Stanovisko k revizním zprávám FVE

Datum: 27.3.2017  |  Autor: Filip Nečas  |  Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách publikoval odborné stanovisko týkající se revize fotovoltaické elektrárny a otázky, zda se revizní zprávy mohou týkat jednotlivých částí elektrárny, nebo musejí být vydány pro elektrárnu jako celek. Stanovisko také odpovídá na otázku, zda je nutné, aby byla posuzovaná elektrárna pod napětím.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33
602 00 Brno

tel.:(+ 420) 545 213 975
e-mail:
web:www.fbadvokati.cz

Celek vs. části výrobny

Stanovisko pro ERÚ zpracovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Autoři v něm vyslovují nesouhlas s postojem k náležitostem revizních zpráv, který ERÚ v roce 2011 vyjádřil v dopisu Policii ČR jako odpověď na žádost o podání zprávy.

Podle odpovědi ERÚ výrobna elektřiny musí být dokončena a pod napětím, aby k ní bylo možné vydat revizní zprávu, a revizní zpráva by měla být vydána na výrobnu jako na celek, ne jen na její jednotlivé části. Autoři se naopak domnívají, že není důvod provádět ve všech případech revizi výrobny jako celku a že za obsah revizní zprávy odpovídá revizní technik a jen on by tedy měl posoudit, zda je k revizi nutné, aby výrobna byla pod napětím pro první paralelní připojení.

Závěry Stanoviska jsou následující:
  • Výrobna je komplexní zařízení, sestávající z mnoha součástí.
  • Výchozí revizní zprávy se provádějí na části (např. stejnosměrné části, střídavé části NN, střídavé části VN). Tyto výchozí revize jsou platné, není důvod provádět revizi na výrobnu elektřiny jako celek.
  • I v případě, že není možné před prvním paralelním připojením uvést výrobnu pod napětí, je možné určité části ověřit výpočtem. I v tomto jsou výchozí revize platné.
  • Provozovatel distribuční soustavy na základě pravidel, schválených Energetickým regulačním úřadem, umožňuje první paralelní připojení a akceptuje výchozí revizní zprávy provedené bez napětí a ověřené výpočtem.
  • Za správnost revizní zprávy tedy odpovídá revizní technik, revizní zpráva, vystavená revizním technikem je dokumentem, prokazujícím ověření bezpečnosti.
  • Pokud je po prvním paralelním připojení, funkčních zkouškách, zkušebním provozu apod. důvod pro vypracování revizní zprávy, nejedná se o zprávu výchozí, ale mimořádnou.

Energetický regulační úřad stanovisko publikoval bez jakéhokoliv komentáře.

Pro praxi může mít stanovisko význam například ve sporech, v nichž byl dán revizním zprávám přílišný význam z hlediska dokončenosti FVE a identifikace jejich jednotlivých částí (typicky solárních panelů).

 

Hodnotit:  

Datum: 27.3.2017
Autor: Filip Nečas
Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 27.03.2017 11:40)


Témata 2018

Partneři - Fotovoltaika


logo FRONIUS

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Obnovitelná energie

logo FENIX
logo VIESSMANN

logo HOTJET
 
 

Aktuální články na ESTAV.czJak poznat poškozené stavební dříví, jak se projevuje dřevokazný hmyz a houbyO fotovoltaiku je v ČR zájem, bariérou jsou vstupní nákladyTmavé dekory dveří v kontrastu nebo v tónu?Další plavební komora na Vltavě? Povodí chce oživit debatu o stavbě