Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V rámci zemí V4 jsme se stali průkopníky ve světě bateriových úložišť

Unikátní bateriové řešení GreenBat, energetických inovátorů ze Slovenska, přináší na trh nové a efektivní možnosti bateriových úložišť. Výsledkem je první bateriové úložiště (BESS) o výkonu 1,25 MW (1,2 MWh) certifikované pro primární řízení (FCR). Nachází se v areálu bývalého závodu ZŤS v Martině.

  • Slovenská společnost GreenBat uvedla do praxe první bateriové úložiště svého druhu na Slovensku, ale i v zemích V4
  • Tato novinka je určena pro podpůrné služby v energetice nebo regulaci energetických odchylek
  • Projekt je výsledkem spolupráce 10 slovenských institucí, zároveň podá pomocnou ruku při řešení energetické krize

Můžeme potvrdit, že se nám podařilo úspěšně certifikovat první bateriové úložiště. Pro slovenskou energetiku je to velký milník. Poskytuje účinné řešení v dlouhodobém horizontu, ale také pomůže vyřešit současnou obtížnou krizi. Jedná se o první bateriové úložiště jako samostatné zařízení pro poskytování služeb podpory FCR na Slovensku, ale i v dalších zemích V4,“ říkají Marián Smik a Michal Pňaček, jednatelé GreenBat.

Tato inovace může kromě poskytování nezbytných podpůrných služeb (PPS) sloužit také k regulaci nabídky a spotřeby. Jeho výhodou je, že dokáže velmi rychle reagovat na to, co se v systému děje. Technologicky je tedy nejvýhodnější pro primární regulaci energií. Prostřednictvím vlastního terminálu je také napojen přímo na SEPS a díky softwaru dokáže vyhodnocovat a předvídat situaci na trhu.

Na realizaci náročného projektu pracovalo 10 institucí ze Slovenska

Složitost projektu vyžadovala dlouholeté zkušenosti několika institucí a firem. „Na úspěšné implementaci a certifikaci se podílelo několik institucí a firem zaměřených na inovace v energetice. Pro realizaci projektu a jeho úspěšné převedení do praxe bylo nutné spojit dlouholeté zkušenosti odborníků až z 10 institucí,“ říkají Smik a Pňaček.

Důležitou roli sehrála také podpora nové technologie ze strany Slovenské elektroenergetické přenosové soustavy (SEPS), Ministerstva hospodářství Slovenské republiky, Úřadu pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO) nebo Central Slovak Distribution a.s. Jedním z hlavních partnerů je také dodavatel zelených obnovitelných zdrojů Right Power, který se podílel na realizaci projektu na úrovni připojení k síti a investičního partnerství. Tímto krokem zároveň potvrzuje svou strategii, která je zaměřena na výstavbu fotovoltaických elektráren, bateriových úložišť a technologií výroby vodíku.

Bateriové systémy pro tento projekt dodala společnost MTS. Je jedním ze slovenských lídrů v dodávkách komplexních a snadno škálovatelných bateriových systémů pro skladování, distribuci a monitorování elektrické energie. IT podporu poskytla žilinská společnost IPESOFT, která má dlouholeté zkušenosti s dodávkami energetických IT řešení a ASDR terminálu pro současné hráče na trhu podpůrných služeb.

Kromě poskytování IT infrastruktury zajišťoval IPESOFT jako autorizovaný subjekt pro certifikace podpůrných služeb ve Slovenské republice také technickou přípravu, předkomplexní a komplexní přezkoušení spolu s finální certifikací podpůrných služeb dle podmínek SEPS.

Vidíme velký potenciál ve využití bateriových systémů a jejich roli při poskytování flexibility a regulační kapacity. Obnovitelné zdroje přinášejí do sítě levnou a trvale obnovitelnou energii, ale zároveň kvůli proměnlivosti počasí představují výzvu pro zajištění stability elektrických sítí. Jsem rád, že se nám společně s našimi partnery podařilo vyvinout a certifikovat řešení, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny nejen na Slovensku, ale v celé EU,“ říká Tomáš Rajčan, ředitel odboru energetiky a průmyslu IPESOFT.

V plánu jsou i další místa, řešení lze využít i v době krize

Dnes, více než kdy jindy, je také nezbytné správné vyhodnocení a predikce situace na energetickém trhu. Jinak existují krizové scénáře týkající se ekonomické účinnosti jak regulace odchylek, tak poskytování FCR. Při vytváření tohoto nového bateriového úložiště však GreenBat myslel i na tato úskalí. Proto je proces nabíjení a vybíjení tohoto inovativního bateriového úložiště řízen na základě změny frekvence v systému. „Pokud je v systému vysoká frekvence, můžeme ji snížit nabíjením této naší baterie. Naopak, při nízkých frekvencích můžeme dodávat energii do sítě z bateriového systému,“ dodávají manažeři GreenBat.

Po první úspěšné implementaci plánuje GreenBat i další instalace BESS, a to nejen s cílem poskytovat FCR, které dnes probíhá pouze na Slovensku. „Současná situace na trhu a vysoké ceny energií nutí zákazníky nejen nakupovat elektřinu pro svou spotřebu, ale také hledat alternativní flexibilní řešení. Ty jim pomohou optimalizovat jejich spotřebu a tím snížit konečnou cenu ve finále. Taková bateriová úložiště jsou také skvělým nástrojem a navíc jejich využití usnadnily nedávné změny v legislativě,“ uzavírají.


Right Power Energy CZ s.r.o.
logo Right Power Energy CZ s.r.o.

Společnost RIGHT POWER je lídrem na evropském trhu s energiemi a v Česku. Elektřina z obnovitelných zdrojů za výhodnou cenu je u nás samozřejmostí. S RIGHT POWER si každý může dovolit být ekologický.