Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekordní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v Německu v roce 2017

Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dosáhl v roce 2017 rekordních 38,5 %. Ekologická zařízení vyrobila loni 210 terawatthodin energie a dodaly do sítě o 16,1 % více energie než v předchozím roce (181 TWh).


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Zprávy o výrobě elektřiny a o spotřebě plynu v Německu jsou zásadní z  pohledu vývoje cen na velkoodběratelském trhu. Již více než rok, se zvyšuje cena silové elektřiny na burzách a ani ceny kontraktů na další roky zatím neslibují jejich pokles. Ceny rostou hlavně z důvodu obav obchodníků, že po odpojení jaderných elektráren v Německu nebude přebytek nabídky na dodávku elektřiny, protože nynější přebytek výroby energie způsobený hlavně výrobou ve větrných elektrárnách v severním Německu pravděpodobně částečně vykryje chybějící výrobu energie z jádra. Ve skutečnosti se výroba v konvenčních zdrojích podle následujícího textu snižuje bez zásadních problémů. Pro naše spotřebitele je tato zpráva významná v tom, že když dojde k úspěšnému přechodu z jaderné energetiky v Německu, tak to nebude mít negativní vliv na ceny elektřiny u nás a naopak. Je to z důvodu, že naše země je v otázce velkobchodních cen elektřiny součástí německého obchodního prostoru a vývoj českých cen elektřiny se od německých téměř neliší.

Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dosáhl v roce 2017 rekordních 38,5 %. Ekologická zařízení vyrobila loni 210 terawatthodin energie a dodaly do sítě o 16,1 % více energie než v předchozím roce (181 TWh).

K dobrému výsledku přispěly příznivé větrné podmínky, větší počet hodin slunečního svitu a výstavba nových zařízení. Největší podíl na zvýšení výroby měly větrné elektrárny, které poprvé v historii vyrobily více než sto terawatthodin elektřiny (103 TWh) , což znamená přírůstek 33 %. Tím energie z větru zaujala druhý nejvyšší podíl v energetickém mixu Německa pro rok 2017 hned za hnědouhelnými elektrárnami. Větrné elektrárny zaznamenaly historickou rekordní výrobu v prosinci 14,9 TWh a v říjnu 12,9 TWh. V rekordních měsících dodaly větrné elektrárny o 28 % elektřiny více než hnědouhelné elektrárny. Větrné elektrárny mají 49 % podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Na druhém místě nasleduje výroba elektřiny z biomasy, jejíž výroba lehce stoupla na 48 TWh proti 47 TWh v roce 2016.

Výroba elektřiny z fotovoltaiky stoupla o 2 %. Solární zařízení dodala do sítě více než 38 TWh proudu a tím přispěla k sedmiprocentnímu podílu fotovoltaiky na energetickém mixu.

Výroba elektřiny z vodních zdrojů se zvýšila o 9,6 % a činila téměř dvě terawatthodiny.

Propad výroby

Výroba elektřiny z jádra zaznamenala nejvýznamnější pokles ze všech zdrojů. Výroba klesla proti roku 2016 o deset procent na 72 terawatthodin. Tím klesl podíl na jádra na energetickém mixu Německa na 13 %. ( v roce 2016 poklesla výroba o 10 %).

V uplynulém roce bylo odstaveno šest elektráren na černé uhlí a výroba elektřiny z tohoto zdroje klesla o 16 %. Uhelné elektrárny vyrobily 83 TWh elektřiny proti 99 TWh v roce 2016. Lehký pokles výroby byl zaznamenám i u hnědouhelných elektráren (0,5 TWh), přesto se stále jedná o největší německý zdroj elektřiny s podílem 24,5 %.

Dokonce i elektrárny na zemní plyn vyrobily v roce 2017 elektřiny méně a jejich tržní podíl klesl o 1,3 %.

Graf. 1: Energetický mix v Německu 2017 (Zdroj: https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/#strommix-2017-deutschland)
Graf. 1: Energetický mix v Německu 2017 (Zdroj: https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/#strommix-2017-deutschland)
Graf 2: Vývoj energetického mixu v Německu (Zdroj: https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/#deutscher-strommix-entwicklung)
Graf 2: Vývoj energetického mixu v Německu (Zdroj: https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/#deutscher-strommix-entwicklung)
 
 
Reklama