Archiv článků od 15.2.2013 do 8.6.2015

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3  4  5   

Jsou tepelná čerpadla vyzkoušená? Jsou tak účinná, jak výrobci deklarují?

8.6.2015 | AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Bc. Vít Dvořák
O tepelných čerpadlech se dnes vede živá diskuze. Toto odvětví zažilo v poslední dekádě boom, který je v jeho historii největším. Stále více se setkáváme s otázkami ve vztahu k využití tepelných čerpadel, jejich účinnosti a životnosti. Rozhodl jsem se zmínit o těch, se kterými se v praxi setkávám nejvíce.

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 3. část

15.12.2014 | Ing. Aleš Bufka, Ing. Daniel Rosecký
Tuto komplexní statistickou zprávu připravilo oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpráva se zaměřuje na pozici obnovitelných zdrojů v energetické bilanci České republiky a detailně popisuje vývoj jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, včetně dlouhodobých časových řad.
diskuse: 1 příspěvek, 16.12.2014 12:10

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 2. část

8.12.2014 | Ing. Aleš Bufka, Ing. Daniel Rosecký
Tuto komplexní statistickou zprávu připravilo oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpráva se zaměřuje na pozici obnovitelných zdrojů v energetické bilanci České republiky a detailně popisuje vývoj jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, včetně dlouhodobých časových řad. Zpráva obsahuje statistická data o využití biomasy, bioplynu, kapalných biopaliv, solární, větrné i vodní energie, tepelných čerpadel a biologicky rozložitelné složky odpadů. V úvodu jednotlivých kapitol je popsána metodika přípravy statistických dat. Publikovaná data jsou plně kompatibilní s daty zasílanými do IEA a Eurostatu.
diskuse: 1 příspěvek, 13.12.2014 22:37

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 1. část

1.12.2014 | Ing. Aleš Bufka, Ing. Daniel Rosecký
Tuto komplexní statistickou zprávu připravilo oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpráva se zaměřuje na pozici obnovitelných zdrojů v energetické bilanci České republiky a detailně popisuje vývoj jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, včetně dlouhodobých časových řad.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 01.12.2014 14:36

Vytápění rodinného domu: S jakým druhem paliva nejvíce ušetříte?

14.11.2014 | ENBRA, a.s.
Správnou volbou zdroje tepla lze ušetřit na provozních a servisních nákladech v dalších obdobích. Jaké jsou možnosti vytápění a kolik vás jednotlivá paliva budou stát v blízké budoucnosti? Odborníci ze společnosti ENBRA pro vás připravili přehled možností vytápění rodinného domu z hlediska ekonomiky provozu a nákladů.

Využití tepla odpadních vod v rakouském Amstettenu

27.10.2014 | Mgr. Oldřich Sklenář
Do kanalizace byl umístěn tepelný výměník modulární konstrukce, o celkové délce 42 m. Jeho prostřednictvím dochází k ohřevu vody, proudící v uzavřené smyčce, která je napojena na tepelné čerpadlo. To je umístěno v budově komunálních služeb (Stadtwerke Amstetten), vzdálené necelých 200 m od výměníku.
diskuse: 1 příspěvek, 27.10.2014 14:41

Tepelná čerpadla AC Heating s regulací xCC, to je víc než jen řízení topného zdroje

29.9.2014 | AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
V minulosti jsme se věnovali možnostem regulace xCC zejména z pohledu řízení tepelného čerpadla a dalších topných zdrojů tepla. Pojďme se nyní více zaměřit na možnosti regulace spotřebičů tepla, které z regulace xCC dělají na českém trhu naprosto unikátní produkt.

Ideální mix obnovitelných zdrojů pro ČR i vaši zahradu aneb RESTEP

22.9.2014 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Obnovitelná energie pochází zpravidla z místních zdrojů. Smysluplný rozvoj OZE tudíž předpokládá kvalifikovaný odhad jejich dostupnosti v dané lokalitě. Získání této komplexní informace bylo dosud velmi složité, nyní je otázkou několika kliknutí skrze RESTEP.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 13.10.2014 22:59

Certifikace instalatérů malých OZE je v rozporu s požadavky evropské směrnice

7.7.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Směrnice 2009/28/ES požaduje, aby osoby, které provádějí instalaci obnovitelných zdrojů v malém rozsahu, měly možnost získat osvědčení. Česká legislativa naproti tomu nařizuje, aby instalaci OZE prováděly pouze osoby, které získaly oprávnění, a to dokonce pod hrozbou pokuty 100 tis. Kč. Kotel na fosilní paliva lze přitom instalovat i bez oprávnění.
fotovoltaická a větrná elektrárna

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 – 3. část

7.4.2014 | Ing. Aleš Bufka
Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Závěrečná část zprávy přináší statistická data z kategorií energeticky využívané odpady a alternativní paliva, vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, solární termální systémy, tepelná čerpadla a geotermální energie.

