticky sledovány.

V případě instalovaného výkonu se mohou mírně lišit hodnoty z databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. Od roku 2010 se data o instalovaném výkonu přebírají z ČEPS, jedná se o skutečně provozované VTE. Lišit se mírně mohou i hodnoty měsíčních statistik oproti výsledné roční hodnotě.

Další informace k jednotlivým větrným elektrárnám a podrobné statistiky je také možno nalézt na stránkách České společnosti pro větrnou energii (http://www.csve.cz).

Výroba elektřiny

Vývoj výroby elektřiny a instalovaný výkon větrných elektráren
VTE200020012002200320042005200620072008
Výroba [MWh]8852 0164 8939 87121 28049 400125 100244 661
Instalovaný výkon [MW]6,3910,6316,522,043,5113,8150
VTE200920102011201220132014201520162017
Výroba [MWh]288 067335 493397 003415 817
Instalovaný výkon [MW]193,2213213258

Pramen: ERÚ; SEI; ÚED; ČEPS


 
Vývoj měsíční výroby elektřiny ve větrných elektrárnách [MWh]
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
20020,00,10,10,00,00,00,10,10,20,40,40,2
20030,20,20,20,20,20,10,10,10,10,40,71,2
20040,81,20,90,60,60,50,50,60,71,01,51,2
20052,81,31,71,11,31,11,51,21,53,12,12,6
20062,42,23,22,33,01,91,64,16,36,48,67,0
200715,78,711,37,98,25,88,84,712,38,218,914,6
200824,523,430,315,911,511,117,418,713,419,028,930,5
200915,228,735,818,320,624,220,316,918,733,931,723,9
201012,523,241,424,030,325,917,026,630,234,836,433,2
201130,430,234,037,423,829,537,221,021,639,130,462,3
201272,339,332,630,531,326,227,919,525,830,037,844,1
201343,533,247,130,435,634,723,023,5

Pramen: ERÚ

Měsíční data. Pramen: ÚED; ERÚ
Měsíční data Pramen: ÚED; ERÚ
 

4. Fotovoltaické elektrárny

Metodika statistiky

Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon. Pramen: ERÚ
Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon Pramen: ERÚ

V současné době je ERÚ statisticky sledována výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách jejichž provozovatelé obdrželi na tyto provozovny licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Nelicencované systémy nejsou statisticky sledovány, byť se předpokládá, že jejich počet nadále roste. Je však zřejmé, že prakticky již od roku 2007 je rozhodující část celkového výkonu připojena do sítě, nebo je licencována. Výroba v těchto licencovaných systémech tak zcela převyšuje výrobu v nepřipojených systémech a statistická chyba je tak minimalizována. Samozřejmě by bylo nejvhodnější provádět kombinované šetření u výrobců a dovozců fotovoltaických panelů, tak jako v případě solárních kolektorů a tepelných čerpadel, vzhledem k náročnosti se s ním však nepočítá.

V případě instalovaného výkonu se mohou mírně lišit hodnoty z databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. Lišit se mírně mohou i hodnoty měsíčních statistik oproti výsledné roční hodnotě. Do roku 2007 byly do instalovaného výkonu a výroby započítány i tehdy nelicencované výrobny. Od roku 2010 se data o instalovaném výkonu přebírají z ČEPS, jedná se o skutečně provozované FTV.

Výroba elektřiny

Vývoj výroby elektřiny a instalovaný výkon fotovoltaických elektráren
FTV200020012002200320042005200620072008
Výroba [MWh]50811161842914145922 12712 937
Instalovaný výkon [MWp]0,0720,1240,1550,2890,4130,5860,8413,96139,5
FTV200920102011201220132014201520162017
Výroba [MWh]88 807615 7022 182 0182 148 624
Instalovaný výkon [MWp]464,61 7271 9132 022

