Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ERÚ spouští kontrolu podporovaných zdrojů energie. Co to znamená pro výrobce?

Energetický regulační úřad v úterý oznámil, že spouští vlnu cenových kontrol výroben energie z OZE, a to jen pár týdnů poté, co stejnou informaci vypustila do světa Státní energetická inspekce. Znamená to, že výrobci mohou být kontrolováni dvakrát kvůli téže věci?

Ve zkratce: ano. Pro výrobce energie je to poměrně nepříjemný stav, protože rozhodovací praxe obou kontrolních orgánů se v řadě aspektů liší. Podle našeho názoru jde o dlouhodobě neudržitelný stav a dříve nebo později se obě instituce budou muset dohodnout na rozdělení kompetencí. Než se tak stane, musejí výrobci skutečně počítat s tím, že kontrola k nim může přijít jak z ERÚ, tak se SEI.

Obecně platí, že většinu kontrol výroben energie z OZE provádí ERÚ. Dává mu k tomu pravomoc jak energetický zákon, tak zákon o podporovaných zdrojích energie. Kromě toho však Státní energetická inspekce má díky zákonu o cenách pravomoc kontrolovat plnění věcných podmínek cenových rozhodnutí ERÚ. V tomto bodě se tedy kompetence obou orgánů překrývá.

Pro přípravu na kontrolu ze strany ERÚ platí víceméně totéž, co pro kontrolu ze strany inspekce. Kontrolovanému provozovateli elektrárny doporučujeme v předstihu provést kontrolu podkladů, které sloužily k udělení licence a jejich vzájemného souladu a věcné správnosti. Dále zkontrolovat změny, které proběhly od poslední kontroly (např. výměna panelů, stavební úpravy, instalace dispečerského řízení apod.) a jejich řádné podložení a zdokumentování. V případě potřeby je možné nahlédnout do spisu vedeného k udělené licenci na ERÚ, pořídit si z něj výpisy nebo kopie a zkontrolovat, zda tyto dokumenty jsou identické jako ty, které jsou fyzicky k dispozici. Je také možné domluvit účast revizního technika, zástupce servisní společnosti nebo právníka.

V průběhu kontroly by měl provozovatel elektrárny znát, co je předmětem kontroly a tedy jaké dokumenty po něm kontrolující může požadovat. Dokumenty, které se k předmětu kontroly nevztahují, předkládat nemusí. V případě pochybností o postupu kontrolujícího lze kdykoliv vznést procesní námitku a stejně tak je možné vznášet námitky k obsahu kontrolního protokolu, který je písemným výstupem kontroly.

 
 
Reklama