Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připojí vám distribuce fotovoltaiku k síti? Podívejte se na mapu

Společnost EG.D na svém distribučním území od roku 2018 připojila přes 18 500 obnovitelných zdrojů, z toho 1 500 elektráren v minulém roce. EG.D tak reaguje na obrovský zájem a zavádí a plánuje řadu opatření, která umožní i do budoucna obnovitelné zdroje připojovat a zároveň zajišťovat bezpečnou dodávku elektřiny. Jedním z takových kroků je i mapa, která ukáže lokality, kde je možné přetokovou fotovoltaickou elektrárnu připojit.

Aktuální solární boom v Česku se zaměřuje hlavně na instalace na rodinné domy a firemní areály
Aktuální solární boom v Česku se zaměřuje hlavně na instalace na rodinné domy a firemní areály

Jako člen skupiny E.ON podporujeme zelené zdroje a jejich implementaci do sítě. Je to pro nás jednou z hlavních priorit a snažíme se jejich připojování obecně co nejvíce zjednodušit. Dá se říct, že v České republice zažíváme další solární boom, se kterým se potýkají všichni účastníci trhu a na tom, abychom ho zvládli, pracujeme ve spolupráci se státní správou, regulátorem, kolegy z jiných distribucí i dalšími institucemi. Přestože zájem o fotovoltaiky a tím i tlak na jejich připojování do sítě je od loňského roku extrémní, je třeba při zvládání aktuálního solárního boomu dělat promyšlené a systémové kroky, protože distribuční síť musí zůstat stabilní teď i do budoucna,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

Mapa připojitelnosti pomůže už při přípravě projektu

Mapu připojitelnosti najde veřejnost na webu egd.cz
Mapu připojitelnosti najde veřejnost na webu egd.cz

Jako první distributor nasazuje EG.D pro zákazníky tzv. mapu připojitelnosti. Jedná se o unikátní online nástroj, který zájemcům o fotovoltaiku umožní zjistit možnosti připojení přímo v místě, kde plánují elektrárnu instalovat. Zákazníci budou mít orientační informaci o možnostech připojení už v první fázi plánování a budou vědět, co mohou očekávat. Minimalizuje se tak možnost zamítnutí žádosti o připojení v průběhu instalace. Mapa zároveň pomůže i instalačním firmám v orientaci při nabídce vhodných typů zdrojů pro jejich zákazníky v dané lokalitě, a dále také pomůže řídit očekávání zákazníků i instalačních firem, zejména by se tak měly eliminovat situace, kdy firmy budou nabízet přetokové zdroje v oblastech, kde to aktuálně není možné. Mapu najdou zákazníci na webu EG.D a bude průběžně aktualizovaná. K získání představy o možnostech připojení jim stačí pouze zadat adresu, kde chtějí solární zdroj instalovat. „I v aktuálně omezených oblastech si klienti mohou pořídit fotovoltaiku, jen teď nemůže být s přetokem do sítě. Až dojde v lokalitě k posílení sítě, oblast se zase otevře a zákazník bude moci upgradovat svou elektrárnu na přetokovou,“ doplňuje Libor Kolář, vedoucí rozvoje a akvizic společnosti EG.D.

Meziroční nárůst žádostí o připojení decentrálního zdroje je 430 %

Aktuální solární boom se liší od toho, který zažívalo Česko před zhruba deseti lety z hlediska typů projektů. Zatímco v minulosti se stavěly hlavně solární parky, takový zvýšený zájem v současné chvíli společnost EG.D neeviduje. Co se ale nezměnilo, je fakt, že zájem ze strany investorů znovu zasáhl jih České republiky, a tudíž výrazně i distribuční území EG.D. „Kvůli energetické krizi začalo loni enormně velké množství zákazníků intenzivně řešit energetické úspory a soběstačnost. Razantně narostly počty žádostí o připojení fotovoltaik, evidujeme meziroční nárůst o 430 %, a ve srovnání s rokem 2020 dokonce o 1 400 %. Takovému skokovému nárůstu vývoj trhu před energetickou krizí vůbec neodpovídal,“ doplňuje Libor Kolář. V minulém roce přitom společnost EG.D přijala 37 000 žádostí o připojení obnovitelného zdroje.

Kromě skokového nárůstu žádostí se zvýšil i instalovaný výkon a také rezervovaný výkon. Jen instalovaný výkon v loňském roce z obnovitelných zdrojů byl třikrát tak velký jako v předminulém roce. To vše spolu v kombinaci s aktuálním, legislativně zakotveným pravidlem „first come first servevede k tomu, že v některých exponovaných lokalitách dochází k vyčerpání kapacit sítě. Kapacitu sítě vyčerpává relativně menší množství klientů, kteří mnohdy (i z neznalosti) rezervují vyšší kapacity, než reálně potřebují, a na ostatní už se tak nedostává. „Posilovaní kapacity a smartifikaci sítě se věnujeme již řadu let. Do roku 2030 budeme investovat nad rámec standardních investic, které jsou každoročně více než pět miliard korun, dalších 8,5 miliard korun do technologií podporující implementaci OZE do sítě. Posilování sítí je dlouhodobý proces. Zároveň aktuálně děláme řadu kroků k okamžitému zlepšení situace a zvýšení transparentnosti vůči zákazníkům,“ objasňuje Libor Kolář.

Jedná se o unikátní orientační nástroj
Jedná se o unikátní orientační nástroj
Ukáže možnosti u konkrétních parcel
Ukáže možnosti u konkrétních parcel

EG.D bude mít letos kapacity na připojení 30 000 fotovoltaik

Obrovskému nárůstu počtu žádostí o připojení fotovoltaik odpovídají i počty žádostí o tzv. uvedení do trvalého provozu (UTP), které je poslední fází připojení solární elektrárny do sítě. I v této oblasti zaznamenala společnost EG.D v minulém roce obrovský nárůst. Doba provedení se v jednotlivých regionech lišila podle náporu žadatelů. Přitom se společnost potýkala s tím, že zhruba 60 % žádostí nebylo kompletních, a vyžadovaly tak další komunikaci se zákazníky, čímž docházelo i k prodloužení procesu. Dalším faktorem, který prodlužoval dokončení procesu připojení, byl fakt, že 16 % výjezdů k provedení trvalého připojení bylo marných, protože klienti neměli připravené podmínky pro montování nových elektroměrů.

Už během minulého roku společnost EG.D zavedla řadu opatření, aby proces připojení co nejvíce urychlila a co nejvíce uspokojila poptávku klientů. V závěru roku spustila online formulář, který velmi zefektivnil podávání žádostí a proces přidělení termínu se díky tomu zkrátil z pěti dnů na dva. Stejně během minulého roku začala navyšovat kapacity na provádění UTP a další navyšuje v tomto roce.

Celkově je pro nás vedle zajištění bezpečné dodávky elektrické energie připojování OZE jednou z priorit. Všechna opatření, která jsme zavedli, nám umožní už ve druhém čtvrtletí tohoto roku zvládnout připojení fotovoltaik do 30 dní ve všech regionech. Zároveň pro letošek máme alokované kapacity pro připojení 30 000 fotovoltaických elektráren, což je nárůst oproti loňsku o 260 %,“ vysvětluje Martin Marada, vedoucí oddělení měření společnosti EG.D. Jen za loňský rok přitom bylo 33 000 fotovoltaických zdrojů připojeno do sítě v celé České republice.


E.ON Česká republika, s.r.o.
logo E.ON Česká republika, s.r.o.

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.