Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kniha Dřevní peleta II – spalování v malých zdrojích tepla

Druhý díl připravované „trilogie“ o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Ze strany obchodníků a výrobců spalovacích zařízení je zákazník zahlcován stále větším množstvím informací o technické úrovni jejich výrobků. Ale jak dalece reálné jsou tyto informace a co většina z nich vlastně znamená, to se zpravidla nedozví. A proto také vznikla tato kniha.

Jsou zde popsány zákonitosti procesu spalování a tvorby škodlivin, principy stanovení účinnosti peletových kotlů i konstrukční parametry a provozní vlastnosti hořáků. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle.

Kniha nemá ambice být učebnicí. Měla by být spíše praktickou pomůckou pro ty, kteří se spalováním dřevních pelet přicházejí každodenně do styku ve svých domovních kotelnách a mají zájem se s touto problematikou seznámit poněkud podrobněji.


Jednotlivé kapitoly:

  • SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV (spalování tuhých paliv a jeho produkty, nedokonalé spalování, hořlavina, spalování biomasy, zplyňování dřevní hmoty)
  • SPALOVÁNÍ DŘEVNÍCH PELET (palivo – dřevní peleta, požadované množství paliva, spalovací vzduch, potřebné množství spalovacího vzduchu, zápalná teplota, stanovení objemu vzniklých spalin, složení spalin – emise škodlivin, tuhé zbytky spalování, teplo, příklad z praxe
  • ÚČINNOST SPALOVÁNÍ A SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (obecná definice účinnosti spalování, účinnost spalovacího zařízení, příkon – souhrn energií vstupujících do soustavy, výkon – energie předaná soustavě, ztráty
  • ÚČINNOST MALÝCH PELETOVÝCH KOTLŮ (přímá metoda, nepřímá metoda, ztráta citelným teplem spalin, ztráta plynným nedopalem, ztráta mechanickým nedopalem, ztráta sdílením tepla do okolí, reálná provozní účinnost peletového kotle, vliv spotřeby elektrické energie, příklad z praxe
  • KONSTRUKCE PELETOVÝCH HOŘÁKŮ (základní vrstva paliva, provozní stavy peletových hořáků, způsoby zapalování, dělení hořáků podle tvaru spalovací komory
  • DEFINICE VYBRANÝCH POJMŮ

Kniha navazuje na první díl. o kterém jsme psali v polovině loňského roku. Oba díly lze koupit přímo v Nakladatelství Ling za 99 Kč včetně DPH za jeden díl.

TZB-info považuje tuto publikaci za velmi užitečnou, a proto nabízíme odborným školám, že jim po jednom výtisku tuto publikaci zakoupíme. Těm, kteří projevili zájem o první díl, jsme druhý poslali automaticky. Pokud máte zájem, posílejte prosíme objednávku knihy e-mailem na: dagmar.kopackova@topinfo.cz. V objednávce prosíme uveďte název předmětu, ve kterém knihu uplatníte.

 
 
Reklama