Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak zvýšit výkon a bezpečnost fotovoltaické elektrárny? Huawei představuje své výkonové optimizéry

Optimizéry umožňují kontrolu fotovoltaické elektrárny na úrovni jednotlivých panelů. Kromě přesných informací o funkci každého panelu takto zákazník získá i lepší výkon elektrárny při částečném zastínění a vyšší bezpečnost v případě poruchy elektrárny nebo dokonce požáru střechy. Výhody optimizérů Huawei nyní potvrdila i společnost TÜV Rheinland.

Výkonový optimizér, v tomto případě Huawei smart module controller, je černá krabička o velikosti kostky másla, která se připevňuje pod každý panel fotovoltaické elektrárny. Pomocí této součástky lze:

  • řídit výkon jednotlivých panelů a zvýšit tak výrobu celé elektrárny při zastínění nebo poruše,
  • získávat okamžitá a přesná data o výrobě jednotlivých panelů,
  • úplně odpojit daný panel od elektrárny v případě, že by představoval nějaké nebezpečí.

Pojďme se na tyto funkce podívat podrobněji.

Optimizér snižuje vliv stínění na výrobu fotovoltaiky


Pokud máte standardní fotovoltaickou elektrárnu bez optimizérů a jeden panel ve stringu zastíníte, výkon celého stringu klesne na úroveň výkonu zastíněného panelu. U elektráren na členitých střechách nebo s vyššími objekty v okolí (stromy, anténami, okolními domy) vede zastínění k významnému snížení výroby fotovoltaiky. Kde stínění není, nebo je jen minimální, nepředstavuje tento jev žádný problém.

Vliv stínění lze ale pomocí optimizérů významně snížit. V případě zastínění optimizér jednoduše upraví napětí na zastíněném panelu tak, aby dodával maximální dostupný výkon, a zároveň neovlivnil výkon ostatních panelů.

Huawei pod dohledem TÜV Rheinland změřili výkon fotovoltaické instalace na škole s členitější střechou s vyšším množstvím stínů. Po instalaci optimizérů se výroba elektrárny zvýšila o 25,9 %. Optimizéry tak umožňují smysluplně instalovat panely i na místa, která jsou po část dne zastíněna – za komín, ke strojovně výtahu, k výdechu klimatizace apod. Takto lze zvýšit instalovaný výkon na dané střeše.

S optimizéry lze také v jedné instalaci kombinovat nové a staré panely. To se hodí v případě, kdy se rozšiřuje stávající elektrárna a jsou do ní přidány nové panely s vyšším výkonem. Pokud by nedošlo k rozdělení elektrárny na nové stringy, byly by tyto nové panely „brzděny“ nižším výkonem panelů starších. S pomocí optimizérů lze ale i různé panely snadno synchronizovat.

Optimizéry zajistí správnou funkci elektrárny i ve chvíli, kdy se jeden z panelů porouchá. Nejen, že optimizér vadný panel odpojí, ale především o tom okamžitě uživatele informuje. Tím se dostáváme k druhé podstatné funkci.

Optimizér umožňuje neustálou kontrolu všech instalovaných panelů

Optimizér, který je k panelu připojen, neustále sbírá z panelu data o výrobě elektřiny. Je tak možné kdykoli snadno zkontrolovat stav elektrárny a zjistit okamžitý výkon jednotlivých panelů.

Ale i když se uživatel zrovna nedívá, systém prostřednictvím optimizérů nepřetržitě hlídá elektrárnu a odesílá upozornění na neobvyklé stavy. Pokud se výkon některého z panelů odchýlí od obvyklých hodnot nebo se významně liší od výkonu ostatních panelů, systém uživatele upozorní.

Takto lze i malé poruchy okamžitě odhalit, přesně lokalizovat a v případě závažnější poruchy bezpečně předejít velkým problémům. Zároveň se takto můžete vyhnout významnějším ztrátám výroby, které by bez optimizéru nastaly, jelikož by porucha zůstala skryta delší dobu.


V případě nehody umí optimizér rozpojit celou elektrárnu na bezpečné napětí

Třetí funkce je důvodem, proč mají fotovoltaiku s optimizéry v oblibě hasiči. Dojde-li k požáru fotovoltaické elektrárny nebo budovy, kde je fotovoltaika umístěna, je důležité zajistit, aby elektrárna neohrozila zasahující hasiče. Ti samozřejmě při zásahu odpojí elektrárnu od sítě, ideálně jednoduchým tlačítkem „central stop“. U běžné fotovoltaiky však i po odpojení zůstává pod napětím část vedení mezi střídačem a panely. Svítí-li slunce, panely vyrábí elektřinu a posílají ji po kabelech dál, i když jsou odpojené od střídače. Zde se projevuje výhoda optimizérů.

Optimizéry umí odpojit každý jednotlivý panel v celé instalaci, a tak zajistit bezpečné napětí i na kabelech vedoucích od panelů ke střídači.

Ve spolupráci s TÜV Rheinland otestovalo Huawei bezpečnost svých optimizérů na reálné komerční instalaci. Na pokyn optimizéru došlo ke snížení napětí na střídači na 0 voltů během 25 vteřin na DC straně a 11 vteřin na AC straně. Taková rychlost odpovídá americké normě NEC 2020 690.12 na rychlé odpojení solárních soustav.

Huawei Smart Module Controller: vysoká odolnost, dlouhá životnost a široká kompatibilita

Huawei Smart Module Controller se vyrábí ve dvou verzích pro výkony 400 a 600 wattů. Huawei standardně na své optimizéry nabízí záruku 25 let, což odpovídá běžné záruce na výkon fotovoltaických panelů. Optimizéry Huawei jsou kompatibilní s většinou fotovoltaických panelů na trhu.

Optimizér není složité zařízení, jeho klíčovou vlastností a hlavní konstrukční výzvou je spolehlivost. Instalace optimizérů znamená, že na střeše domu přibývá elektronických součástek, které se mohou porouchat. A to je to poslední, co by uživatel chtěl. Stejně jako panely jsou optimizéry vystaveny povětrnostním vlivům, větru, vlhkosti, velkým rozdílům teplot a potenciálním chybám při zapojení. Musí být proto stavěny tak, aby za všech okolností zvládly dlouho a bezpečně fungovat. Proto je důležité si na svou elektrárnu vybrat optimizéry od ověřeného výrobce, který má své technologie patřičně vyzkoušené.


Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
logo Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Ve společnosti Huawei Digital Power se společně s našimi partnery a zákazníky usilovně snažíme přinášet inovace a ekologická řešení v oblasti bezemisní energetiky, která by posílila udržitelný rozvoj a přispěla k vytvoření inteligentního světa šetrného ...