Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akumulace elektřiny

Záloha pro případ výpadku elektřiny a pro doběh technologií (UPS)

I krátký výpadek může vést k zastavení výroby. Znamená to rizikové situace, ztráty na materiálech a zpoždění plánu. S podnikovým akumulátorem lze krátkodobé výpadky pohodlně překlenout.


© Fotolia.com

Při výpadku elektřiny bez zálohy dojde k náhlému zastavení technologických zařízení, které se tímto neřízeným vypnutím nadměrně opotřebovávají, nebo poškozují. Pokud je k dispozici bateriový systém, který plní funkci tzv. UPS (uninterruptible power suply, zdroj nepřerušovaného napájení), nedochází k těmto neřízeným vypnutím a je zabráněno škodám a rizikovým situacím.

I kdyby měl podnik menší baterii, která by nestačila na pokrytí delšího výpadku, měla by minimálně pokrýt čas, který potřebují výrobní technologie, aby se správně, nebo alespoň bezpečně zastavily. Opět platí, že v oblastech s častými výpadky elektřiny je návratnost investice do baterie mnohem kratší.

 
 
Reklama