Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

AERS předal další zařízení SAS Strojírnám Rumburk s.r.o.

Po pilotním projektu ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku se jedná již o druhou instalaci zařízení SAS (špičkovací akumulační stanice). Ve spolupráci se společností Matru s.r.o. jsme dne 31.3.2020 úspěšně předali a zprovoznili stanici o výkonu 200 kW/204 kWh pro Strojírny v Rumburku. Provozovatel plánuje větší využití solární výroby pro vlastní spotřebu a minimalizaci odběrů z veřejné distribuční sítě.

Společnost STROJÍRNY Rumburk s.r.o. měla schválený investiční projekt na pořízení FVE. Projekt byl předložen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem „STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu 115,2 kWp s akumulací“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu byla realizace instalace fotovoltaického systému s akumulací. Projektem společnost dosáhne výrazné úspory na spotřebě energií dodávané z distribuční sítě cizích dodavatelů. Byl pořízen fotovoltaický systém o výkonu 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh umístěn na střechách objektů v areálu společnosti Strojírny Rumburk.

Hlavním cílem projektu bylo snížení spotřeby nakupované energie z cizích zdrojů pomocí energetického opatření Instalace FVE. Zavedením předmětného opatření společnost uspoří až 153,34 MWh/rok elektrické energie. Výrazně taktéž sníží množství škodlivých látek, které působí nepříznivě na životní prostředí a zdraví zaměstnanců i osob v tomto okrese. Rozdíl oproti původnímu stavu emisí je dle analýzy energetického specialisty 155,12 t/rok.

AERS s.r.o.
logo AERS s.r.o.

AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.