Pramen: MPO (2000–2007); ERÚ (od 2008); ČEPS


 
Vývoj měsíční výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách [MWh]
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
20070,00,00,00,10,00,10,10,20,20,10,10,0
20080,10,30,40,71,71,41,71,82,51,20,60,6
20091,11,63,39,59,78,712,214,212,07,45,83,5
20106,317,344,464,852,981,486,787,168,462,429,414,5
201138,7103,5209,5238,2298,3261,6229,2256,2221,6148,474,937,9
201265,3108,4215,8237,2303,7260,1257,3279,3215,8133,155,142
201327,561,4159,6210,6235,4265,9328,1286,3

Pramen: ERÚ

Měsíční data; pramen: ERÚ
Měsíční data; pramen: ERÚ
 

5. Solární termální systémy

Metodika statistiky

Statistika je založena na dotazníkovém šetření, které se zaměřuje více na dovozní a výrobní firmy tak, aby bylo možno jednoznačně odhadovat dodávku jednotlivých výrobních typů kolektorů. Data za firmy, které nejsou ochotny se šetření účastnit, jsou odhadována především na základě celních statistik a dat o podpořených instalacích. Jsou zjišťována data o dodávce kolektorů na český trh, tedy nikoliv hodnota plochy skutečně osazených kolektorů. Úspěch takto koncipovaného statistického zjišťování samozřejmě závisí na ochotě oslovených firem poskytnout data. Podrobná data budou publikována v samostatné zprávě „Solární kolektory v roce 2012“.

Dodávka solárních kolektorů na český trh [m2]
1977197819791980198119821983
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem02361 8572 2443 2502 5007 254
1984198519861987198819891990
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem9 32211 1543 6303 7003 9603 8103 070
1991199219931994199519961997
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem2 0501 8502 3002 8503 3753 8483 966
1998199920002001200220032004
Ploché zasklené8 42910 212
Vakuové trubkové1 7681 965
Koncentrační1890
Celkem4 0525 4525 8846 3347 65910 21512 267
2005200620072008200920102011
Ploché zasklené13 11117 00919 12226 01439 85273 89849 150
Vakuové trubkové2 3533 5526 5558 51111 81717 71916 650
Koncentrační60002501000
Celkem15 52420 56125 67834 55051 66991 71765 800
2012201320142015201620172018
Ploché zasklené37 000
Vakuové trubkové13 000
Koncentrační0
Celkem50 000
Pozn.: rok 2012 předběžně
Celková instalovaná plocha činných solárních systémů [m2]
1977197819791980198119821983
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem01041 9313 8807 1308 69115 849
1984198519861987198819891990
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem24 89135 45138 15741 85745 81749 01950 550
1991199219931994199519961997
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem50 29049 74044 79438 40430 62530 84331 179
1998199920002001200220032004
Ploché zasklené52 22860 657
Vakuové trubkové6 0007 768
Koncentrační727745
Celkem31 27134 41338 97744 31151 47058 95569 170
2005200620072008200920102011
Ploché zasklené73 76890 777109 899135 914175 766249 664298 814
Vakuové trubkové10 12113 67320 22828 73940 55658 27574 925
Koncentrační805805805830830930930
Celkem84 694105 255130 933165 482217 151308 868374 668
2012201320142015201620172018
Ploché zasklené335 814
Vakuové trubkové87 925
Koncentrační930
Celkem424 668
Pozn.: rok 2012 předběžně
Odhad výroby využité tepelné energie [GJ]
2003200420052006200720082009201020112012
Celkem72 74785 171102 870127 730160 498203 866265 502366 468478 275561 705
Pozn.: rok 2012 předběžně6. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Metodika statistiky

V této kategorii je zařazeno využívání tepla okolního prostředí (půdy, vody, vzduchu, odpadního tepla) pomocí tepelných čerpadel. Jako energie z OZE je chápána pouze ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního prostředí. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odebírat teplo o relativně nízkém potenciálu okolnímu prostředí (půda, voda, vzduch, odpadní teplo atp.), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody. Jako obnovitelná energie je chápána pouze ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního prostředí.

Vlastní statistické šetření bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh v daném roce. Pojem „dodávka na trh“ je hrubý odhad kategorie „instalováno“, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací.

