Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Špičkovací stanice AERS v Rumburku funguje k plné spojenosti majitele strojíren i generálního dodavatele

Ve čtvrtek 4. září 2020 se v Rumburku sešli na společném setkání zástupci všech firem a sdružení, které se na projektu fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště pro Strojírny Rumburk podíleli. Organizátorem akce byl Ing. Aleš Maškovský, jednatel společnosti Matru spol. s r.o., která byla generálním dodavatelem projektu.

Kromě něj se neformální „kolaudace“ zúčastnil Ing. Ladislav Brada, jednatel a majitel Strojírny Rumburk s.r.o., Ing. Cyril Svozil, ředitel AERS s.r.o., Ing. Tomáš Horský, AERS s.r.o., Karel Pařenica, majitel firmy nanosun s.r.o., Ing. Milan Hošek, vedoucí projekce Brno společnosti TIPA Telekom plus a.s., Roman Smíšek, Business Manager RAMS Assets s.r.o. a Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, výkonný ředitel České fotovoltaické asociace (ČFA).

Mým cílem bylo dát dohromady všechny klíčové lidi, kteří se o úspěšné dokončení projektu zasloužili. Chtěl jsem, aby se seznámili s celou technologií FVE a špičkovací stanice, diskutovali jsme i zkušenosti z oblasti připojování k distribuční sítě. Zajímavé bylo určitě hodnocení a dosavadní zkušenosti investoraIing. Brady, jednatele a majitele Strojíren Rumburk. Výkonný ředitel ČFA Ing. Petr Maule referoval o novinkách z oblasti směřování fotovoltaiky a elektromobility, o svých zkušenostech z oblasti dotací mluvil i pan Roman Smíšek za společnost RAM Assets, která dotaci na projekt vyřizovala. Vývoj na německém trhu fotovoltaiky hodnotil Karel Pařenica z firmy nanosun,“ řekl Ing. Maškovský z firmy Matru.

Ředitel společnosti AERS Ing. Cyril Svozil jr. spolu se svým kolegou Ing. Tomášem Horským představili bateriovou stanici, principy jejího fungování, hlavní parametry a dosavadní zkušenosti s provozem.

Ing. Cyril Svozil jr. k dodávce špičkovací stanice uvedl: „Investor od našeho bateriového úložiště očekával zejména akumulaci elektrické energie, snížení rezervovaného výkonu, omezení čtvrthodinových maxim, symetrizaci odběru ze sítě, vykrývání a filtrace mikrovýpadků dodávek elektrické energie, provozní zálohu energie pro doběh technologií (Power UPS) a funkci off-grid (ostrovní režim provozu, nezávislý na síti). Naše špičkovací stanice v sobě standardně zahrnuje všechny výše uvedené funkce, a tím je na tuzemském trhu jedinečná. Při každé obdobné aplikaci je však nutné odladit jednotlivé funkce a způsob jejich nastavení. Důležitou referencí byla pilotní dodávka naší špičkovací stanice s kapacitou 2× 307 kWh pro výrobní závod společností Fenix s.r.o. v Jeseníku, kde funguje bateriové úložiště od roku 2018. Ing. Ladislav Brada, ředitel Strojíren Rumburk, také navštívil výrobní závod Fenix v Jeseníku, kde se mohl osobně přesvědčit o provedení a funkcionalitě zařízení. V krátké době je to tedy již druhé uplatnění velkokapacitního akumulačního uložiště v oblasti průmyslové výroby.

Ing. Ladislav Brada, jednatel Strojíren Rumburk na setkání řekl: „Hybatelem celého projektu v podobě, která je nyní v provozu, byl Ing. Maškovský ze společnosti Matru. Věděl o možnostech bateriové stanice, která funguje ve výrobním závodě v Jeseníku, a přesvědčil mne, že má smysl se na ni jet podívat. Přestože cena špičkovací stanice není úplně levná, splňuje v rámci trhu vše, co jsem od řešení, které tady budujeme, očekával. Zařízení firmy AERS umí spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou a akumulovat energii či zacházet s přebytky, ale také vykrývat mikrovýpadky nebo nižší kvalitu dodávek elektrické energie. Zejména výpadky energie nás trápí a způsobují škody, a stanice je umí v řádu milisekund dokonale vykrýt. Jak jsem se až dodatečně dozvěděl, už v rámci dosavadního provozu tyto výpadky nastaly, a lidé v závodě to ani nezaznamenali. Navíc nám stanice snižuje spotřebu energie. To však nebyl ten hlavní důvod, kvůli kterému jsme do ní investovali. Moje vize je dlouhodobá a současná podoba je pouze začátek. A špičkovací stanice od AERS návaznost a modularitu stoprocentně splňuje. To se mi na jejich řešení opravdu velmi líbí. Nyní jsme na konci 1. etapy a já by chtěl rozšířit kapacitu fotovoltaické elektrárny a zálohované energie v dalších dvou etapách tak, abychom byli schopni obsluhovat nejen náš výrobní závod, ale elektrickou energii i prodávat. Láká mne také elektromobilita, v plánu máme vybudovat nabíjecí stanici pro elektromobily, jejichž počet u nás i v blízkém Německu pořád roste. Cílem je mít kapacitu baterií téměř jeden megawatt, což už není málo. Situaci nám samozřejmě zkomplikoval letošní koronavirus, ale v projektech bez ohledu na současný vývoj pokračujeme, protože v jejich přínos věřím. Zatím nejsem schopen mluvit o návratnosti podobné investice, nato běží elektrárna i stanice příliš krátce.


