Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dokonalé využití fotovoltaické energie pro domácnosti

Ve veřejnosti se často mluví o tom, že fotovoltaické elektrárny (FVE) ve velké míře destabilizují rozvodnou síť, což je víceméně také prezentováno distribučními společnostmi. Ale ne všech FVE se tyto informace týkají. Naopak. Provozovatelé střešních FVE mohou být právě těmi prvky v celé energetické soustavě, které rozvodnou síť stabilizují.

Cílené soustavné spotřebovávání vyrobené elektřiny hned v místě výroby zamezí nárůstu napětí distribuční sítě v okolí přípojného místa tím, že se minimalizují přetoky do distribuční sítě. Typickým provozovatelem jsou převážně domácnosti, které vyrobenou fotovoltaickou energii využívají k topení, ohřevu vody i k běžnému provozu spotřebičů. Účtují formou „Zeleného bonusu“, vyrobenou energii přednostně spotřebovávají, a její přebytky prodávají do sítě za ceny stanovené vyhláškou Energetického regulačního úřadu. Těchto „nevyužitelných přebytků“ je ale stále velké množství.

Nejlepším řešením je všechnu doma vyrobenou energii také doma spotřebovat a nenakupovat stále dražší energii ze sítě. K optimalizaci využití vlastní vyrobené energie FVE slouží regulátor – GreenBonO, který k sestavám fotovoltaických elektráren dodává společnost Soleg. „Zařízení umí měřit velikost a směr toku elektřiny předávacím místem a plynule přitom regulovat příkon elektrické zátěže vhodných spotřebičů. Téměř všechny přebytky elektřiny z FVE, které nespotřebují standardní spotřebiče v domácnosti jako např. lednice či zábavní elektronika, umí nasměrovat do velkých elektrotepelných spotřebičů, aniž by přitom připustil sebemenší odběr ze sítě. Jestliže máme v domě akumulační nádrž s vodou pro vytápění či teplou užitkovou vodu, je GreenBonO ideální regulátor. Směruje všechny přebytky vlastní vyrobené elektrické energie do spotřebičů. Pokud vznikají během dne další přebytky, nasměruje je do ohřevu vody v akumulační nádrži. Když ale zapnete v domácnosti další spotřebič (např. rychlovarnou konvici), zpomalí se nebo zastaví ohřev vody v akumulační nádrži po dobu, kdy je spuštěn tento spotřebič. A tak vlastně rozděluje a přiděluje vlastní vyrobenou elektřinu jednotlivým spotřebičům v domácnosti podle aktuální situace spotřeby i výroby FVE (např. slunečního svitu během dne),“ říká Ing. Malán ze společnosti Soleg.

Podle ročního období dokáže více či méně zajistit energetické potřeby odběrného místa z vlastního zdroje a ušetřit tak za nákup stejného množství libovolné jiné, vždy však dražší energie.

Zapojení regulátoru GreenBonO v rozvodné skříni. Soleg fotovoltaika na střechu
Zapojení regulátoru GreenBonO v rozvodné skříni

Regulátor GreenBonO přináší optimální zhodnocení vlastní vyrobené elektřiny a to po celou dobu životnosti FVE, která určitě není omezena pouhým dvacetiletým obdobím, spojeným s proplácením zelených dotací. Především však konečně dodá fotovoltaické elektrárně prapůvodní smysl: vyrábět si elektřinu sám pro sebe a v rámci možností co nejvíce omezit svou závislost na nakupované elektřině a jejím cenovém vývoji.

Nejvíce údajů o provozu regulátoru GreenBonO zatím pochází z testovací instalace výrobce regulátoru – odběrného místa s jednofázovou FVE 4,2 kWi, elektrickým bojlerem a elektrickým akumulačním vytápěním. První prototyp Regulátoru GreenBonO zde byl spuštěn 8. 9. 2010. Záložní topné těleso v jedné z akumulačních nádrží ústředního vytápění bylo využito ke spotřebě přebytků jako trojice jednofázových topných těles. Spolu s bojlerem tak byly k spotřebě přebytků použity 4 akumulační tepelné spotřebiče.

Graf 1 zobrazuje přehled celkové výroby FVE, rozčleněnou na spotřebu přímo v místě výroby a odvody do sítě. První zima byla bez regulace, zatímco v následujícím zimním období byla již spotřeba v místě výroby v režii regulátoru GreenBonO (podklady pro grafy pochází výhradně z fakturačních elektroměrů).

Z grafu 1 je jasně vidět, že s nasazením regulátoru prudce pokleslo množství elektřiny dodávané do sítě. (Podíl zelených oblastí sloupcového grafu se rapidně zvýšil v září 2010.)

V grafu 2 je pak vidět, jak o stejnou hodnotu také poklesla spotřeba nakupované elektřiny.

Graf 1: Využití elektřiny z FVE pro vlastní potřebu. Soleg fotovoltaika na střechu
Graf 1: Využití elektřiny z FVE pro vlastní potřebu
Graf 2: Podíl elektřiny z FVE na krytí spotřeby elektricky vytápěného RD. Soleg fotovoltaika na střechu
Graf 2: Podíl elektřiny z FVE na krytí spotřeby elektricky vytápěného RD

Výsledky z dalších míst nasazení stvrzují, že vysokoprocentní využití elektřiny z FVE je pro GreenBonO charakteristickou hodnotou, jak hodnotí tento regulátor ing. Malán z firmy Soleg.

FVE pak lze provozovat na plný výkon i v odlehlých větvích distribuční soustavy, kde je síť natolik měkká, že přebytky z neregulované FVE tam způsobují nepřípustné přepětí, provázené cyklickým odpínáním FVE, které dramaticky snižuje celkovou výrobu FVE, potažmo pak i čerpání zeleného bonusu a tím i celkovou návratnost investice do FVE.

Zdroje:

www.soleg.cz (Ing. Filip Malán)
www.yorix.cz
http://www.solarnivyroba.cz/formy-vykupu-vyrobene-elektriny

 
 
Reklama