Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč chce stát zakázat montáž kamen svépomocí?

Důsledek novely zákona o obnovitelných zdrojích je, že lidé si už nebudou moct sami namontovat kotel nebo kamna na dřevo. Stejný zákaz se týká i dalších obnovitelných zdrojů.

Lidé si musí objednat proškoleného technika. V současnosti je celkem běžná montáž kotlů a kamen svépomocí. Rovněž fotovoltaické systémy si může stavebník namontovat sám, na trhu jsou i stavebnice. Existují i stavebnice solárních systémů pro ohřev vody. Nicméně nyní ještě není přesně stanovena forma proškolení montážníků.

Svépomocná montáž ale podle zákona o hospodaření energií skončí od ledna 2015.

Ministerstvo průmyslu ovšem nevylučuje, že připraví další novelu. "Je pravděpodobné, že při vyhodnocování směrnice se otázka proškolování osob oprávněných instalovat obnovitelné zdroje energie znovu otevře," poznamenal pro iDNES.cz Miroslav Kynčl z tiskového oddělení ministerstva.
Původně měl zákaz instalace obnovitelných zdrojů energie svépomocí platit už od ledna 2014, ale nakonec se termín posunul o rok. Týká se kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solární tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.
Podle ministerstva bylo nutné tuto novelu připravit, protože systém takzvaných kvalifikovaných osob pro montáž obnovitelných zdrojů zavádí evropská směrnice z roku 2009. V přijatém dokumentu se ale píše jen o tom, že členské státy vytvoří systém kvalifikace pro odbornou montáž obnovitelných zdrojů. O povinnosti spotřebitelů a majitelů budov využívat pro montáž obnovitelných zdrojů energie výhradně osoby s touto kvalifikací se ve směrnici nic nepíše.
"Toto ustanovení bylo do směrnice zařazeno kvůli častému neodbornému zapojení obnovitelných zdrojů, což vedlo k jejich nesprávné funkci a ke škodám na majetku či na zdraví," řekl Miroslav Kynčl z tiskového oddělení ministerstva.

"Nové povinnosti pro osoby oprávněné instalovat zařízení využívající energii z OZE jsou nadbytečné a vedou ke snížení konkurenceschopnosti českých firem a živnostníků. Je zřejmé, že tyto vícenáklady budou promítnuty do cen pro koncové zákazníky a zvednou ceny instalací," říká v komentáři k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie Ing. Vladimír Stupavský z TZB-info a dodává, že pro zlepšení kvality instalací je vhodné požadovat servisní smlouvu od výrobce nebo dodavatele.
Jedná se o zcela chybnou cestu, která nerespektuje tržní prostředí (trh sám filtruje nekvalitní instalatéry, výrobci se sami starají, aby byly instalovány pouze kvalitní zdroje a omezily se reklamace a servisní zásahy) a přináší zbytečné požadavky na instalatérské firmy, říká dále Ing. Stupavský a v článku i poukazuje na jednoduché cesty, jak požadavky obejít.

Zdeněk Fučík, jednatel společnosti Brilon, a.s. TZB-info k tématu mimo jiné řekl: "Souhlasíme s tím, že systém průběžného dalšího vzdělávání montážních firem je vzhledem k technickému vývoji výrobků nutný a praxe tento názor potvrzuje. Ale jsme přesvědčeni, že je třeba montážním firmám nabídnout maximálně efektivní školení, které jim nabídne praktické a konkrétní zkušenosti, které jim pomohou poskytnout kvalitnější služby zákazníkům a zároveň jim ušetří čas na jednotlivých zakázkách a pomohou v současné nelehké situaci, která zmítá českým stavebnictvím. A taková školení mohou nabídnout zodpovědní výrobci a dodavatelé, kterým záleží na správné funkčnosti jejich výrobků. A jen stěží si lze představit, že by mohla tato cílená praktická školení být nahrazena nějakým obecným vzděláváním se stejným pozitivním dopadem pro montážní firmy.
Ba právě naopak, praxe ukazuje, že obecnými školeními se zaštiťují výhradně ty firmy, které jsou zakládány zcela účelově a objevují se a mizí spolu s dotačními tituly."

Pozn. redakce:
  • Pracovní skupina, která má zajistit přípravu systému pro povinné proškolování montážníků, je zřízena při Hospodářské komoře.
  • V redakci TZB-info se tomuto problému budeme dále věnovat, jelikož to považujeme za velmi důležité téma.

 
 
Reklama