Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevěné pelety: Udržitelné energetické řešení

V důsledku rostoucích energetických potřeb a povědomí o otázkách ochrany životního prostředí se alternativní a udržitelné zdroje energie staly v posledních letech středem zájmu. Mezi různými řešeními se dřevěné pelety stávají stále populárnější volbou. Abychom do tohoto tématu přinesli více světla, připravili jsme rozhovor s Kateřinou Špunda, odbornou poradkyní přes pevná paliva ze společnosti Optimtop.

Zdroj: Freepik
Zdroj: Freepik

Pro začátek, pro ty, kteří neznají, co přesně jsou dřevěné pelety? Jak byste je charakterizovala?

Dřevěné pelety jsou malé válcové kousky vytvořené z lisované piliny a dřevního odpadu. Typickou dřevinou, z níž jsou vyrobeny, je smrk. Jsou typem biomasy, což znamená, že jsou vyrobeny z organických materiálů. Při spalování dřevěné pelety uvolňují energii, která může být použita k vytápění nebo výrobě elektrické energie. Díky své kompaktní velikosti a jednotnému složení hoří efektivně a produkují velmi málo odpadu – popela.

Jsou vyrobeny z odpadního materiálu, jsou tedy způsobem, jak recyklovat dřevní zbytky, čímž se podporuje udržitelnost. Jsou nazývány obnovitelným zdrojem energie.

Rozdělujeme nějakým způsobem dřevěné pelety?

Ano. Dřevěné pelety rozdělujeme podle jejich kvality. Klíčovým standardem, který je v Evropě široce uznáván, je certifikace EnPlus.

Certifikát ENplus A1 je považován za nejvyšší kvalitu, určený pro domácnosti a malé komerční prostory. Pelety této kategorie mají velmi nízký obsah popela a jsou vyrobeny výhradně ze dřeva.

Certifikát ENplus A2 je stále kvalitní a je určen především pro velká topná zařízení. Pelety mohou obsahovat vyšší procento popela než A1 a jsou často vyrobeny v kombinaci z tvrdého a měkkého dřeva, popř. se může objevit i kůra. Certifikát B je pak určený vyloženě pro průmyslová využití.

Kde můžeme topit dřevěnými peletami?

Jsou to především topné systémy speciálně navrženy pro spalování dřevěných pelet pro účely vytápění. Výhody těchto kamen nebo kotlů zahrnují efektivní spalování, menší znečištění ve srovnání s tradičními kamny na dřevo či uhlí a existence automatizovaných podávacích systémů, což zajišťuje pohodlné ovládání. To umožňuje uživatelům regulovat teplotu kdykoliv a odkudkoliv, což poskytuje komfort při užívání a zároveň ekologicky šetrnou možnost vytápění.

Zajímavé! Můžete nám říci, jak se dřevěné pelety vyrábějí?

Určitě. Dřevěné pelety se vyrábějí z odpadního dřeva, jako je pilina nebo dřevní štěpky. Tento odpadní materiál je nejprve usušen, aby se snížil obsah vlhkosti. Poté je lisován pod vysokým tlakem, aby se vytvořily malé válečky. Tento proces generuje teplo, což způsobuje, že přirozený lignin obsažený ve dřevě působí jako pojivo, které drží peletu pohromadě. Obvykle se nepřidávají žádná další pojiva ani chemikálie. Jakmile jsou stlačeny, pelety se ochladí a jsou připraveny k okamžitému použití.

Zdroj: Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock

V jakých zařízeních mohou být pelety využity? A jak je topení s nimi náročné?

Dřevěné pelety jsou univerzální. Používají se hlavně k vytápění domů a podniků, zejména v peletových kamnech a kotlích, jak jsem již dříve zmínila. Navíc zařízení, jako jsou elektrárny či velké podniky, používají dřevěné pelety k výrobě elektrické energie.

Topení peletami je velmi nenáročné. To, co je činí pohodlnými, je především jejich bezobslužnost při užívání. Mají vysokou energetickou hustotu a hoří čistě s nízkým obsahem vlhkosti. Také je potřeba méně úložného prostoru ve srovnání s tradičním palivovým dřevem nebo volně loženým uhlí. Dřevěné pelety můžete pořídit v pytlích uložených na paletě nebo foukané přímo do zásobníku.

A existují nějaké zásady pro skladování a manipulaci?

Ano, určitě. Tak jak se všemi palivy je důležité dodržovat jistá bezpečnostní pravidla. Správné skladování a manipulace s dřevěnými peletami je klíčové nejen pro efektivní vytápění, ale také pro prevenci nehod a zajištění bezpečí. Zásadní je skladovat pelety v suchém a dobře větraném prostoru, aby se předešlo vzniku plísní a hromadění nežádoucích plynů. Vlhkost navíc může zapříčinit úplný rozpad pelet.

Dřevěné pelety by dále měly být uloženy mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Při manipulaci můžete používat ochranné rukavice, aby se předešlo možným poraněním a znečištěním rukou.

Při přepravě většího množství pelet je dobré zajistit, aby nebyly naloženy nad bezpečnou hranici nosnosti a byly řádně zajištěny proti pohybu. Dodržováním těchto základních pokynů lze výrazně snížit riziko nehod a zajištění optimálního a bezpečného vytápění.

A nakonec, jaké jsou obecné zkušenosti lidí, kteří používají k topení dřevěné pelety?

Většina uživatelů má pozitivní zkušenosti. Zmiňují především výhody jako úspory nákladů z dlouhodobého hlediska, dobrý pocit z nápomoci ochrany životního prostředí (snížení uhlíkové stopy) a pohodlí automatizovaných vytápěcích systémů. Avšak, jako u každého zdroje energie, existují výzvy. Počáteční náklady na instalaci peletových kamen nebo kotlů mohou být vyšší a uživatelé si musí zajistit spolehlivý zásobovací zdroj pelet. To však není v dnešní době velkým problémem.

Závěrem Kateřina Špunda ze společnosti Optimtop shrnuje: „Dřevěné pelety jsou atraktivní volbou pro mnoho lidí. Když svět hledá udržitelné energetické řešení, zdá se, že dřevěné pelety jsou připraveny hrát opravdu významnou roli.“


OPTIMTOP s.r.o.
logo OPTIMTOP s.r.o.

Široká nabídka balených paliv s bezplatnou dodávkou po celé České republice. Nabízíme dřevěné brikety, palivové dřevo, dřevěné pelety, balené uhlí, uhelné brikety, rašelinové brikety a další paliva.