V minulých letech byl dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily, proveden na základě porovnání s daty o přiznaných podporách ze SFŽP. Bylo předpokládáno, že podíl tepelných čerpadel těchto firem na podpořených instalacích je stejný, jako jejich podíl na celém trhu. Pro rok 2012 již tato metodika použitelná nebyla (neprobíhaly žádné plošné podpory). Proto byla pro rok 2012 změněna metodika dopočtu, který se nyní provádí na základě aktuálního počtu odběrných míst v sazbách pro tepelná čerpadla v domácnostech. Tato nová metodika poskytuje konzistentní data v porovnání s roky předcházejícími. Metodika statistiky a další podrobnosti jsou zpracovány v připravované publikaci „Tepelná čerpadla v roce 2012“.

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (počty)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048592 2532 66674306 521
20054769395855191 772
20061229641 3628402 532
20073381 4821 7306233 615
2008601 7692 1257804 032
20092542 3861 959871594 845
20101184 2122 15074106 564
20111054 5252 29665247 015
20124545 9072 42576328 894
Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (tepelný výkon – kW)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048 56235 94037 21918 5130100 234
200519011 03911 2851 59563924 748
200647017 96818 5933 015040 046
20071 52219 07324 5854 13519349 508
200878723 34328 8681 694054 692
20091 76432 96726 7471 6421 37364 493
201062152 28227 0781 8981781 896
201171957 75326 0551 5334186 101
20125 05076 81832 3201 75496116 038
Odhad celkového počtu dodaných tepelných čerpadel (počty)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048592 2532 66674306 521
20059062 9463 624798198 293
20061 0283 9104 9868821910 825
20071 3665 3926 7169442214 440
20081 4267 1618 8411 0222218 472
20091 6809 54710 8001 10918123 317
20101 79813 75912 9501 18319129 881
20111 90318 28415 2461 24821536 896
20122 35724 19117 6711 32424745 790
Odhad celkového instalovaného výkonu dodaných tepelných čerpadel (tepelný výkon – kW)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048 56235 94037 21918 5130100 234
20058 75246 97948 50420 108639124 982
20069 22264 94767 09723 123639165 028
200710 74484 02091 68227 258832214 536
200811 531107 363120 55028 952832269 228
200913 295140 330147 29730 5942 205333 721
201013 916192 612174 37532 4922 222415 617
201114 635250 365200 43034 0252 263501 718
201219 685327 183232 75035 7792 359617 756
Odhad rozdělení ročních dodávek tepelných čerpadel (počty a instalovaný výkon v kW)
DomácnostiOstatníCelkemDomácnostiOstatníCelkem
PočtyInstalovaný výkon v kW
Do roku 20045 8436776 52064 27535 959100 234
20051 5801911 77117 4767 27124 747
20062 2153172 53229 44410 60240 046
20073 1694463 61534 82014 68849 508
20083 5964364 03243 22111 47154 692
20093 9698764 84548 86915 62464 493
20105 8067586 56466 48615 41181 897
20116 1258907 01565 99220 10886 100
20127 7571 1378 89589 49226 545116 037
Odhad rozdělení celkového počtu tepelných čerpadel (počty a instalovaný výkon v kW)
DomácnostiOstatníCelkemDomácnostiOstatníCelkem
Počty (kumulace ke konci roku)Instalovaný výkon v kW
Do roku 20045 8436776 52064 27535 959100 234
20057 4238688 29181 75243 230124 981
20069 6381 18510 823111 19553 832165 027
200712 8071 63114 438146 01668 520214 535
200816 4032 06718 470189 23779 991269 227
200920 3722 94423 315238 10695 615333 720
201026 1773 70229 879304 591111 026415 617
201132 3024 59236 894370 584131 134501 717
201240 0595 72945 789460 076157 679617 755

7. Geotermální energie

Do této kategorie se dle současné evropské energetické statistiky zařazuje využívání tepla získaného z nitra země k výrobě elektřiny, či k přímému vytápění budov nebo zemědělských zařízení (skleníky) atp., bez využití tepelných čerpadel. Tato jsou z řady dalších důvodů zařazena v předchozí kapitole této zprávy.

