Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využití obnovitelných zdrojů energie v bytových domech

prezentace firmy Regulus (PDF)

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

V letošním roce slaví společnost Regulus spol. s r.o. 25 let své existence. Po celou dobu její existence jde o ryze českou společnost s jedním majitelem. Nyní má pobočky působící v České republice a v dalších 5 zemích. Významných sektorem působení společnosti Regulus je využití obnovitelných zdrojů energie, pro které nabízí jednotlivé výrobky, sestavy výrobků i plně komplexní řešení.

Tržní prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie výrazně ovlivňují dotační tituly a podle nich se orientuje poptávka od zákazníků, které musí odpovídat nabídka dodavatelů. Na úrovni dodavatelů je důležité se s podmínkami dotačních titulů nejen seznámit, ale umět je správně používat ve prospěch zákazníků.

V první řadě je nutné si uvědomit rozdíly mezi dotačními tituly určenými pro rodinného domy a domy bytové. Bytových domů se netýkají kotlíkové dotace.


Přehled aktuálně běžících dotačních titulů vztahujících se na bytové domy je vidět v následující grafice:


I. BYTOVÉ DOMY - Nová zelená úsporám

Oblasti podpory

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících budov

 • Výše podpory max. 30%celkových uznatelných nákladů
  • Možnost kombinace s oblastí C
  • Výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy

Oblast podpory C

Rostoucí spotřeba

 • Výše podpory max. 25% celkových uznatelných nákladů
  • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • podpora na využití tepla z odpadní vody *
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

II. BYTOVÉ DOMY - IROP

V rámci výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech II. lze žádat o dotaci na:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří); instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy

Shrnutí k dotacím

Pro výběr dotačního titulu je zásadně nutné dát pozor

 • na právní subjektivitu žadatele (fyzické a právnické osoby), pro kterou je dotační titul určen
 • na rozhodné datum (kotlíková vs. NZÚ)
 • na možnosti žádat před nebo po realizaci
 • na možnou dodatečnou regionální podporu (např. OV, F-M)
 • na Seznam výrobků a technologií, jejichž použití je přípustné
 • na osobu oprávněnou instalovat OZE

Podrobné informace v provázanosti na výrobky, které splňují dotační podmínky, lze nalézt na:
www.regulus.cz/cz/dotacni-tituly

 
 
Reklama