Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie v sektoru vytápění a chlazení v letech 2010-2017

Vývoj podílu OZE na spotřebě energie určuje nutnost a závažnost změn. Trend mírného poklesu podílu OZE v sektoru Vytápění a chlazení si v dekádě 2021 až 2030 vynutí zásadní změny.


© Fotolia.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu, konkrétně Oddělení analýz a datové podpory koncepcí, Ing. Aleš Bufka a Ing. Jana Veverková, Ph.D., zpracovali přehled o podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie v letech 2010-2017 a tento přehled byl vydán v prosinci 2018. Z dat, která jsou v analýze provedené v souladu s metodikou Eurostat - SHARES, jsou dále vybrána zejména ta, která se vážou k problematice sektoru Vytápění a chlazení. Tento společný přístup ke spotřebě energie na zvyšování teploty, tedy na vytápění, tak té, která je zapotřebí na snižování teploty, reaguje na rostoucí podíl chlazení, je dán i tím, že význam chlazení v budovách s oteplování klimatu významně poroste.

Podíl hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR činil v roce 2017 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT - SHARES 14,8 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 14 %, na spotřebě v dopravě 7 % a na konečné spotřebě při vytápění 20 %.

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou v podmínkách ČR nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv.

Podíl hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR je počítán na základě metodiky Eurostat - SHARES. Nejedná se o prostý podíl reálné hodnoty OZE k celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance. Do modulu SHARES vstupují data z 6 ročních dotazníků (Coal; Oil; Natural Gas; Electricity and Heat; Renewables and Wastes; Nuclear), které jsou připravovány ve spolupráci MPO s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Výpočet hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR byl proveden na základě dat zaslaných do Eurostatu dne 30. listopadu 2018.

Vybrané cíle pro energie z OZE:

Závazný cíl podílu OZE na hrubé konečné spotřebě EU pro rok 2030 je 32,0 %. Podíl ČR pro rok 2030, který odpovídá vnitrostátnímu příspěvku k dosažení celkového cíle EU (32 %) je na úrovni 20,8 %. ČR již dosáhla stanovené cílové hodnoty podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020, která byla 13 % a v roce 2017 tento podíl byl 14,8 %.

Sektorový indikativní cíl ve vytápění a chlazení do roku 2030 je založen na zvyšování podílu energie z OZE ve vytápění a chlazení o 1,1 nebo 1,3 procentního bodu (p.b.) ročně (bez nebo s odpadním teplem). V posledním hodnoceném roce 2017 došlo k meziročnímu poklesu 0,13 p.b.

Tab.: Vývoj podílů hrubé konečné spotřeby obnovitelné energie podle metodiky EU ROSTAT - SHARES (%)

 Na spotřebě elektřinyNa spotřebě v dopravěNa vytápění a chlazeníCelkem na konečné spotřebě
energie SHARES 2017
20107,52%5,12 %14,11 %10,52 %
201110,61 %1,18 %*15,40 %10,95 %
201211,67 %6,15%16,27 %12,83 %
201312,78 %6,34%17,65 %13,89 %
201413,89 %6,90%19,46 %15,03 %
201514,07 %6,45 %19,71 %15,02 %
201613,61 %6,43 %19,78 %14,87 %
201713,65 %6,58%19,65 %14,76 %
Graf: Hrubá konečná spotřeba energie z OZE (PJ). V sektoru Vytápění a chlazení spotřeba energie z OZE roste, ale v posledních letech je zřejmý pokles dynamiky, jehož důsledkem je dokonce meziroční pokles podílu energie z OZE o 0,13 procentního bodu, viz další graf.
Graf: Hrubá konečná spotřeba energie z OZE (PJ). V sektoru Vytápění a chlazení spotřeba energie z OZE roste, ale v posledních letech je zřejmý pokles dynamiky, jehož důsledkem je dokonce meziroční pokles podílu energie z OZE o 0,13 procentního bodu, viz další graf.
Graf: Vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie v sektoru Vytápění a chlazení 2004-2017. Trend z let 2010 až 2017 ukazuje snižující se dynamiku růstu podílu OZE.
Graf: Vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie v sektoru Vytápění a chlazení 2004-2017. Trend z let 2010 až 2017 ukazuje snižující se dynamiku růstu podílu OZE.

Pro úvahy o velikosti konverzního faktoru elektrické energie při jejím započítávání do energetického hodnocení staveb a plnění standardu NZEB mý význam následující tabulka o vývoji podílu OZE na celkové spotřebě elektřiny v České republice.

