Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požár výrobní haly s fotovoltaickými panely na střeše

Dne 30. června 2020 ve 14.10 hodin byla přijata tísňová zpráva o požáru místnosti s měniči pro solární elektrárnu v Kostelci nad Labem, v objektu společnosti Čemus­ CZ, spol. s r.o. Podle prvotního oznámení byly slyšet výbuchy a byl viděn hustý dým. Likvidace požáru si vyžádala vyhlášení II. stupně požárního poplachu a celkové škody jsou v desítkách milionů korun.


foto ppor. Luboš Klobása, HZS Středočeského kraje

Operátor tísňové linky přijal ve 14.10 hodin informaci o požáru výrobní haly v areálu společnosti Čemus CZ, spol. s r.o. Oznamovatel sdělil, že hoří místnost s měniči pro solární elektrárnu. Plameny neviděl, ale z místnosti šel hustý dým a byly slyšet výbuchy. Operační a informační středisko HZS Středočeského kraje (KOPIS HZS SČK) vyhlásilo poplach jednotkám požární ochrany (jednotky PO) v I. stupni požárního poplachu (celkem dvě jednotky HZS SČK, dvě jednotky SDH obce kategorie III/2). Dále vyslalo na místo události nejbližšího velitele čety – ze stanice Mělník a následně jednotku HZS podniku Spolana, s.r.o., Neratovice z důvodu vlastnictví speciální techniky (kombinovaného hasicího automobilu).

Popis objektu

Společnost Čemus CZ byla založena v roce 1990. Je zaměřena na výrobu nábytku pro lékárny a zdravotnická zařízení. Jde o jednopodlažní objekt o rozměrech půdorysu 50 × 30 m zděné konstrukce s trámovou střechou sedlového tvaru vystavěný v roce 1997. Obvodové a vnitřní vertikální dělicí konstrukce jsou zděné, strop objektu je kazetový. Střecha je vazníkové dřevěné konstrukce, na které jsou jako střešní krytina použity pálené tašky. K objektu je v jižní straně přistavěna jednopodlažní železobetonová hala expediční rampy a v západní části jednopodlažní zděná hala manipulace a skladování.

Vlastní hala je rozdělena na dva požární úseky požárně dělicí stěnou vystavěnou přibližně ve středové části haly. Vnitřní prostor je dispozičně rozdělen na jednotlivé výrobní, skladovací, manipulační a administrativní prostory. Objekt je využíván jako výrobna nábytku, čemuž odpovídá i vnitřní vybavení haly.

Před devíti lety byly na střechy jednotlivých hal a na konstrukci propojovací části s rodinným domem instalovány panely fotovoltaické elektrárny (FVE), od kterých byla elektrická vedení svedena do společné sběrnice a následně ke střídačům instalovaným v samostatné místnosti mezi objektem výrobny a expediční rampou.

Průběh zásahu


Na místo zásahu přijela první jednotka SDH obce Kostelec nad Labem ve 14.19 hodin a provedla prvotní průzkum v dýchacích přístrojích. Ručními hasicími přístroji (dva RHP práškové a dva RHP CO2) se snažila zamezit dalšímu šíření požáru. Průzkumem byl zjištěn požár kompletní technologie FVE. Nacházelo se zde 15 měničů napětí a kompletní sběrnice vodičů od fotovoltaických panelů. Podle upřesnění majitele šlo o FVE o výkonu 350 kW (2 200 panelů). Ve 14.22 hodin přijela na místo jednotka ze stanice Neratovice a ve 14.26 hodin velitel čety ze stanice Mělník, který si zásah převzal. Ve 14.27 hodin se dostavila jednotka HZS podniku Spolana Neratovice s kombinovaným hasicím automobilem (KHA) a na rozkaz velitele zásahu (VZ) ihned provedla natažení práškového proudu k hašení požáru v technologické místnosti. V této době bylo již odpojeno elektrické vedení z veřejné sítě. Odpojení solárních panelů bohužel nebylo možné a měniče stále zůstávaly pod napětím. Zásah do místa technologie byl po celou dobu veden jen práškem z KHA. Na uhašení střídačů a sběrnice se použilo přibližně 1 000 kg prášku. Na místo zásahu byl také vyslán protiplynový automobil (PPLA) ze stanice Mělník.

V průběhu zásahu došlo ke zranění člena jednotky SDH obce Kostelec nad Labem, ke kterému byla na místo zásahu povolána zdravotnická záchranná služba. Ta jej ošetřila a převezla do Nemocnice Na Bulovce v Praze.

Požár se následně přenesl do stavebně neodděleného meziprostoru střešní konstrukce. Vlivem tohoto rozšíření došlo k poškození pevnosti asi u 20 fotovoltaických panelů. Do uvedeného prostoru byla nasazena výšková technika a prováděna požární obrana okolí. Levá strana objektu byla uhašena útočným vodním proudem typu C.