Přímé využívání geotermální tepelné energie není v ČR pravděpodobně prováděno. Projekty na případnou výrobu elektrické energie nepřímo z energie geotermální jsou zatím ve stádiu příprav a úvah. Nejdále zatím postoupil projekt využití geotermální energie v Litoměřicích. Na úspěchu tohoto projektu, kde je počítáno s kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie, nepochybně závisí rozvoj využívání této energie v další lokalitách ČR.

Specifické je využití termálních vod v lázních a bazénech. Podle Myslila et al (2005) je v současné době geotermální energie využívána v 11 hlavních lázeňských centrech. Užití geotermální energie v lázních a bazénech je odhadováno na 90 TJ/rok při kapacitě 4,5 MWt (Lund 2005). Naposledy byla takto využita geotermální energie v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách.

Tyto hodnoty však nevstupují do energetické bilance a nejsou ani přímo zahrnuty do statistiky využívání OZE.

8. Hlavní použité prameny a zdroje dat

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Zpracování výkazů MPO
 • Brikety a pelety v roce 2012 (v přípravě)
 • Solární kolektory v roce 2012 (v přípravě)
 • Spotřeba biomasy v domácnostech
 • Tepelná čerpadla v roce 2012 (v přípravě)
 • Obnovitelné zdroje energie v roce 2011
 • Výroba a užití tepelné energie v roce 2007
 • Statistika energetického využívání odpadů 1905-2009
 • Přehled podpořených projektů OZE

Český statistický úřad

 • Zpracování výkazu EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
 • Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003. (ČSÚ 2005)
 • Statistika zahraničního obchodu
 • Lesnictví a myslivost v roce 2012. (ČSÚ 2013)

Energetický regulační úřad

 • Roční zpráva o provozu ES ČR 2012. (ERÚ 2013)
 • Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
 • Informace o výrobě tepla z OZE

Český hydrometeorologický ústav

 • Databáze REZZO 1 a 2
 • Seznam spaloven odpadů v ČR
 • Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2001. (ČHMÚ 2003, 2007)

Státní fond životního prostředí

 • Přehled podpořených projektů OZE

Ministerstvo zemědělství

 • Přehled podpořených projektů OZE
 • Myslil et al (2005); Lund (2005) in: John W. Lund, Derek H. Freeston, and Tonya L. Boyd: „World-Wide Direct Uses of Geothermal Energy 2005“

9. Použité zkratky

ATP
alternativní paliva
BRKO
biologicky rozložitelná část komunálního odpadu
CZT
centrální zásobování teplem
ČEA
Česká energetická agentura
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
ČOV
čistírny odpadních vod
ČSÚ
Český statistický úřad
ERÚ
Energetický regulační úřad
FAME
methylestery mastných kyselin (Fatty Acids Methyl Esters)
IEA
Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)
MEŘO
methylester řepkového oleje
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MVE
malé vodní elektrárny
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
ORC
organický Rankinův cyklus
OZE
obnovitelné zdroje energie
PRO
průmyslové odpady
PVE
přečerpávací vodní elektrárny
REZZO
registr emisí a znečišťovatelů ovzduší
SEI
Státní energetická inspekce
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SLE
solární elektrárny
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
TKO
tuhý komunální odpad
VOVO
tepelná čerpadla voda-voda
VTE
větrné elektrárny
VVE
velké vodní elektrárny
VZVO
tepelná čerpadla vzduch-voda
ZEVO
tepelná čerpadla země-voda
English Synopsis
Renewables in the Czech Republic 2012 – Part 3

Concept Data Support Department of the Ministry of Industry and Trade has prepared this statistical report as a comprehensive national statistics on renewable energy sources. The final part of the report provides statistical data of the categories Energy use of waste and alternative fuels, Hydropower, Wind Power, Photovoltaics, Solar thermal systems, Heat pumps and Geothermal energy.

 
 
Reklama