SHARES (Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě dle metodiky Eurostat) TJ (terajoule)
 20102011201220132014201520162017
Výroba Elektřiny
Vodní elektrárny (normovaná 15 let)7 804,37 711,27 852,58 212,08 237,98 247,58 205,58 020,9
Větrné elektrárny (normovaná 5 let)1 231,21 334,81 492,31 656,81 732,61 874,81 867,12 007,3
Fotovoltaické systémy2 216,57 855,37 735,07 317,67 642,38 149,87 673,27 896,1
Biomasa5 372,16 064,56 542,46 059,87 172,07 529,47 443,97 968,2
Ostatní2 412,93 668,15 595,78 558,89 616,79 711,49 675,39 912,9
 Biologicky roz. část TKO128,1324,7312,1301,8316,6311,9354,8412
 Bioplynové stanice2 284,83 343,45 283,78 256,99 300,19 399,59 320,59 501
Celkem (RES-E numerator)19 036,926 633,829 218,031 804,934 401,535 513,034 865,035 805,5
Výroba elektřiny ze všech zdrojů
Celkem (RES-E denominator)253 310,4251 035,2250 441,2248 835,6247 665,6252 363,6256 078,8262 234,5
RES-E [%]7,52%10,61%11,67%12,78%13,89%14,07%13,61%13,65%

Tab.: Podíl OZE na výrobě elektřiny v metodice Eurostat

Vývoj podílu OZE na hrubé spotřebě energie v sektoru Vytápění a chlazení v metodice Eurostat ukazuje další tabulka.

 20102011201220132014201520162017
sektor Vytápění a chlazení (H&C)
Konečná spotřeba energie84 440,086 271,091 456,097 259,099 284,0101 834,0103 951,0103 625,8
Tepelná energie3 772,04 705,04 813,06 977,07 956,08 599,08 828,09 577,4
Tepelná čerpadla2 087,42 479,13 000,82 911,13 335,43 806,24 441,85 223,5
Celkem (RES-H&C numerator)90 299,493 455,199 269,8107 147,1110 575,4114 239,2117 220,8118 426,7
Veškeré palivo spotřebované pro vytápění a chlazení
Celkem (RES-H&C denominator)639 749,8606 721,2610 020,2607 061,2568 290,7579 737,8592 490,5602 551,5
Poznámka: Položka "Celkem" zahrnuje všechny složky "hrubé konečné spotřeby energie" jiné než elektřiny a pro jiné účely než pro dopravu
RES-H&C [%]Ukazatel Konečná spotřeba energie k vytápění a chlazení14,11%15,40%16,27%17,65%19,46%19,71%19,78%19,65%

Tab. SHARES (Podíl OZE na hrubé spotřebě energie podle metodiky Eurostat) TJ (Terajoule) v sektoru Vytápění a chlazení

Pro srovnání vývoje podílu OZE v sektoru Vytápění a chlazení s vývojem v jiných dalších státech Evropy je zajímavá další tabulka. Z celoevropského srovnání se Česká republika pohybuje někde okolo středu, poblíž Francie, Maďarska.