VZ vyhlásil II. stupeň požárního poplachu. Na místo události byla povolána další technika. Šlo o druhé vozidlo KHA z HZS podniku Spolana Neratovice, kombinovaný hasicí kontejner ze stanice Mladá Boleslav a další výškovou techniku pro případnou potřebu zásahu z pravé strany objektu. Kombinovaný hasicí kontejner byl zvolen především pro možnost utvoření proudu CO2 do vzdálenosti až 100 m.

Dalším průzkumem termokamerou byl zjištěn rozšiřující se požár v mezistropí nad výrobním prostorem truhlárny. VZ rozhodl o nasazení jednoho C proudu na střechu k ochlazování střešní konstrukce. V prostoru mezistropí šlo o požár nosných vazníků plechové střechy. Následně byly použity hasicí hřeby, které byly proraženy přes plechovou krytinu do meziprostoru. Z důvodu vytvoření přístupu do mezistropí byl vytvořen první odvětrávací otvor s využitím rozbrušovací a motorové pily. Nebylo možné utvořit druhý otvor z důvodu umístění fotovoltaických panelů, proto byla jedna poslední řada panelů odmontována a překlopena na stávající panely. Byl utvořen další odvětrávací otvor. Na vazníky byla umístěna podlážka a pomocí opasků a lan bylo provedeno slanění zasahujících hasičů do půdního prostoru a zásah veden vodními proudy.


Vzhledem k vysoké okolní teplotě bylo nezbytné častější střídání zasahujících skupin hasičů, kteří prováděli zásah na střeše objektu.
V 17.04 hodin informoval VZ, že se podařilo dostat do meziprostoru, požár se dále nešíří a dohašuje se izolace, části nosníků a latě. Podařilo se lokalizovat požár, následně byly redukovány jednotky PO a v 18.03 hodin byl požární poplach snížen na I. stupeň.

Na místo byl rovněž povolán dopravní automobil s průmyslovým vysavačem a elektrocentrálou ze stanice Mladá Boleslav s ohledem na maximální snížení následných škod na odsátí hasební vody, která zůstala stát v prostoru truhlárny.

VZ byla nařízena dohlídka na místě požáru, kterou do rána zajišťovala místní jednotka SDH obce Kostelec nad Labem.
Druhý den 1. července 2020 v 08.00 hodin ráno došlo ke kontrole objektu a velitel čety ze stanice Mělník protokolárně předal místo zásahu majiteli objektu.

Během požáru se na místě zásahu vystřídalo celkem 14 jednotek (šest jednotek PO HZS SČK, jedna jednotka HZS podniku, sedm jednotek SDH obcí), celkem se na likvidaci požáru použilo 22 ks mobilní techniky a zúčastnilo se 51 zasahujících hasičů.

Specifika zásahu

Pozitiva

 • ze strany KOPIS HZS SČK došlo k rychlému vyhodnocení situace a povolání speciální techniky z HZS podniku Spolana Neratovice,
 • výborná spolupráce s majitelem objektu – zajištění pitného režimu, částečné vypnutí elektrické energie,
 • vysoké nasazení zasahujících hasičů v průběhu celého zásahu,
 • velká koncentrace jednotek PO se speciální technikou (KHA) na území územního odboru,
 • rozdělení výrobních objektů do požárních úseků.

Negativa

 • rychlý rozvoj a šíření požáru ve střešní konstrukci,
 • nepříznivé klimatické podmínky – okolní teplota se blížila 30 °C,
 • přítomnost drahých výrobních strojů ve výrobní hale,
 • zranění člena zasahující jednotky vyžadující si dlouhodobou pracovní neschopnost (zraněný člen jednotky SDH je současně příslušníkem HZS SČK),
 • nemožnost kompletního vypnutí elektrického proudu v objektu,
 • přítomnost složité technologie – 15 měničů napětí v technologii, 2 200 solárních panelů na střešní konstrukci o celkovém výkonu 350 kW,
 • problematické rozebírání střešní konstrukce z důvodu umístění FVE,
 • technologie FVE nebyla stavebně uspořádána jako samostatný požární úsek.

Zjišťování příčin vzniku požáru

Jako příčina vzniku požáru byla vyšetřovatelem požárů stanovena verze vzniku elektrického oblouku v centrální sběrnici v místnosti sběrnice a střídačů s následným rozšířením po izolacích elektrických vedení na střešní konstrukci části objektu. Vlastní proces vzniku elektrického oblouku je předmětem dalšího vyšetřování ve spolupráci s odbornou firmou.

 
 
Reklama