Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V Horní Suché pokračuje výstavba továrny Magna Energy Storage

V továrně by se již během příštího roku měly začít vyrábět baterie s českou technologií HE3DA. Jak pokračuje její stavba?

Při přípravě na založení stavby bylo ze země odstraněno 1800 tun betonu, čímž došlo ke zlikvidování původních staveb, které byly součástí dolu František. Beton byl následně podrcen a posloužil jako podsypový materiál nové výstavby. Pro založení stavby byla použita česká patentová technologie Webfloor, která je schopna eliminovat nestabilitu podloží způsobenou důlními vlivy, což je v areálu výstavby nezbytné.

Foto © HE3DA
Foto © HE3DA
Foto © HE3DA
Foto © HE3DA

Již byla také vytvořena monolitická základová deska se základovými pásy o nosnosti 1000 tun na m2 a o mocnosti 1 metr, kterou tvoří systém Webfloor s 20 tisíci tun speciálního kameniva. Na základové pásy byly umístěny betonové kalichy, do kterých byly vsunuty železobetonové sloupy skeletu. Výšková a směrová přesnost umístění betonových kalichů byla zajištěna geodetickým zaměřením s maximální odchylkou 10 milimetrů.

Foto © HE3DA
Foto © HE3DA
Foto © HE3DA
Foto © HE3DA
Foto © HE3DA
Foto © HE3DA

V současné době je dokončen skelet na první polovině haly, dále je vytvořena základová deska Webfloor i s betonovými kalichy pro druhou polovinu haly. Dne 23.4. 2018 byla zahájena montáž střešní konstrukce.

HE3DA® je technologickou platformou, jež splňuje veškeré předpoklady pro úspěšné masové zavedení na trh. Společnost dokončila vývoj akumulátoru s technickými a ekonomickými parametry umožňujícími jeho široké využití jako velkokapacitního záložního a vyrovnávacího zdroje v energetice.

Společnost Magna Energy Storage a.s. byla založena v květnu 2017 s cílem vybudování nového závodu na výrobu vysokokapacitních baterií HE3DA® v Průmyslové zóně František u obce Horní Suchá. Jedná se o ryze českou akciovou společnost bez účasti zahraničního kapitálu. Organizace společnosti je tradiční, dualistická (představenstvo jako statutární orgán a dozorčí rada jako kontrolní orgán).

 
 
Reklama