Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyšla nová kniha o peletách

V LING Vydavatelství s.r.o. právě vyšla kniha „Dřevní peleta, peleta mýtů zbavená“, autorem je Ing. Zdeněk Lyčka, čtenářům TZB-info dobře známý autor.

Předmluvu ke knize zpracovala RNDr. Alice Kotlánová, předsedkyně TNK 138 Tuhá biopaliva, a Ing. Josef Hodboď, šéfredaktor časopisu Topenářství a instalace.

Kniha je odborná, přesto srozumitelná. Uveďme dva příklady textů z knihy Dřevní peleta, peleta mýtů zbavená:

OBSAH VODY A VLHKOST DŘEVNÍ HMOTY

Vlhkost je vlastnost, která zásadním způsobem ovlivňuje výhřevnost dřevní hmoty. V této souvislosti o ní bude v knize ještě několikrát řeč, a tak je hned na začátku nutné si přesně ujasnit, o jaké vlhkosti budeme dále hovořit. Protože není vlhkost jako vlhkost. Pro odborníka na těžbu a zpracování dřeva má čerstvě vytěžené surové dřevo vlhkost vyšší než 150 %, zatímco energetik bude hovořit o vlhkosti okolo 60 %. Je to dáno způsoby, jakými tyto obory vlhkost vyjadřují. V dřevozpracujícím průmyslu lze hovořit o vyjádření tzv. relativní vlhkosti, protože je zde míněna jako podíl hmotnosti vody obsažené v porovnávaném vzorku suché hmoty, která by zůstala po absolutním vysušení vzorku. Absolutně vysušit lze dřevní hmotu pouze v laboratorních podmínkách, proto označení relativní vlhkost. V energetice se naopak hovoří o obsahu vody v palivu, protože zde je vlhkost vyjádřena jako podíl hmotnosti vody obsažené ve vzorku k celkové hmotnosti vlhkého vzorku. Uveďme si to na jednoduchém příkladu. Máme vzorek vlhkého dřeva o hmotnosti 10 kg (m). Ten obsahuje 6 kg vody (mv), to znamená, že po jeho úplném vysušení zůstanou 4 kg suché dřevní hmoty (ms)."


Obr. Z knihy Dřevní peleta, peleta mýtů zbavená, LING Vydavatelství s.r.o. 2011

V kapitole Dřevní peleta a její příbuzné, v části Rostlinné pelety se dočteme mimo jiné:

"Existuje i několik malých teplovodních kotlů schopných spalovat rostlinné pelety. Podle doposud platné legislativy však tyto kotle nelze na nedřevní pelety certifikovat (lze vydat pouze technické osvědčení na konkrétní typ paliva). Při jejich provozu je ale nutné dodržet určité zásady. Především je nutné věnovat pozornost skladování pelet, protože jsou velkým lákadlem pro celou škálu hlodavců a různého hmyzu. Osobně jsem viděl rodinný dům zcela zamořený malými broučky, kteří se "vyklubali" ze skladovaných pelet. Aby nedošlo ke snížení životnosti kotlového tělesa působením agresivních kondenzátů (především nízkoteplotní chlorové korozi), je nutné provozovat kotel buď na akumulační provoz, nebo mít správně nadimenzovanou a přesně regulovanou otopnou soustavu. Je to v podstatě stejný problém, jako spalování vlhkého dřeva ve zplynovacích kotlích. Je nutné počítat s více jak desetinásobkem vyprodukovaného popela oproti spalování dřevních pelet. Navíc popel v drtivé většině obsahuje velké množství napečenců, takže jej nelze použít jako zahradní hnojivo."

Úvodní článek na TZB-info k vydání publikace

Kniha má 66 stran, cena je 99,- Kč s DPH. Lze ji objednat přímo v e-shopu v nakladatelství: Objednávka publikace

TZB-info považuje tuto publikaci za velmi užitečnou, a proto nabízíme odborným školám, že jim po jednom výtisku tuto publikaci zakoupíme. Pokud máte zájem, posílejte prosíme objednávku knihy e-mailem na: dagmar.kopackova@topinfo.cz. V objednávce prosíme uveďte název předmětu, ve kterém knihu uplatníte.

A na závěr ještě jedna dobrá zpráva: Do konce roku vyjde druhý díl knihy zaměřený na spalování pelet v teplovodních kotlích.

 
 
Reklama