Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V ČR opět porostou velké fotovoltaické parky. Investiční dotace poskytne Modernizační fond

Modernizační fond přináší investiční podporu pro velké fotovoltaické elektrárny. Po deseti letech, kdy se v ČR stavěly a podporovaly výhradně malé elektrárny na střechách domů, se tak znovu začnou stavět velké solární parky. Ministerstvo životního prostředí na konci května představilo podrobnosti k vyplácení této podpory.

Modernizační fond čerpá prostředky z prodeje emisních povolenek. Celkem je na podporu fotovoltaiky z modernizačního fondu přiděleno 4,5 miliardy. Jedná se o alokaci pro rok 2021 a je velmi pravděpodobné, že v příštích letech bude tato částka vyšší úměrně tomu, jak porostou výnosy z emisních povolenek.

Žádat o podporu mohou současní i budoucí držitelé licence na výrobu elektřiny a energetická společenství (družstva, komunity). Projekty společenství musí splňovat podmínky evropské legislativy.

O oživení českého fotovoltaického sektoru jsme hovořili s Janem Krčmářem, předsedou představenstva Solární Asociace. Po kliknutí na video se spustí příslušný rozhovor.

Podpora bude rozdělena do dvou programů – jeden pro fotovoltaiku do 1 MW, druhý pro fotovoltaiku nad 1 MW. Program pro menší projekty rozdělí 1 miliardu korun a je nesoutěžní – na podporu má tedy nárok každý, kdo splní podmínky. Podporují se všechny projekty až do vyčerpání alokace. Projekty, které už se do současné výše podpory nevejdou, přejdou do zásobníku a budou podpořeny při příštím navýšení alokace.

Program pro velké projekty je soutěžní a kolový a pracuje s částkou 3,5 miliardy korun. Přihlášené projekty se bodují podle stanovených kritérií, kam patří například lokalita (vyšší váhu mají uhelné regiony), cena za instalovaný kW a technická úroveň. Dotace bude rozdělena mezi projekty s nejvyšším počtem bodů.

Podpora v obou případech může dosáhnout 50 % z celkových nákladů projektu.

K tomuto rozdělení jsme přistoupili, abychom nastavili rovnocenné podmínky a malé projekty nemusely soupeřit s velkými. Nyní podpoříme pouze fotovoltaické elektrárny. S ostatními obnovitelnými zdroji počítáme v dalších letech, až skončí jejich podpora z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ze stejného důvodu nebudou v aktuálních výzvách podporovány střešní instalace fotovoltaiky u podnikatelských subjektů, veřejných budov a FVE na obytných budovách v případech, kdy se jedná o projekty pouze s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. „Pro tyto menší zdroje totiž existuje již řada dotačních programů jako je např. OPPIK, navazující OPTAK nebo program Nová zelená úsporám. Jakmile se peníze v těchto programech vyčerpají, zařadíme i tyto projekty pod Modernizační fond,“ doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad má administraci dotací z Modernizačního fondu na starosti.

Dotace z modernizačního fondu se vztahují jak na jednu samostatnou elektrárnu, nebo na skupinu elektráren (instalovaný výkon se pak sčítá) i na virtuální elektrárny, což je skupina elektráren propojených řídicím systémem. Podporovány jsou i instalace vybavené akumulátory, není však možné čerpat podporu na samostatnou akumulaci.

Do budoucna se počítá i s podporou nových typů instalací, jako je agrivoltaika nebo plovoucí fotovoltaika. Zatím však pro tyto technologie nejsou nastaveny žádné předpisy ani podmínky. Nejprve se bude muset ustanovit, jak tyto typy elektráren správně stavět a provozovat a pak je teprve bude možné podpořit.

Elektronický příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen 12. července 2021 ve 12:00 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR. Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se již dříve zapojili do předregistrační výzvy. V případě průběžné výzvy pro malé projekty bude možné žádosti podávat do 15. listopadu letošního roku, soutěžní výzva pro velké projekty bude uzavřena 29. října 2021.

Detailní podmínky obou výzev najdete na webu SFŽP.

Kdy budou moci o dotaci z modernizačního fondu požádat lidé a firmy, kteří propásli zimní předregistrační výzvu? Podle Davida Povolného ze skupiny Frank Bold MŽP naznačuje, že by další předregistrace pro nové žádosti měly být otevřené na podzim. Podrobnosti však dosud nejsou známy, stejně jako se neví, kdy se bude možné zúčastnit výzvy i bez předregistrace.

Solární boom hodný toho jména

Podle materiálů MŽP by se pomocí modernizačního fondu do roku 2030 mohlo v ČR postavit 7–14 GW fotovoltaiky! To je obrovské číslo, například Národní klimaticko-energetický plán starý dva roky počítal během deseti let s instalací 141 MW – tedy hodnotou stokrát menší a naprosto směšnou. Při plném využití prostředků z modernizačního fondu to znamená, že solární boom z let 2009–2011 se zopakuje hned několikrát. Co se udělalo pro to, aby to tentokrát nebyl další solární průšvih?

  1. Podpora je investiční, tzn. jednorázová, nikoli provozní (dlouhodobá).
  2. Podpora je nastavena nepřímo úměrně velikosti instalace – větší solární parky dostanou nižší podporu na jednotku instalovaného výkonu, než menší projekty.
  3. Modernizační fond je financován z trhu emisních povolenek, ne ze státního rozpočtu.
  4. Podpora pro velké elektrárny je přidělována na základě hodnocení celého projektu, jeho ceny a přínosu.
  5. Elektrárny na kvalitní zemědělské půdě nejsou podporovány.

Pokud se podpora zdárně rozběhne, v příštích letech tak budeme velkou fotovoltaiku potkávat mnohem častěji. A to jak na brownfieldech, tak i v budoucnu na polích v podobě agrivoltaiky nebo na vodních plochách.

 
 
Reklama