Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Soleg výhradním distributorem FV panelů od Canadian Solar

Soleg s.r.o. je stabilním a perspektivním velkoobchodem s fotovoltaikou v Česku. Je zdravě se rozvíjející firmou a je dobrým partnerem pro dodavatelské i odběratelské firmy. To neuniklo ani zástupcům firmy Canadian Solar v Evropě a proto se stal Soleg od roku 2014 výhradním distributorem fotovoltaických panelů této firmy pro střední a východní Evropu. Na základě své práce a v souvislosti se změnami v organizační struktuře v Canadian Solar jako dodavatele a výrobce fotovoltaických panelů se podařilo firmě Soleg pozici výhradního distributora pro tuto oblast získat.

Canadian Solar Soleg
 

„Je to pro nás odměna za dosažené úspěchy v prodeji fotovoltaických panelů v předešlých letech. Soleg tak bude držet skladovou zásobu panelů a bude zajišťovat prodej nejen na území ČR, ale bude dodávat na trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Itálii i na Balkáně,“ říká Ing. Malán. „Kromě panelů nabízíme i střídače a montážní materiál. Flexibilně a rychle zajistíme kompletní materiálovou dodávku na každou konkrétní zakázku.“

Vzápětí dodává: „Vzhledem k tomu, že legislativní prostředí v České republice znamená hluboký propad instalací v ČR a věříme, že jen přechodný, pomůže nám tato exkluzivní spolupráce udržet vytvořená pracovní místa v naší společnosti a tím i zesílit její stabilitu v tomto tržním segmentu. Věříme, že v průběhu letošního roku budou opět vytvořeny legislativní předpoklady pro instalování fotovoltaických panelů na střechy rodinných domů a že opět dojde k oživení domácího trhu. Celá fotovoltaická veřejnost vkládá naděje do zavedení tzv. Net-Meteringu. Informací a rozborů jeho užitečnosti proběhlo tiskem i na internetových médiích dost. Přesto si myslíme, že si stále zaslouží pozornost a je třeba o něm mluvit a diskutovat, protože může být přínosem nejen pro obyčejné domácnosti, ale i pro stát. Rodině se určitě vyplatí mít svou FV elektrárnu na střeše svého domu, a vyrábět si elektrickou energii pro sebe. A případnou nadprodukci, zjednodušeně řečeno, započítat s odběrem ze sítě a dostat se tak na co nejmenší účet za elektřinu. Co tomu chybí je legislativa a vůle státu se touto problematikou zabývat.“

Dvě nové technologie od Canadian Solar díky výhradnímu zastoupení na středoevropském a zejména východoevropském trhu bude Soleg nabízet svým zákazníkům. Tím by se měl zkvalitnit a posílit celý sortiment fotovoltaických panelů na těchto trzích.

ELPS s technologií MWT

Technologie MWT Canadian Solar Soleg

Fotovoltaické panely ELPS reprezentují unikátní technologii MWT („vodiče skrze paralelní kovový obal“), umožňující solárním článkům efektivněji využít jednotku plochy dostupnou pro absorpci slunečního záření. Vodiče spojující solární články (jejichž spojením vzniká solární modul) jsou vedeny v paralelní vrstvě pod absorpční plochou, čímž je dosaženo větší jednotkové plochy pro absorpci slunečního záření.

Prostřednictvím monokřemíkové technologie dosáhla efektivita článků značky ELPS efektivity 21,1 %. ELPS moduly uspořádané do matice 6×10 dosahují výkonu modulu v rozsahu 265–270 W. ELPS moduly tak dodávají o 6 % více elektrické energie, než klasické solární moduly.

Technologie QUARTECH

Zdokonalená technologie QUARTECH Canadian Solar Soleg

Nové fotovoltaické články QUARTECH od Canadian Solar zvýšily účinnost fotovoltaických panelů a definovaly tím nový standard v solárním průmyslu. Moduly vyrobené technologií Quartech přinášejí inovativní technologii použití 4 spojů pro výrobu solárního článku, která prokázala dosažení vyššího výstupního výkonu i vyšší spolehlivosti celkového systému.

Zákazníci po celém světě přijali tuto novou generaci fotovoltaických panelů pro jejich vynikající užitné vlastnosti. Dlouhodobá spolehlivost, vysoký výkon a účinnost je přesvědčily. Díky vysoké odolnosti v extrémním prostředí si i v našem středoevropském prostředí určitě najdou své místo v tržním prostředí s fotovoltaickými technologiemi.

 
 
Reklama