Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nadprůměrné Česko: 96 % českých pelet získalo mezinárodní certifikaci ENplus

Trh s peletami díky tomu narostl na 1,8 miliardy korun

Teprve před osmi lety získala první česká firma certifikaci ENplus. V roce 2017 už mělo kulaté razítko dosvědčující vysokou kvalitu 96 % českých dřevních pelet. Firmám certifikace otevírá zahraniční trhy, domácnostem zase zaručuje vysokou jakost pelet a dlouhou životnost automatických kotlů nebo kamen.Žádná země v Evropské unii nevyváží více dřeva než Česká republika. Surové dříví za více než 11 miliard korun je každý rok určeno pro export. Za vývozy nezpracovaného dřeva bez přidané hodnoty jsou dřevařské firmy často kritizovány. Nyní však slaví úspěch s novým, perspektivním produktem: dřevními peletami. Zpracovávat dřevní zbytky - piliny, které by jinak byly odpadem, a vyrábět z nich jakostní paliva s přidanou hodnotou, se ukazuje jako dobrý a zároveň prospěšný byznys.

V roce 2017 se dvě třetiny z roční domácí produkce pelet vyvezly do zahraničí, tj. ekologické topivo za cca 1,3 miliardy Kč (243 tisíc tun). V ČR se totiž více než třetina zatím neuplatní. Počet kotlů a kamen na pelety v českých domácnostech loni dosáhl 27 tisíc.


Na zahraničních trzích by české pelety nemohly uspět bez certifikace. Zákazníci v západní Evropě si žádají vysoce kvalitní palivo a trvají na tom, aby pelety měly kulaté razítko mezinárodního certifikačního systému. Ten potvrzuje stejnou vysokou kvalitu, ať jsou vyrobeny kdekoli. České pelety směřují každoročně hlavně do Itálie, Rakouska a Německa.

Jako první u nás získala certifikaci ENplus v roce 2010 firma Pfeifer Holz pro svou peletárnu v Trhanově. V roce 2017 už mělo certifikaci 96 % českých pelet. Za totéž období se navýšila domácí výroba ze 145 tisíc tun (0,7 miliard Kč) na 365 tisíc tun (1,8 miliard Kč). Podle informací Klastru Česká peleta navíc vzniknou v příštích třech letech další výrobní kapacity, a tak roční produkce pelet do roku 2020 dosáhne 0,5 milionu tun.

„Ze všech dřevních pelet, které byly v loňském roce na světě vyrobeny, měly certifikaci jen dvě třetiny. Našich 96 % je úžasný úspěch. Kvalitu se podařilo rapidně navýšit za sedm let. Dnes se u nás vyrábí nadprůměrně kvalitní pelety, proto je o ně tak velký zájem,“ uvádí Vladimír Stupavský, který předsedá Klastru Česká peleta a je v představenstvu Evropské rady pro pelety (European Pellet Council), která na certifikaci ENplus celosvětově dohlíží.


Dřevní pelety, které odpovídají třídě A1 v systému ENplus, mají vyšší výhřevnost, nižší obsah popele a vlhkosti a vyšší mechanickou odolnost než pelety bez certifikace. „Pelety horší kvality mohou poškozovat hořáky a snižovat životnost zdrojů tepla. Řada renomovaných výrobců podmiňuje záruční období používáním certifikovaných pelet,“ upozorňuje Stupavský.

Zatímco české vysoce kvalitní pelety se vyvážejí na Západ, do Česka občas zamíří pelety nízké kvality z východní Evropy, zejména z Ukrajiny. Obsahují velké množství popele a různých nečistot a mají nižší výhřevnost. Někteří čeští zákazníci jim však stále dávají přednost kvůli nižší ceně za kilogram. Takové šetření se však v součtu nevyplatí - za sáček nekvalitních pelet se sice platí méně, ale kotel jich spálí více. Výsledný účet za topnou sezonu je tedy vyšší. Kotel o výkonu 25 kW spotřebuje na vytopení průměrného rodinného domu cca pět tun pelet za jednu topnou sezonu, pokud jsou ovšem kvality ENplus A1.

A jak se v systému ENplus zajišťuje vysoká kvalitu topiva? Jednou za rok jsou peletárny podrobeny externí inspekci, ale vzorky se v nich odebírají a vyhodnocují denně. Okamžitě se zkouší jejich kvalita a navíc se uchovávají pro pozdější kontroly nebo reklamace. Celý systém je jedinečný v tom, že kontroluje všechny fáze výroby včetně vstupní suroviny a také celý dodavatelský řetězec. „Kulaté razítko ENplus tak zákazníkům dokonce zaručuje, že nedochází ke snižování kvality pelet kvůli špatnému skladování nebo neopatrné manipulaci při dopravě,“ popisuje Stupavský. Kvalita se zde sleduje od výrobní linky až ke kotli.


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...