Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Experimentální požár fotovoltaiky

Dne 30. 3. 2012 byl v opuštěném objektu letiště Líně proveden experimentální požár dvou malých fotovoltaických systémů. V průběhu požáru byly měřeny elektrické parametry obou systémů. Výsledky budou prezentovány na 7. České fotovoltaické konferenci.

Větší systém – jmenovitý výkon 1,86 kWp – odpovídá potřebě běžného rodinného domu. Panely byly umístěny na plechové krytině bývalé tělocvičny. Menší systém se skládal z 2ks panelů umístěných na krytině z pálených tašek dodatečně instalované na střeše po odstranění původní plechové krytiny. Výkon menšího systému odpovídá potřebě malého rekreačního objektu.


Před požárem dne 29. 3. 2012 byla provedena řada měření s cílem posoudit bezpečnost stejnosměrné silové elektroinstalace v průběhu hasičského zásahu – měření velikosti krokového napětí, přerušování stejnosměrných silových rozvodů pod napětím pomocí standardní hasičské techniky, izolační schopnosti hasičské obuvi a další.

U obou fotovoltaických systémů byly v průběhu požáru měřeny jejich voltampérové charakteristiky a byly zaznamenány průběhy teplot na jednotlivých panelech. U vybraných fotovoltaických panelů byly zaznamenávány hodnoty napětí na prázdno U0C. Z voltampérových charatkeristik změřených v průběhu požáru a je možno usuzovat na chování systému za jiných světelných podmínek.

Z celého průběhu požáru a následného hasičského zásahu byly pořízeny videozáznamy a termovizní snímky.

Výsledky měření a z toho vyplývající doporučení pro případný hasičský zásah při skutečném požáru budou prezentovány na 7. České fotovoltaické konferenci (zde), která se koná již za 15 dní ve dnech 3. a 4. května 2012 v rámci Evropských dnů Slunce v České republice (seznam akcí v rámci Evropských dnů Slunce).


 
 
Reklama