Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

HE3DA položila základní kámen velkovýroby revolučních baterií v Horní Suché

Provoz s roční výrobou přes 1 gigawatthodinu by měl být dokončen v roce 2019. S využitím českého lithia tak může v ČR může vzniknout kompletní výrobní sektor pro ukládání energie s vysokou přidanou hodnotou.


© HE3DA

Aktualizováno 21. 10. 2017 - doplněn odkaz na technický list baterie a na seznam patentů.
Aktualizováno 7. 11. 2017 - doplněno video z poklepání základního kamene.

O technologii HE3DA:

S použitím speciálního nanomateriálu, který tvoří hlavní know-how firmy, může HE3DA stavět své baterie s elektrodami silnými několik milimetrů. Se silnějšími elektrodami je baterie jednak robustnější a tedy dobře snáší náročné zacházení a jednak jednodušší na výrobu. Bližší informace zde:

HE3DA spustila výrobu baterií.
Bude pohánět i elektromobily Tesla?

HE3DA: chceme vyrábět akumulátory
do automobilů a pro solární pole

Demonstrační systém baterie HE3DA

Technický list baterie HE3DA

Seznam mezinárodních patentů

Slavnostním poklepáním základního kamene zahájila 16. října 2017 česká společnost HE3DA stavbu velkovýrobny svých baterií v Horní Suché u Havířova. První etapa provozu nazvaného Magna Energy Storage (MES) by měla být hotová na konci roku 2019. „Nápad založit Magna Energy Storage vznikl před rokem, kdy jsme jednali s nadnárodními koncerny o poskytnutí licencí na výrobu baterií HE3DA. Po několika dlouhých jednáních jsme si uvědomili, že bychom mohli založit a vytvořit koncern vlastní, český. To ze začátku vypadalo jen jako idea nebo vtip, nicméně po roce tady stojíme a poklepáváme základní kámen budoucí fabriky s výrobní kapacitou 1,2 gigawatthodin ročně. A už střádáme plány, jak tuto výrobu co nejdříve rozšířit na 15 gigawatthodin,“ řekl Václav Binar, předseda představenstva Magna Energy Storage.

Továrna vznikne na ploše 12 500 metrů čtverečních. V prostoru bývalého dolu František HE3DA počítá s využitím stávající haly Exelsior, která má v budoucnu sloužit k přípravě materiálů. Vzhledem k aktuálně obrovskému převisu poptávky po bateriích je v areálu Magna Energy Storage již připraven pozemek pro druhou halu o rozloze 25 000 metrů čtvrtečních a výrobou 15 gigawatthodin ročně. Prostorová kapacita umožňuje rozšíření i na dvojnásobek, tedy 30 gigawatthodin, ale růst této kapacity bude určen zejména rozvojem trhu s bateriemi. Termín výstavby druhé etapy zatím není stanoven, výhledově by mohla být dokončena za 5 let.

Finance na stavbu první etapy Magna Energy Storage pochází výhradně ze soukromých zdrojů. Prostředky na výstavbu továrny poskytl fond kvalifikovaných investorů Battery Unite. „Tímto jsme se stali prvními akcionáři Magna Energy Storage a budeme dále usilovat o to, aby se projekt co nejdříve naplnil tak, jak bude potřeba a mohli jsme se dostat k číslu 1, 2, 10, 15, 30 gigawattů roční kapacity. I tak se jedná o objem, který je v celosvětovém měřítku zcela nedostatečný, takže zde máme obrovský prostor,“ řekl zástupce fondu Jaroslav Kučera. Battery Unite během příštího roku do výstavby investuje 1,5 miliardy, což by mělo pokrýt výstavbu haly a nákup části vybavení.

© HE3DA
© HE3DA
© HE3DA

© HE3DA

Například velké baterie zpracovává lis, který vytváří tlak několika stovek tun. Takový lis běžně nekoupíte, musí se udělat na zakázku a vyrábí se 13 měsíců. A dodávku i těchto technologií už máme rozjednanou,“ řekl Vladimír Jirka. Pro rozjezd výroby tedy bude potřeba ještě sehnat další investory, v této fázi by to však dle slov představitelů firmy mělo být již výrazně jednodušší.

Základní kámen továrny Magna Energy Storage poklepali (zleva): pan Jindra (HE3DA), Milan Rýdl (Battery Unite), Václav Binar (Magna Energy Storage), Vladimír Jirka (HE3DA), Jana Feberová (město Havířov), Jan Lipner (obec Horní Suchá), Jan Procházka (HE3DA), Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Ivo Vondrák (Moravskoslezský kraj), Jaroslav Kučera (Battery Unite), Radomír Prus (HE3DA).
Základní kámen továrny Magna Energy Storage poklepali (zleva): pan Jindra (HE3DA), Milan Rýdl (Battery Unite), Václav Binar (Magna Energy Storage), Vladimír Jirka (HE3DA), Jana Feberová (město Havířov), Jan Lipner (obec Horní Suchá), Jan Procházka (HE3DA), Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Ivo Vondrák (Moravskoslezský kraj), Jaroslav Kučera (Battery Unite), Radomír Prus (HE3DA).

