Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firmy nabízející recyklaci fotovoltaických panelů

V článku je uveden seznam všech firem, které nabízejí v České republice recyklaci fotovoltaických panelů. Z 9 firem již 4 získaly registraci, dalších 5 ji pravděpodobně získá v nejbližších dnech. Smlouvu lze uzavřít i s firmou, která dosud registraci nezískala.

Firem nabízejících recyklaci fotovoltaických panelů je již devět

Kromě firem, které se dlouhodobě zabývají recyklací elektrospotřebičů a dalších zařízení již od roku 2005, respektive dceřiných společností těchto firem, vzniklo v letošním roce několik firem založených provozovateli fotovoltaických elektráren a/nebo výrobci fotovoltaických panelů.

Důvodem vzniku nových subjektů byla především výše poplatku za recyklaci fotovoltaických panelů, kterou připravovaná vyhláška nejdříve navrhovala ve výši 5,50 Kč/kg, přestože například celoevropský recyklační systém PV Cycle uvažuje náklady nižší. Po vypořádání připomínek byl poplatek zvýšen na 11 Kč/kg. V definitivní verzi, kterou včera schválil ministr životního prostředí Chalupa a která by měla být zveřejněna v nejbližších dnech, je údajně uvedena částka 8,50 Kč/kg. Přitom například firma Retela, která je tradiční recyklační firmou, navrhovala hodnotu 4 Kč/kg.

AKTUÁLNĚ: Vyhláška k recyklaci fotovoltaických panelů zveřejněna

Všechny níže uvedené firmy podaly na Ministerstvo životního prostředí žádost o zápis do seznamu recyklačních společností s oprávněním pro recyklaci fotovoltaických panelů. Pokud společnosti splní podmínky dané zákonem a vyhláškou, měly by být do Seznamu zapsány.

Podmínky, které musí recyklační firma splňovat, jsou dány z velké části zákonem. Připravovaná novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) pouze upřesňuje, že výrobce/dovozce fotovoltaických panelů, který by byl podílníkem recyklační společnosti, musel v předchozích dvou letech vyrobit/dovézt minimálně 90 kWp fotovoltaických panelů. Tento objem odpovídá třem fotovoltaickým elektrárnám na horní mezi malých FVE, které jsou ještě podporovány (v konečné verzi vyhlášky tato podmínka zcela vypadla).

Ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a z platného znění výše uvedené vyhlášky vyplývá, že provozovatelé fotovoltaických elektráren mohou uzavírat smlouvy i s firmami, které dosud registraci nezískaly. I kdyby snad některá ze společností registraci nezískala, měl by provozovatel fotovoltaické elektrárny splněnu zákonnou povinnost, musel by však dodatečně uzavřít smlouvu s jinou firmou. Tento názor zastává i odbor odpadů na Ministerstvu životního prostředí.

Kolektivní systémy nabízející recyklaci fotovoltaických panelů
FirmaZapsána v obchodním rejstříkuSpolečníci/akcionářiOprávnění pro fotovoltaické panelyPoznámka
Asekol Solar s. r. o.12. 7. 2012Asekol s. r. o. (podílníci mateřské firmy: Panasonic Marketing Europe GmbH, FAST ČR, a.s., MASCOM s.r.o., ASBIS CZ, spol. s r.o., LG Electronics CZ, s.r.o., Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Philips Česká republika s.r.o., BaSys CS, s.r.o., SONY EUROPE LIMITED)Ano
ECOPARTNER, s. r. o.29. 4. 2013ISOFEN, s.r.o., ISOFEN ENERGY s.r.o., ISOFEN IMPORT s.r.o., KLS ELEKTRO spol. s r.o.K 26. 6. 2013 ještě ne
ELEKTROWIN a. s.15. 7. 2005Akcie na jméno v listinné podobě
Podle webu firmy:
ARDO ČR domácí spotřebiče, spol. s r.o., BSH domácí spotřebiče s.r.o., Candy Hoover ČR s.r.o., ELECTROLUX s.r.o., ETA a.s., FAGOR ELEKTRO s.r.o., Gorenje s.r.o., Groupe SEB ČR s.r.o., Indesit Company Česká, s.r.o., MIELE spol. s r.o., Philips Česká republika s.r.o., Whirlpool ČR s.r.o.
K 26. 6. 2013 ještě ne
FitCraft Recyklace s.r.o.14. 6. 2013FitCraft Production a.s., 1. Solární CZ s.r.o., plaan czech, s.r.o., OVERWATT s.r.o., K 26. 6. 2013 ještě neZměnou zápisu firmy zapsané 30. 6. 2011
OFO Recycling s. r. o.27. 9. 2005SLOVMAS CZ, a.s. (akcie na majitele), JL SPECIALTRANSPORT s.r.o. (100% podílníkem je SLOVMAS CZ, a.s.), Moravskočeský svaz výrobců a dovozců elektrotechniky (založen v dubnu 2013), všichni podílnící sídlí na stejné adrese. K 26. 6. 2013 ještě neInsolvenční návrh z 1. 8. 2012 zamítnut 8. 11. 2012
v současnosti není vazba na OFO CZ, a.s. v úpadku
PV recovery, s. r. o.11. 2. 2013 (jako Amper Waste, přejmenováno 27. 5. 2013)MICRONIX,spol. s r.o., ROAD to INTEREST s.r.o., ALOKO s.r.o., DS ENERGO s.r.o., DALU, s.r.o., Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.AnoZměnou zápisu firmy zapsané 3. 1. 2013
REMA PV Systém, a. s.25. 3. 2013Akcie na jméno v listinné podoběAnoZměnou zápisu firmy zapsané 21. 11. 2012
REsolar, s. r. o.3. 6. 2013Česká fotovoltaická průmyslová asociace, Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s., EMK Europe, s.r.o., Decci servis s.r.o., EASYWATT s.r.o., ENERGI BB, s.r.o., PRIMEGROUP a.s., Solartec s. r. o., Photon Energy Operations CZ s.r.o., V.E. Group, s.r.o.K 26. 6. 2013 ještě ne
Retela s. r. o.11. 5. 2005Českomoravská elektrotechnická asociaceAno
English Synopsis
Recycling companies for PV modules in the Czech Republic

List of all companies that offer recycling of photovoltaic modules in the Czech Republic is included. Already 9 companies is on the list, of which 4 already received marketing authorization, 5 more likely to gain the authorization in the coming days. Contract can be concluded even with a company that has not received the marketing authorization yet.