Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rakouští dřevaři Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz navyšují výrobu dřevních pelet v Česku

Rakouští dřevaři provozují moderní pily v Paskově (Mayr-Melnhof Holz), Trhanově a Chanovicích (obě Pfeifer Holz). Tyto firmy letos investovaly do posílení stávající výroby vysoce kvalitních dřevních pelet s certifikací ENplus A1 a chystají se překročit magickou hranici 100 000 tun za rok.

Dvě třetiny pelet vyrobených v Česku se zatím vyvážejí nejen do Rakouska, ale také do Německa a Itálie. Velký potenciál však rakouští dřevaři vidí rovněž v rostoucí domácí poptávce, kterou chtějí podpořit v úzké spolupráci s Klastrem Česká peleta.

Se zástupci rakouských firem, které jsou největšími dřevařskými investory v České republice, jednal Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta – české národní peletářské asociace. Mayr-Melnhof Holz i Pfeifer Holz mají v Rakousku dlouhou tradici sahající až do 19. století, v Česku patřily po r. 2007 k prvním výrobcům dřevních pelet, kteří představili toto zdravé a komfortní palivo českým domácnostem. Jako první také získali mezinárodní certifikaci ENplus, protože vyrábí dřevní pelety v nejvyšší možné jakosti.

Nyní se obě firmy chystají překročit hranici 100 000 tun za rok, a tak zařadit svoje české závody mezi největší výrobny pelet v Evropě. Mayr-Melnhof Holz bude brzy navyšovat výrobu pelet na svojí pile v Paskově, Pfeifer Holz již nyní provádí modernizaci a rozšiřování své peletárny v Chanovicích. Loni se v České republice vyrobilo celkem 365 tisíc tun dřevních pelet, což představuje tržní hodnotu okolo 1,8 miliardy Kč.

Dvě třetiny českých pelet zatím míří na Západ, hlavními odbytišti jsou rakouský, německý a italský trh. To se však má brzy změnit. Popularizaci ekologického a pohodlného peletového vytápění v České republice považují Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz za nedílnou součást svého podnikání. Jejich přirozeným partnerem pro rozvoj domácího trhu s peletami je Klastr Česká peleta, národní asociace tvořená stovkou firem, kterými jsou výrobci pelet, kotlů a kamen na spalování biomasy a další obchodní i výzkumné subjekty. Členové Klastru Česká peleta společně vyrábějí 96 % všech domácích pelet. V Česku je obrovský potenciál pro vytápění peletami v soukromých domácnostech i dalších objektech, kvůli očekávanému ústupu od vytápění uhlím.

Výsledkem strategické schůzky mezi Vladimírem Stupavským, předsedou Klastru Česká peleta, a zástupci firem Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz byla dohoda o pokračující úzké spolupráci. Ta spočívá ve výměně zkušeností, spolupráci při certifikacích, vytváření společných marketingových kampaní a pořádání kolektivních akcí a výstav. Rakouští investoři jsou rádi, že národní asociace existuje a pomáhá kultivovat domácí trh a budovat dobrou pozici dřevních pelet na českém trhu. „Naše spolupráce s Klastrem Česká peleta byla vždy na vysoké úrovni a rozhodně budeme jeho aktivity rádi dál podporovat,“ shodují se Michael Pfeifer, CEO a Hynek Mandula, obchodní zástupce pro prodej pelet ve střední a východní Evropě skupiny Pfeifer s Franzem Schwarzaugerem, jednatelem Mayr-Melnhof Pellets Paskov.

„Spolupráce s Rakouskem na rozvoji peletového vytápění v Česku má dlouhou tradici již od počátku fungování Klastru Česká peleta, který vznikl v roce 2010 právě po vzoru rakouského peletářského svazu proPellets Austria. Brzy na to jsme se stali i členy Evropské rady pro pelety. Rakousko patří k celosvětovým lídrům ve vytápění biomasou a Česká republika se mu může přiblížit, podmínky pro to máme dobré,“ uvádí Stupavský. Vedle úzké spolupráce s rakouskými dřevaři v Česku probíhá oboustranně prospěšná výměna zkušeností rovněž na úrovni pravidelných setkání mezi Vladimírem Stupavským a jeho rakouským protějškem, předsedou pro Pellets Austria Christianem Rakosem, i ostatními leadery v peletářském sektoru z celého světa.O zúčastněných stranách:

Mayr-Melnhof Holz Holding AG

Mayr-Melnhof Holz je největším výrobcem dřevních pelet na území ČR, aktuální roční produkce na pile v Paskově přesahuje 90 tisíc tun certifikovaných pelet ENplus A1. Jedná se o jeden z největších pilařských závodů v České republice, který ročně zpracovává okolo 1,4 milionů m3 dřeva především z lokálních zdrojů. Hlavním produktem pily je řezivo, z vedlejších pilařských produktů (piliny, hobliny) se zde vyrábějí pelety. Pila je rovněž významným dodavatelem dřevní štěpky.

Skupina Mayr-Melnhof Holz Holding AG se sídlem v Leobenu byla založena v roce 1850. V koncernu jsou tři pily, které se nacházejí ve městech Leoben (Rakousko), Paskov (Česká republika) a Efimovskij (Rusko). Vedle pilařských provozů má skupina další dřevozpracující závody pro následné zpracování dřeva ve městech Gaishorn (Rakousko), Reuthe (Rakousko) a Richen (Německo). Výrobní program dřevařské výroby Mayr-Melnhof Holz zahrnuje vrstvené stropní vazníky a speciální komponenty, vrstvené dřevo a technologie pro bednění. Celý koncern je významným výrobcem dřevních pelet a briket.

Pfeifer Holding GmbH

Skupina Pfeifer je největší producent dřevních pelet v Rakousku, třetí největší v České republice a současně třetí největší v Evropě. Již v pozdních devadesátých letech minulého století byl položen základní kámen pro první zařízení na výrobu pelet v rakouském Kundlu. Dnes vyrábí skupina Pfeifer v šesti pobočkách kolem 450 tisíc tun pelet ročně, z toho 60 tisíc tun ve dvou závodech v České republice (Trhanov, Chanovice).

V prvním závodě Pfeifer na českém území v Trhanově zůstane v příštích letech výroba pelet na stejné úrovni, ale ve druhém závodě v Chanovicích již probíhají rozsáhlé modernizační úpravy a investice, které navýší výrobu pelet přes hranici 100 tisíc tun ročně. Chanovice jsou jediný závod skupiny Pfeifer, který dokáže zpracovat kulatinu o délce až šest metrů. V plně automatizovaném závodě se kulatina ze 100 % zpracovává na různorodý sortiment produktů: řezivo, bednící desky, konstrukční dřevo a dřevní pelety. Z dřevních zbytků se vyrábí i elektřina.

Klastr Česká peleta

Národní asociace Česká peleta sdružuje všechny významné firmy z odvětví výroby a prodeje dřevních pelet a briket, kotlů a kamen na biomasu a je certifikační autoritou mezinárodního systému ENplus. Vladimír Stupavský je předsedou představenstva a je rovněž v představenstvu Evropské rady pro pelety, kde reprezentuje zájmy českého trhu na evropské úrovni.

Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Cílem Klastru Česká peleta je posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a výroby kotlů na biomasu ve všech možných ...