 2004200520062007200820092010201120122013201420152016 
EU28EU2810,3%10,9%11,5%12,9%13,3%14,9%15,0%15,6%16,4%17,0%18,1%18,7%19,1%EU28
BEBelgium2,9%3,4%3,7%4,5%5,0%6,0%6,1%6,6%7,3%7,4%7,7%7,8%8,1%BE
BGBulgaria14,1%14,3%14,8%13,9%17,3%21,7%24,4%24,9%27,5%29,2%28,3%28,6%30,0%BG
CZCzech Republic9,9%10,9%11,2%12,4%12,9%14,2%14,1%15,4%16,3%17,6%19,5%19,7%19,8%CZ
DKDenmark20,6%22,8%23,8%26,9%28,1%29,5%31,0%32,3%33,6%35,1%38,5%40,1%41,7%DK
DEGermany6,3%6,8%7,0%8,4%7,4%9,2%9,8%10,5%10,4%10,6%12,2%12,9%13,0%DE
EEEstonia33,2%32,2%30,7%32,7%35,5%41,8%43,3%44,1%43,1%43,2%45,2%49,6%51,2%EE
IEIreland2,9%3,5%3,8%3,9%3,7%4,3%4,5%4,9%5,1%5,5%6,6%6,6%6,8%IE
ELGreece12,8%12,8%12,5%14,4%14,3%16,5%17,9%19,4%23,4%26,5%26,9%25,6%24,2%EL
ESSpain9,5%9,4%11,4%11,3%11,7%13,3%12,6%13,6%14,1%14,1%15,7%16,8%16,8%ES
FRFrance12,5%12,3%11,7%12,9%13,4%15,1%16,2%15,9%17,1%18,3%18,9%19,7%21,1%FR
HRCroatia29,4%30,0%29,1%29,2%28,6%31,2%32,8%33,7%36,5%37,2%36,1%38,5%37,6%HR
ITItaly5,7%8,2%10,1%13,3%15,3%16,4%15,6%13,8%17,0%18,1%18,9%19,3%18,9%IT
CYCyprus9,3%10,0%10,4%13,1%14,5%16,3%18,2%19,2%20,7%21,6%21,6%22,5%23,0%CY
LVLatvia42,5%42,7%42,6%42,4%42,9%47,9%40,7%44,7%47,3%49,7%52,2%51,8%51,9%LV
LTLithuania30,4%29,3%29,2%29,1%32,0%33,7%32,5%32,8%34,5%36,9%40,6%46,1%46,5%LT
LULuxembourg1,8%3,6%3,6%4,4%4,6%4,7%4,7%4,8%5,0%5,5%7,2%7,1%7,3%LU
HUHungary6,5%9,9%11,4%13,5%12,0%17,0%18,1%20,0%23,3%23,7%21,2%21,2%20,8%HU
MTMalta1,1%1,0%1,4%1,5%1,7%2,0%7,8%12,2%13,2%15,7%14,5%14,1%15,3%MT
NLNetherlands2,2%2,4%2,8%3,0%3,1%3,4%3,1%3,7%3,9%4,1%5,1%5,5%5,5%NL
ATAustria20,1%22,0%23,1%25,2%25,3%27,7%29,0%30,0%31,1%33,0%32,4%32,4%33,3%AT
PLPoland10,2%10,2%10,2%10,5%10,9%11,5%11,7%13,1%13,4%14,1%14,0%14,5%14,7%PL
PTPortugal32,5%32,1%34,2%35,0%37,5%38,0%33,9%35,2%33,2%34,6%34,0%33,4%35,1%PT
RORomania17,6%18,0%17,6%19,4%23,2%26,4%27,2%24,3%25,8%26,2%26,7%25,9%26,9%RO
SISlovenia18,4%18,9%18,6%20,4%19,2%27,6%28,1%30,3%31,5%33,4%32,4%33,9%34,0%SI
SKSlovak Republic5,1%5,0%4,5%6,2%6,1%8,2%7,9%9,3%8,8%7,9%8,9%10,8%9,9%SK
FIFinland39,5%39,1%41,4%41,4%43,3%43,1%44,2%45,9%48,4%50,8%52,0%52,5%53,7%FI
SESweden46,7%51,9%56,4%58,7%61,1%63,6%60,9%62,2%65,8%67,1%68,0%68,6%68,6%SE
UKUnited Kingdom0,7%0,8%0,9%1,0%1,9%2,3%2,7%3,0%3,2%4,0%4,7%6,3%7,0%UK
NONorway25,5%28,8%28,4%29,3%30,8%31,8%33,3%34,5%33,5%32,7%31,1%32,2%31,7%NO
ISIceland52,2%53,4%56,9%58,6%62,0%62,1%63,9%65,2%64,6%59,0%58,1%63,4%71,1%IS

Tab. Podíl vývoje OZE v sektoru Vytápění a chlazení v metodice Eurostat ve 28 evropských státech.

Závěr

Předčasné splnění cíle podílu OZE na spotřebě energie v ČR stanoveného pro rok 2020 je příjemné a významné. Ale vzhledem k tomu, že cíle pro následující roky budou vycházet z dosažené reality v každém státě, nikoliv z celoevropských průměrů, stojí i ČR před velkou technologickou výzvou. Vzhledem k tomu, že podíl spotřeby energie sektorem Vytápění a chlazení je v celostátním rozsahu velmi významný, bude muset tento sektor významně zrychlit přesun k využití OZE. Ať se nám to, jako konečným spotřebitelům, bude, a nebo i nebude líbit.

Zprávu v plném znění lze přečíst na adrese:
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/podil-obnovitelnych-zdroju-energie-na-hrube-konecne-spotrebe-energie-2010-2017--241963/

 
 
Reklama