Výroba Magna Energy Storage bude mít tři části. V pořadí výrobního řetězce bude první chemický provoz na zpracování lithia v severních Čechách. Lokalita byla zvolena vzhledem k možnosti odběru lithia z ložiska na Cínovci v Krušných horách. Směs lithium NMC (nikl, mangan, kobalt) bude při začátku výroby pocházet z Číny, v budoucnu by ale provozovatelé chtěli využívat materiály vytěžené v ČR. Na odběru lithia z cínovecké těžby se HE3DA dohodla s těžeřskou společností European Metals Holding na jaře 2017. V rámci českého předvolebního boje bylo kolem těžby vzneseno mnoho otazníků, zástupci obou společností nicméně doufají, že se nakonec na Cínovci těžit začne. „V České republice máme po dlouhé době jedinečnou příležitost vytvořit celý nový integrovaný sektor, který se bude skládat od těžby a přepracování lithia přes výrobu baterií až po výrobu finálních bateriových celků nebo poskytování služeb pro skladování energie,“ sdělil při slavnostním zahájení stavby MES Václav Binar. Mít státem zajištěný tuzemský zdroj suroviny je pro domácí výrobu v kontextu rostoucí poptávky a rozvoje podobných továren v Evropě velká výhoda. Spíše než budování další vlastní továrny na přepracování lithia HE3DA usiluje o spolupráci s některým ze stávajících chemických provozů v severních Čechách.

A naopak, má-li se v ČR těžit lithium, dává smysl, když se bude i v ČR zpracovávat, nejlépe ve výrobku s vysokou přidanou hodnotou, což baterie jsou. Iniciativu státu v tomto směru vyjádřil i náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba: „ministrovo memorandum mělo jediný účel: vyjádřit zájem státu, aby se lithium tady nejen těžilo, ale také zpracovalo do finální podoby a pro tento postup vytvořit nějakou platformu. Protože těžař, který má těžební práva už od roku 2007 a který má podle naší vlastní legislativy přednostní nárok na těžební licenci, by se taky se státem vůbec nemusel bavit a s vytěženým lithiem by si mohl naložit dle libosti.“ Stát by se měl v budoucnu podílet i na provozu pro zpracování lithia.

Jan Procházka ukazuje na vykolíkovaný prostor první haly. Sloup elektrického vedení se nachází v místě, kde bude stát druhá hala.
Jan Procházka ukazuje na vykolíkovaný prostor první haly. Sloup elektrického vedení se nachází v místě, kde bude stát druhá hala.
Základní kámen továrny Magna Energy Storage
Základní kámen továrny Magna Energy Storage
Stávající hala bude v budoucnu sloužit pro přípravu materiálů.
Stávající hala bude v budoucnu sloužit pro přípravu materiálů.

Druhá část výroby MES bude továrna na články 1 – 5 kWh, která se právě začala stavět a třetí část bude tvořit budoucí výroba velkokapacitních úložišť z článků o kapacitě 50 – 80 kWh. Baterie vyrobené v továrně MES budou určeny primárně pro ukládání elektřiny v energetice. Takové baterie najdou uplatnění například v domácích úložištích, v záložních zdrojích telekomunikací nebo nemocnic či při vyrovnávání výroby obnovitelných zdrojů. Skladovací baterie lze využít i v nabíječkách elektromobilů. K nabíjení desítek a stovek elektroaut je potřeba velký rezervovaný příkon, který by se se samotnou přípojkou uspokojoval těžko. Proto je možné ve městech i na polích instalovat baterie s kapacitou v řádu megawatthodin – pro město klidně v nějaké adekvátní designové podobě – a z nich pomáhat nabíjet elektromobily. Baterie HE3DA zvládá výkony v několikanásobku své kapacity, takže se u ní může nabíjet více aut najednou a nemusí se přetěžovat přípojka.

Magna Energy Storage zatím nemá vyrábět baterie přímo pro elektromobily, protože je nelze dělat univerzálně na rozdíl od baterií pro energetiku, kde se jednotlivé zakázky liší prakticky jen velikostí. Proto HE3DA a MES preferují strategickou spolupráci s konkrétním partnerem. HE3DA ráda dodá nehořlavé baterie na míru pro konkrétní auto, ale jejich vývoj musí zafinancovat samotná automobilka.

Se záměrem a typem provozu v Horní Suché byli spokojeni i představitelé veřejné sféry. „Za prvé, tento záměr perfektně vyhovuje koncepci naší průmyslové zóny, protože jsme hledali střední podniky s přidanou hodnotou a ideálně s managementem a majiteli, kteří jsou zakotveni v regionu, aby nedocházelo k odlivu dividend ani know how. Dále je to brownfield, na základě tohoto provozu se neztratí ani metr zemědělské půdy. A za třetí, pokud vím, nebyly zde použity žádné evropské dotace,“ shrnul výhody podniku Jan Lipner, starosta Horní Suché. Náměstek Jiří Koliba doplnil: „areál bývalého dolu František v minulosti získal cenu za nejlepší průmyslovou nemovitost, která vznikla na brownfieldu. Je to dobrý příklad, jak se má se starými brownfieldy zacházet, má se na nich vyrábět něco smysluplného, jako například baterie.“

Výroba baterií má být bezemisní, bezprašná a plně elektrifikovaná. Elektřina bude částečně pocházet z vlastní fotovoltaiky a nabízí se i možnost spolupráce s místním zdrojem, což je kogenerační jednotka na důlní plyn.

 
 
Reklama