Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevní peleta - připravuje se k vydání nová publikace

Kniha rozebírá dřevní peletu hlavně z pohledu nové evropské legislativy, protože za 10 let šel vývoj na trhu i z pohledu požadavků na kvalitu neobyčejně dopředu. V článku najdete i důsledky ve výpočtu nákladů na vytápění na TZB-info a shrnutí informací k certifikaci pelet.

Nová kniha o dřevní peletě

Evropský trh s dřevní peletou prochází dynamickým vývojem. Pokud se v roce 2000 v celé EU prodal 1 milión tun tohoto pevného biopaliva, pak v roce 2010 to bylo již desetkrát více a optimistický odhad hovoří až o 50 miliónech tun v roce 2020.
Jako vše nové má i peleta mnoho svých zatvrzelých odpůrců i nekritických příznivců. Obě skupiny ve své černobílé argumentaci často používají různých polopravd a zaběhnutých klišé. Je to možná dáno tím, že i když se o ní stále více hovoří a píše, o samotné peletě se toho moc nedozvíme.
Kniha se proto snaží popsat vše, co o dřevní peletě víme, ale také většinou nevíme. Autor využívá dlouholetých zkušeností konstruktéra peletových kotlů i člena technické normalizační komise pro tuhá biopaliva. Uvádí základní informace o historii topné pelety, technologiích její výroby (včetně energetické náročnosti na výrobu), způsobů distribuce, skladování i o samotném spalování.


Knihu Dřevní peleta vydává LING Vydavatelství s.r.o. v Krnově

Peleta se stala významnou komoditou na mezinárodním trhu s biopalivy, a proto bylo nutné pro ni zavést jednotnou standardizaci.

Od roku 2010 jsou přijímány nové evropské normy, které definují kvalitu pelet i metody, kterými je tato kvalita ověřována. Velká část knihy je proto věnována popisu jednotlivých specifických vlastností dřevních pelet tak, jak jsou definovány v nové evropské legislativě. A také tomu, jaký konkrétní vliv mají tyto vlastnosti na užitnou hodnotu pelet, tedy jak ovlivňují nakládání s nimi i samotný spalovací proces.
Najdeme zde odpovědi na otázky, co to je a jak se přesně stanovují např. výhřevnost, mechanická odolnost, hmotnostní podíl popelovin a teploty jejich tavení – a jakým způsobem ovlivňují volbu spalovacího zařízení či způsob skladování. Jsou výroba a distribuce pelet energeticky natolik náročné, že to zcela degraduje ekonomiku i ekologičnost následného využití? Jaká je reálná výhřevnost pelet a jak stanovit skutečnou potřebu pro vytápění se započtením tepelné účinnosti celého topného systému?
Na tyto a spoustu dalších otázek se kniha snaží odpovědět. Využívá k tomu mimo jiné také velkého množství kvalitních originálních fotografií a schémat.VÝHŘEVNOST PELET

Na TZB-info jsme již publikovali Náklady na vytápění dřevními peletami. I tyto informace jsou součástí nové knihy. V souvislosti článkem i s vydáním nového titulu jsme s autorem rovně diskutovali o hodnotách, které jsou na TZB-info uvedeny pro pelety ve výpočtu Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva.

Autor článku Ing. Zdeněk Lyčka i recenzent článku Ing. Jan Hrdlička se shodli, že reálná výhřevnost pelet se pohybuje okolo 17 MJ/kg. Ve výpočtovém programu na TZB-info je pro výpočet nákladů na vytápění je uvedena výhřevnost 18,5 MJ/kg, což platí pro suchou hmotu, ale nikoliv pro reálnou peletu a používat tuto hodnotu v bilančním výpočtu solidní projektant a topenář prostě nemůže a korekce o cca 10% je nutná.
Podle nové EN budou totiž výrobci pelet povinni deklarovat reálnou hodnotu a nikoliv hodnotu stanovenou dle DIN pro suchou hmotu. V Německu a Rakousku to tak již funguje (certifikační program ENplus) a s hodnotami nad 18 MJ tam solidní firmy již nepracují.

SHRNUTÍ AKTUÁLNÍHO STAVU V CERTIFIKACI PELET

Právě v souvislosti s novou normou na uvádění výhřevnosti jsme autora článku a připravované knihy požádali o shrnutí aktuálního stavu v certifikaci pelet Ing. Zdeněk Lyčka:
Obecná norma pro tuhá biopaliva EN 14961-1, kde jsou specifikovány obecné vlastnosti také pro pelety (výhřevnost v původním stavu s vlhkostí), platí jako ČSN EN 14961-1 již od června 2010, stejně tak ČSN EN 14918 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti. Norma EN 14961-2 Dřevní pelety pro maloodběratele (podle které již rok funguje certifikační program v Něm. a Rak. jako ENplus) je ve formě přednormy prEN, oficiální převzetí by mělo být v Evropě i u nás v 1.pololetí 2011 (český překlad je připraven). Obecně všech cca 30 nových evropských norem pro tuhá biopaliva (některé již platí, některé ve formě prEN čekají na oficiální schválení) musíme do konce roku 2012 převzít bez jakýchkoliv úprav.TZB-info: Jak byste shrnul obsah Vaší knihy?
Ing. Zdeněk Lyčka: Kniha rozebírá dřevní peletu hlavně z pohledu nové evropské legislativy, protože za 10 let šel vývoj na trhu i z pohledu požadavků na kvalitu neobyčejně dopředu.

TZB-info: Děkujeme za informace a přejeme, aby kniha posunula vnímání pelety do nových souvislostí.
Za redakci TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
 
 
Reklama