Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Více než polovina majitelů rodinných domů v ČR uvažuje o pořízení fotovoltaiky

Od září letošního roku se rozšiřuje program Nová zelená úsporám v oblasti solárních systémů pro domácnosti. Rostoucí zájem o fotovoltaiku potvrzuje i aktuální průzkum⃰ Bohemia Energy, podle kterého se 55 procent majitelů rodinných domů po vhodném řešení rozhlíží či o malé fotovoltaické elektrárně (FVE) do budoucna uvažuje. Jako hlavní důvod pro její pořízení uvádějí především úspory na nákladech za energie spolu s rozumnou dobou návratnosti investice, zároveň však většina z nich vidí největší bariéru ve vysoké vstupní finanční zátěži. Maximální investice do malé FVE, na které se respondenti shodli nejčastěji, je do 30 000 korun.

Využívat solární energii a zároveň šetřit za elektřinu plánuje řada domácností. Ačkoli v průzkumu Bohemia Energy majitelé rodinných domů uvedli, že v současnosti má malou FVE nainstalovanou jen dvě procenta z nich, zároveň deklarovali zájem o využití fotovoltaiky v budoucnu: dvanáct procent se rozhlíží po vhodném řešení a 43 procent o solárním systému uvažuje do budoucna. „Největší zájem o malé fotovoltaické elektrárny projevili respondenti v Jihočeském a Pardubickém kraji. Naopak nejnižší zájem byl zaznamenán v kraji Libereckém,“ doplňuje Libor Holub,* obchodní ředitel Bohemia Energy. Dvacet devět procent dotazovaných sdělilo, že o střešní fotovoltaice ještě neuvažovalo a čtrnáct procent ani do budoucna neuvažuje.

Důvody pro pořízení: úspora, energetická soběstačnost a ekologie

Úspory na nákladech za energie spolu s rozumnou dobou návratnosti investice – to je nejčastější (67 %) důvod pro pořízení malé FVE. Nejvíce rezonuje majitelům rodinných domů ve Středočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Vedle toho dalšími významnými argumenty pro pořízení jsou: energetická soběstačnost a částečná nezávislost na dodávkách z veřejné distribuční sítě (54 %) a ekologie, tedy možnost využívat obnovitelné zdroje energie i pro domácnosti (49 %).

Prodej přebytků elektřiny zajímavým benefitem

Počátkem roku 2016 se domácnostem zlepšily podmínky pro instalaci a provozování malých FVE. Do výkonu 10kWP nemusí mít licenci a příjem za výkup přebytků obchodníkovi je považován z hlediska daně příjmu za ostatní příjem. Tuto možnost řadí mezi hlavní důvody pro pořízení malé FVE necelá pětina respondentů. Právě takové řešení nabízí společnost Bohemia Energy díky svému produktu Bonus S-POWER. „V době, kdy domácnost elektřinu ze solární elektrárny nespotřebuje, systém ji pošle do elektrické sítě. Její majitel pak za ni od nás ve vyúčtování dostane nazpět přesnou částku, za kterou byla energie obchodovaná na energetické burze,“ vysvětluje princip Libor Holub.

Vysoké vstupní finance největší bariérou

Hlavní bariéru pro instalaci malé FVE vidí účastníci průzkumu jednoznačně ve vysoké vstupní finanční zátěži (75 %). Další překážkou je to, že peníze zaplacené za instalaci se vrátí až za dlouhou dobu (41 %). Dvacet devět procent dotazovaných dále označilo příliš byrokratický systém spojený s instalací. „Čtvrtina majitelů rodinných domů uvedla také malou podporu fotovoltaiky ze strany státu a nestálé legislativní prostředí. To spojeno s obavou, že díky zavedení nových poplatků za provozování malých fotovoltaických elektráren se zvýší náklady,“ dodává Libor Holub.

Průzkum se zabýval i otázkou, kolik by byli majitelé rodinných domů ochotni maximálně investovat do malé FVE pro svoji domácnost. Nejvíce z nich (34 %) zmínilo částku do 30 000 Kč, 29 % pak do 50 000 Kč a 15 % respondentů uvedlo jako maximální investici částku do 100 000 Kč.

Průzkum Bohemia Energy: Více než polovina majitelů rodinných domů v ČR uvažuje o pořízení fotovoltaiky

 • Téměř čtyři pětiny respondentů by pro dodávku elektřiny při srovnatelných cenách preferovalo solární energii.
 • 55 % majitelů rodinných domů potvrzuje zájem o fotovoltaiku:
  • 12 % se rozhlíží po vhodném řešení;
  • 43 % uvažuje o solárním systému do budoucna.
 • Hlavním důvodem pro pořízení malé FVE je především úspora na nákladech za energie spolu s rozumnou dobou návratnosti investice (67 %).
  • Téměř pětina respondentů mezi hlavní důvody řadí i možnost prodeje přebytků z vyrobené a nespotřebované elektřiny zpět do sítě i pro domácnosti bez nutnosti licence.
 • Hlavními bariérami bránící většímu rozšíření solárních systémů do domácností jsou zejména:
  • vysoká finanční zátěž (75 %);
  • peníze zaplacené za instalaci se vrátí až za dlouhou dobu (41 %).
 • Nejčastěji uváděná maximální částka, kterou jsou majitelé rodinných domů ochotni investovat ze svých finančních prostředků do malé FVE pro svoji domácnost, je 30 000 Kč (34 %).
Preference dodávky elektřiny z různých zdrojů energie při srovnatelných cenách
Uvažujete o pořízení malé FVE pro Váš rodinný dům?
Hlavní důvody pro pořízení malé FVE
Hlavní bariéry bránící většímu rozšíření solárních systémů do domácností
Kolik byste byli ochotni maximálně investovat ze svých finančních prostředků do malé FVE pro svou domácnost?

* Sběr dat průzkumu Bohemia Energy byl realizován v srpnu 2017 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 050 respondentů – majitelů rodinných domů v celé České republice.

O produktu Bonus S-Power více na https://www.bohemiaenergy.cz/reseni-fve.

O dotačním programu Nová zelenám úsporám více na http://www.novazelenausporam.cz/.

 
 
Reklama