Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mezinárodní vědecký kongres environmentálních ekonomů EAERE Prague 2012

Výroční konference Evropské asociace environmentálních ekonomů a ekonomů přírodních zdrojů se již uskuteční podevatenácté. Tentokrát přední světoví environmentální ekonomové zavítají do Prahy na konci června 2012, aby diskutovali aktuální environmentální témata týkající se změny klimatu, rozvoje zelených technologií, udržitelného čerpání zdrojů a omezování znečištění.

Na konci června Praha přivítá na 650 předních světových ekonomů z akademické sféry a praxe, aby představili nejnovější výsledky svého výzkumu a diskutovali nad ekonomickými aspekty environmentálních problémů dnešního světa. Jedná se tradičně o třídenní konferenci (27. – 30. 6. 2012), kdy hlavní náplní programu budou tři plenární přednášky, jednání v desítkách paralelních sekcích, a diskusní panel věnovaný reflexi Konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20.

Mezi významné osobnosti konference bezesporu patří světoznámý ekonom William D. Nordhaus, profesor ekonomie na Yaleově univerzitě v USA, jehož přednáška bude věnována ekonomickým aspektům změny klimatu. Prof. Nordhaus autorem mnoha knih, mezi jinými Managing the Global Commons, Warming the World, a (společně s Paulem Samuelsonem) proslulé učebnice Ekonomie (v současnosti v 19. vydání). V amerických mediích nedávno vzbudila pozornost jeho polemika se skupinou klima skeptických vědců.

Na dalších plenárních vystoupeních se přestaví taktéž ekonomové světového formátu, V. Kerry Smith, který je profesorem environmentální ekonomie na Carey School of Business a ředitelem Centra pro environmentální ekonomii a politiku udržitelného rozvoje na Arizona State University, a Ian J. Bateman, který je profesorem na University of East Anglia, ředitelem výzkumného centra CSERGE a hlavním ekonomem UK National Ecosystem Assessment.

Součástí konference je též diskusní panel k závěrům konference OSN Rio+20, v rámci kterého budou prezentovat své postoje k problematice ekologické modernizace ekonomiky osobnosti světového formátu jako je Sir Partha Dasgupta (University of Cambridge), Marianne Fay (Světová banka), Reyer Gerlagh (Tilburg University), Georgina Mace (Imperial College London) a Bedřich Moldan (Univerzita Karlova).

Řada tematických sekcí je spoluorganizována ve spolupráci s respektovanými mezinárodními institucemi, mimo jiné Světovou bankou, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropskou agenturou pro životní prostředí a Evropskou agenturou pro chemické látky. Za zmínku lze uvést panelové diskuse:

 • Green Growth: Old Wine in New Bottles or Paradigm Shift?, která je organizována Světovou bankou a v panelu vystoupí Marianne Fay, hlavní ekonomka Světové banky.
 • IPCC: policy relevant but not policy prescriptive, kdy organizátorem a panelistou je prof. Carlo Carraro, místopředseda III. pracovní skupiny Mezivládního panelu pro klimatickou změnu
 • Economic Analysis and Regulation of Hazardous Chemical Substances organizována Evropskou agenturou pro chemické látky.

Během třídenního programu ve 126 paralelních sekcích zazní na 480 příspěvků, které představí nejnovější výsledky výzkumu z široké palety environmentálních témat, jako jsou např.:

 • Dopady a adaptace na změny klimatu
 • Omezování znečišťování životního prostředí
 • Optimální nastavení environmentálních nástrojů
 • Makroekonomické dopady environmentálních regulací, zelené účetnictví
 • Environmentálně šetrná spotřeba domácností
 • Rozvoj zelených technologií a biopaliv
 • Čerpání přírodních zdrojů v oblasti lesního hospodářství, rybolovu, vodního hospodářství a energetiky
 • Hodnocení biodiverzity, ekosystémových služeb či lidského zdraví
 • Chudoba, rozvojové země a životní prostředí
 • Ekonomie klimatického engineeringu
 • Ekonomie biotechnologií v zemědělství

Před samotnou konferencí proběhne 27. června 2012 od 15:30 do 17:30 taktéž v prostorách VŠE veřejně přístupná panelová diskuse Can we afford green policies during an economic downturn? Hlavním řečníkem bude prof. Reyer Gerlagh (Tilburg University). O příležitostech a překážkách, které environmentální a klimatické politiky přinášejí a o jejich vlivu na ekonomický růst a inovace s ním budou v panelu diskutovat Karel Janda (FSV UK, VŠE), Ondřej Liška (Strana zelených), Jan Macháček (Respekt), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Aspen Institute Prague) a Ondřej Šrámek (Knauf Insulation).

EAERE PRAGUE 2012 SE KONÁ 27. – 30. ČERVNA 2012 V PROSTORÁCH VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE


Konferenci organizuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a Evropskou asociací environmentálních ekonomů a ekonomů přírodních zdrojů.

Záštitu nad konferencí převzal evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik, předseda vlády Petr Nečas, primátor hl. města Prahy Bohuslav Svoboda a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Podrobný program konference je přístupný zde

Další informace o konferenci a registraci naleznete zde

 
 
Reklama