Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příjem žádostí na výstavbu fotovoltaických elektráren od 12. července 2021!

MŽP spouští dotace na výstavbu nových fotovoltaických elektráren v rámci Modernizačního fondu. Žádosti mohou podávat všichni, kdo se již dříve zapojili do předregistrační výzvy.

Redakčně zkráceno z časopisu Priorita 6 – 2021

Zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů je prioritou České republiky na další desetiletí, a právě Modernizační fond bude hrát zásadní roli. V následující dekádě přinese do Česka minimálně 150 miliard korun. Neustále rostoucí ceny emisních povolenek ale naznačují, že částka by ve finále mohla být téměř dvojnásobná. Na rozvoj obnovitelných zdrojů půjde bezmála 40 procent.

Podpora bude čistě investiční, proto na rozdíl od solárního boomu v roce 2009 podpořené instalace žádným způsobem nezatíží státní rozpočet provozní podporou. V předregistračních výzvách jsme obdrželi přes devět tisíc projektových záměrů a 90 % z nich se týká právě fotovoltaiky. Takže čekáme opravdu velký zájem a jsem zvědavý, kolik projektů se do ostrých výzev nakonec přihlásí,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zatímco nyní tvoří zelená energie přibližně 15 % celkové spotřeby energie v ČR, v roce 2030 už by to mělo být nejméně 22 %.

Dotační výzvy se spouští dvě. Jedna miliarda Kč se rozdělí v průběžné (nárokové) výzvě pro projekty s instalovaným výkonem elektrické energie do 1 MW, dalších 3,5 miliardy je připraveno pro větší elektrárny s výkonem nad 1 MW. V závislosti na velikosti podniku a typu instalace elektrárny mohou zájemci dosáhnout na dotaci ve výši až 50 % celkových výdajů na projekt.

S ostatními obnovitelnými zdroji počítáme v dalších letech, až skončí jejich podpora z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu,“ vysvětluje ministr Richard Brabec. V aktuálních výzvách nejsou podporovány střešní instalace fotovoltaiky u podnikatelských subjektů, veřejných budov a FVE na obytných budovách v případech, kdy se jedná o projekty pouze s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Pro tyto menší zdroje existují jiné dotační programy, jako je např. OPPIK, navazující OPTAK nebo program Nová zelená úsporám. „Jakmile se peníze v těchto programech vyčerpají, zařadíme i tyto projekty pod Modernizační fond,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Efektivita soutěže bude zaručena podmínkou, že může být rozděleno maximálně 70 % z celkové požadované dotace předložených projektů. To znamená, že i v případě, kdy bude předloženo méně projektů, než je vyhlášená alokace výzvy, dostane se jen na ty nejefektivnější. Při výběru projektů bude rovněž zohledněna vládou schválená podmínka, kdy 60 % prostředků je určeno pro stávající výrobce elektřiny, kteří splňují podmínky evropské směrnice pro obchodování s emisními povolenkami, podle jejího článku 10c,“ upřesňuje Petr Valdman.

Elektronický příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen 12. července 2021

 
 
Reklama