Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ERÚ spouští kontrolu podporovaných zdrojů energie. Co to znamená pro výrobce?

Energetický regulační úřad v úterý oznámil, že spouští vlnu cenových kontrol výroben energie z OZE, a to jen pár týdnů poté, co stejnou informaci vypustila do světa Státní energetická inspekce. Znamená to, že výrobci mohou být kontrolováni dvakrát kvůli téže věci?

Ve zkratce: ano. Pro výrobce energie je to poměrně nepříjemný stav, protože rozhodovací praxe obou kontrolních orgánů se v řadě aspektů liší. Podle našeho názoru jde o dlouhodobě neudržitelný stav a dříve nebo později se obě instituce budou muset dohodnout na rozdělení kompetencí. Než se tak stane, musejí výrobci skutečně počítat s tím, že kontrola k nim může přijít jak z ERÚ, tak se SEI.

Obecně platí, že většinu kontrol výroben energie z OZE provádí ERÚ. Dává mu k tomu pravomoc jak energetický zákon, tak zákon o podporovaných zdrojích energie. Kromě toho však Státní energetická inspekce má díky zákonu o cenách pravomoc kontrolovat plnění věcných podmínek cenových rozhodnutí ERÚ. V tomto bodě se tedy kompetence obou orgánů překrývá.

Pro přípravu na kontrolu ze strany ERÚ platí víceméně totéž, co pro kontrolu ze strany inspekce. Kontrolovanému provozovateli elektrárny doporučujeme v předstihu provést kontrolu podkladů, které sloužily k udělení licence a jejich vzájemného souladu a věcné správnosti. Dále zkontrolovat změny, které proběhly od poslední kontroly (např. výměna panelů, stavební úpravy, instalace dispečerského řízení apod.) a jejich řádné podložení a zdokumentování. V případě potřeby je možné nahlédnout do spisu vedeného k udělené licenci na ERÚ, pořídit si z něj výpisy nebo kopie a zkontrolovat, zda tyto dokumenty jsou identické jako ty, které jsou fyzicky k dispozici. Je také možné domluvit účast revizního technika, zástupce servisní společnosti nebo právníka.

V průběhu kontroly by měl provozovatel elektrárny znát, co je předmětem kontroly a tedy jaké dokumenty po něm kontrolující může požadovat. Dokumenty, které se k předmětu kontroly nevztahují, předkládat nemusí. V případě pochybností o postupu kontrolujícího lze kdykoliv vznést procesní námitku a stejně tak je možné vznášet námitky k obsahu kontrolního protokolu, který je písemným výstupem kontroly.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
logo Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Advokátní kancelář Frank Bold advokáti je přední českou advokátní kanceláří se specializací na stavební a energetické právo. Typické zakázky: územní plánování, povolování staveb, práva výrobců energie z obnovitelných zdrojů.

 
 
Reklama