Tepelná čerpadla OCHSNER pro inteligentní sítě (Smart Grid)

16.12.2013 | Premium Power s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla
Úkolem inteligentních sítí je vyrovnávat výkonové špičky při výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Přebytky elektrické energie jde uchovat formou dálkově řízeného zásobníkového ohřevu v blízkosti místa její výroby. Tím ulevíme sítím a vytváříme prostor pro zlevnění energie

Projektování topných zdrojů s tepelnými čerpadly

20.8.2013 | AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Jiří Polívka
Tepelná čerpadla plní svoji správnou funkci provozně nejekonomičtějšího zdroje tepla pouze při dodržení několika hlavních kritérií. Přibližme si nyní tyto nejpodstatnější požadavky z pohledu projekce topného zdroje.
obnovitelné zdroje

Podpora obnovitelných zdrojů končí, fosilních a odpadu pokračuje

18.8.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Sněmovna schválila zastavení podpory obnovitelných zdrojů. Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla z fosilních zdrojů a podpora spalování odpadů zůstaly beze změny. Ustanovení o prokazování vlastnické struktury příjemců podpory je bezzubé.
obnovitelené zdroje

Elektřina by zlevnila i bez novely zákona o podporovaných zdrojích

31.7.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Elektřina v příštím roce s vysokou pravděpodobností zlevní. Je přitom celkem jedno, zda bude přijata nejnovější vládní novela zákona o podporovaných zdrojích. Bronislav Bechník, vedoucí redaktor oboru Obnovitelná energie TZB-info, komentoval pro ČT vládní návrh novely zákona o podporovaných zdrojích a zprávu ČTK o očekávaném růstu spotřeby energie ve světě. Obě zprávy pravděpodobně souvisí s připravovaným rozšířením jaderné elektrárny Temelín.

Základní zásady návrhu plošného zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo země/voda

29.7.2013 | Premium Power s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla, Ján Kaleta, Aleš Kisza
Jak zákazníci, tak instalační firmy stojí často před dilematem, jak správně dimenzovat a navrhovat zemní kolektorový systém pro tepelné čerpadlo typu země/voda. Rozsáhlé zkušenosti výrobce tepelných čerpadel OCHSNER Wärmepumpen GmbH potvrzují, proč je při návrhu zemního kolektoru vhodné respektovat normu VDI 4640.

Pět tipů pro získání dotace na tepelné čerpadlo

18.6.2013 | ENBRA, a.s.
Dotační program Nová zelená úsporám, který bude spuštěn letos na začátku léta, nabídne možnost získání státní podpory také na pořízení tepelného čerpadla či kotle. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili několik tipů a důležitých informací, které byste měli pro bezproblémové čerpání dotace vědět.

Dimenzování tepelných čerpadel vzduch-voda pro bytové domy

23.4.2013 | AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Jiří Honzík
Tepelná čerpadla fungují bezvadně a efektivně, pokud jsou mimo jiné správně dimenzována a systém je správně navržen. Popišme proto obecné zásady dimenzování tepelných čerpadel pro bytové domy, školy, školky, komerční objekty, penziony a hotely. Důležitým faktorem je venkovní teplota.

Zemní tepelná čerpadla od firmy Regulus

25.3.2013 | REGULUS spol. s r. o.
Zájemce o vytápění tepelným čerpadlem se v našich podmínkách rozhoduje mezi třemi typy, rozdělenými podle zdroje nízkopotenciálního tepla: vzduch-voda, zemní kolektor-voda, zemní vrt-voda. U zemních tepelných čerpadel je snazší dosáhnout tzv. monovalentního provozu, kdy již není potřeba žádný další zdroj tepla.

Přerušované vytápění tepelným čerpadlem – ano či ne?

25.2.2013 | AHI CARRIER CZ s.r.o., Ing. Ivan Škop
Tak jak svět světem stojí, v našem případě tak jak svět topí, tak se dělí topenářská obec na dvě skupiny – jedna z nich upřednostňuje přerušované vytápění s poklesem teploty v noční a pracovní době, zatímco druhá skupina preferuje topení s konstantní teplotou po celý den. Avšak jak tato situace vypadá v případě vytápění objektu tepelným čerpadlem?

Jak na tepelné čerpadlo?

15.2.2013 | Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizace)
Tepelná čerpadla jsou moderní a ekologické zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Jsou zkonstruována tak, aby mohla odebírat s co největší účinností teplo z okolního prostředí. Typicky ze vzduchu, ze země nebo z povrchové a podzemní vody. Tato prostředí pak získávají teplo ze slunce, z větru nebo z deště. Nazýváme je tedy obnovitelnými zdroji energie.
zpět na aktuální články       1  2  3  4  5   

Projekty 2017

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Obnovitelná energie

logo NELUMBO
logo HOTJET
logo VIESSMANN

Spolupracujeme

logo Česká peleta

 
 

Aktuální články na ESTAV.czMONETA Money Bank přichází s novým architektonickým řešením pobočekNahlédněte do nepřístupných budov v rámci festivalu Open house Praha 2017Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový program DešťovkaNejužší dům světa stojí ve Varšavě, bydlení v něm připomíná pohyb po lešení