Ing. Aleš Maškovský z firmy Matru vysvětlil i důvody, pro které velkokapacitní bateriovou stanici od společnosti AERS pro tento projekt doporučil: „Na trhu za danou cenu zatím nic podobného neexistuje. Stanice umí řešit kompenzace i ostrovní systém, luxusní jsou také časy pro přechody do ostrovního systému. Tam, kde je výroba, jsou mikrovýpadky velkým problémem, a tato stanice se s nimi umí výborně vyrovnat. Kvalitě sítě se zhoršuje a stanice umí velmi rychle a kvalitně reagovat nejen na mikrovýpadky, ale i na přepětí, podpětí či změny frekvence. Například dva dny před touto akcí došlo ve Strojírnách Rumburk k mikrovýpadku a nikdo ze zaměstnanců včetně pana ředitele to ani nezaznamenal. Výroba bez problémů pokračovala. Výhodou je i skutečnost, že to je český systém, který se dá snadno rozšířit. Řešit všechno to, co doprogramování a odladění podobného projektu obnáší, se zástupci zahraniční firmy si neumím představit. Zahraniční dodavatelé nabízí tradiční kontejnerová řešení způsobem „tady je produkt a je na vás, jak jej využijete“. Přestože je stanice sériovým výrobkem, dokázali jsme ji společně s týmem firmy AERS nastavit tak, aby plně vyhovovala všem požadavkům investora. Výhodou jsou i rychlé opravy a zásahy – celá stanice byla vyvinuta v České republice a její tvůrci ji dokonale znají. Malou nevýhodou je vyšší cena, ale ta přidaná hodnota je o tolik větší, že zákazníkovi, který má zájem o podobné řešení, se opravdu vyplatí.

I přes komplikace v průběhu instalace a ladění celého systému, způsobené koronavirovou epidemií, ocenil Ing. Brada spolupráci všech stran a snahu vyjít vstříc všem požadavkům, které investor a generální dodavatel kladli na bateriovou stanici firmy AERS. „Já jsem díky tomu dostal ze systému maximum možného, a společnost AERS je bohatší o zkušenosti, které může využít při aplikaci jejich řešení u dalších zákazníků.“ řekl Ing. Brada.


Fotovoltaická elektrárna má výkon min. 210,1 kWp a je instalována na pěti objektech areálu strojíren. Součástí dodávky byla kromě FVE i dodávka velkokapacitní baterie AERS. Originální řešením, se kterým přišel generální dodavatel projektu, bylo inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE. Součástí dodávky bylo i zajištění oprávnění pro výrobu el. energie („licence“) u Energetického regulačního úřadu. Projekt byl předložen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován Evropskou unií.

Smlouva o dílo se společností AERS byla podepsána v říjnu 2019 a montáž samotného bateriového úložiště probíhala na jaře 2020. Špičkovací stanice byla předána investorovi dle dohodnutého harmonogramu (a to i přes restrikce spojené s koronavirovou karanténou) 31. 3. 2020. Nároky na stavební úpravy prostor pro špičkovací stanici nebyly vysoké – před samotnou instalací tak byly v původních prostorách elektrorozvodny provedeny jen drobné stavební úpravy. Během jara 2020 probíhalo ladění konkrétních potřeb výrobního areálu Strojíren Rumburk a hledání správné hladiny čtvrthodinového maxima areálu. Instalovaný výkon špičkovací stanice je 200 kW, instalovaná kapacita 204 kWh.Špičkovací stanice funguje jako systémová záloha výrobního areálu Strojíren Rumburk, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajistí do cca 10 ms.


AERS s.r.o.
logo AERS s.r.o.

AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.