Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obnovitelné zdroje v ČR v roce 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo podrobnou statistiku využívání v OZE v ČR. Údaje u moderních obnovitelných zdrojů pokrývají posledních 15 let, ale u tradičních zdrojů (vodní elektrárny, palivové dřevo) sahá až do poloviny minulého století. Čtenářům přinášíme jak tuto statistiku, tak vybrané ukazatele.


© Fotolia.com

Studie autorů – Ing. Aleše Bufky a Ing. Jany Veverkové Ph.D – se zabývá těmito zdroji:

  • Biomasa
  • Kapalná biopaliva
  • Energeticky využívané komunální odpady (BRKO)
  • Vodní elektrárny
  • Větrné elektrárny
  • Fotovoltaické elektrárny
  • Solární termální systémy
  • Tepelná čerpadla
  • Geotermální energie

Posledním rokem statistiky je 2016, k tomu to datu si v české energetice vedly uvedené zdroje následovně: „hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2016 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,3 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 10,6 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě byl podle mezinárodní metodiky výpočtu přibližně 15 %,“ uvádí studie.

Zatímco pro zdroje jako je vítr, voda nebo fotovoltaika jsou data poměrně jednoduchá a dobře známá, u biomasy a bioplynu se obvykle uvádí jen shrnující čísla (blíže zde). Ve statistice MPO je zato možné dohledat přesná data za posledních 15 let i například pro komunální čistírny odpadních vod, celulózové výluhy nebo kapalná biopaliva a to nejen pro výrobu elektřiny, ale i pro výrobu tepla.Níže vybíráme několik ukazatelů, celou podrobnou statistiku MPO si můžete prohlédnout zde: Obnovitelné zdroje energie v roce 2016.pdf.

Ve studii například naleznete údaje k výrobě elektřiny a tepla z bioplynu. Je na nich patrné zahájení i ukončení provozní podpory výroby elektřiny z OZE, zatímco výroba tepla tolik zasažená nebyla.


O vývoji podpory pro výrobu elektřiny v bioplynových stanicích jsme psali například v těchto textech:

Bioplyn v koncích
Biomasa a bioplyn ve fází II. – období podotační

Od roku 2003 se bioplynové stanice postupně staly hlavními zařízeními pro využití bioplynu, v minulosti jej využívaly hlavně komunální čistírny odpadních vod.

Rozvoj od roku 2011 zaznamenala také výroba elektřiny v zařízeních na energetické využití odpadu. Výroba tepla v těchto zdrojích zažila největší nárůst zhruba o 10 let dříve, mezi roky 1999 a 2003.

Pokud jde o geotermální energii, studie uvádí: „přímé využívání geotermální tepelné energie není v ČR pravděpodobně prováděno. Projekty na případnou výrobu elektrické energie nepřímo z energie geotermální jsou zatím ve stádiu příprav a úvah. V současnosti nejdále postoupil projekt využití geotermální energie v Litoměřicích. Na úspěchu tohoto projektu, kde je počítáno s kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie, nepochybně závisí rozvoj využívání této energie v dalších lokalitách ČR.“

Celou statistiku MPO naleznete zde: Obnovitelné zdroje energie v roce 2016.pdf

 
 
Reklama