Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny pelet a vývoj trhu 2012 - rozhovor s Markem Řebíčkem, ředitelem CDP.cz, s.r.o.

Nedostatek dřeva na pilách se spotřebitelů nedotkne. Obchodníci jsou dostatečně předzásobeni. Maximálně promítli do ceny zvýšení DPH u dřevěných paliv o 4 %. Cca 20 % zákazníků, kteří si kupovali v posledních 10 letech kotle na uhlí, v nich dnes pro čistotu spalují dřevní pelety. Co je dostupnější na Ostravsku, hnědé uhlí z Mostu nebo pelety ze severomoravského Paskova?

TZB-info: Situaci na trhu pelet jste pro TZB-info již několikrát komentoval. Jaká je situace na začátku 2012, kdy na opravdovou zimu čeká kromě horských oblastí větší část ČR?


Marek Řebíček, ředitel CDP.cz, s.r.o.

Marek Řebíček:
Vliv teplejšího počasí je znát ve více zemích Evropy. Co se týče distribuce, naši zákazníci se naučili kupovat výhodně pelety během celého roku a zásobit se např. za akční ceny na jaře. Tudíž nemusíme čelit během zimy tolika požadavkům v jednom termínu jako v minulosti. Ale cítíme letos, že poptávka po peletách neroste tolik jako v minulých letech, kdy byl navíc nákup moderních kotlů podpořen v programu Zelená úsporám. Prodej kotlů v roce 2011 spadl o 60 %. A to je znát.

TZB-info: Kde jsou v ČR nové možnosti pro pelety?

Marek Řebíček:
Hlavní argument pro rozšíření domácího trhu spočívá v tom, že Česká republika je zatím čistým exportérem pelet, a to se zatím nevyužívají všechny výrobní kapacity. Rakušané s nižím počtem obyvatel jich protopí 10x více než my. Málokdo ví, že v roce 2010 bylo vyrobeno třikrát více pelet, než činila tuzemská spotřeba (145 tisíc tun oproti 50 tisícům). Oproti nákupu kotlů na pelety na vytápění starších rodinných domů navíc hodně zaostává oblast školství, veřejné správy (budovy obecních a krajských samospráv), hotelů či firem. U větších administrativních budov počet výhod při topení dřevěnými peletami narůstá. Ve větších objemech je takové topení ještě výhodnější než u rodinných domů. To již i v Česku ukazují první větší projekty podnikatelů, kteří si od CDP nechávají dovážet pelety již druhým či třetím rokem. Dovážky jsou navíc díky většímu objemu tun levnější. Navíc obsluha kotelny s automatem šetří cenu obsluhy. K zahození nejsou ani možnosti dotací ze strukturálních fondů pro větší zařízení.


Logistický areál CDP.cz s.r.o. v Praze Čakovicích

TZB-info: Na TZB-info jsme zveřejnili výzvu, která upozornila na dotace na kotle na uhlí na Ostravsku, které dlouhodobě bojuje s kvalitou ovzduší. V reakci náměstka SFŽP jsou zmiňovány pelety jako palivo, které nemůže na Ostravsku s ohledem na tradici uspět. Vy jste měli pelety v tomto regionu v roce 2010 s výraznou slevou a pokračujete i dalšími akcemi. Jak se na celý spor díváte?

Marek Řebíček:
Myslím, že podstata sporu je v tom, že dotace by měli získat i zákazníci kupující si kotel čistě na dřevěné pelety a nestálo by to za zbytečné emoce. Co se týče ochrany ovzduší, jsem v tom poměrně rezolutní. Chtěl bych, abychom se přiblížili zemím jako Německo či Rakousko. Proto bych navrhoval podpořit pouze technologie, které splňují parametry ještě přísnější, 4. třídy. To by byla podmínka srovnatelná s Německem a podporovány by tak byly skutečně jen nejšpičkovější domácí technologie.
Navíc věřím, že i když to tak na první pohled nevypadá, ve skutečnosti i současný přešlap ministerstva může představovat dlouhodobě příležitost i pro výrobce dřevních pelet. Odhaduji, že cca 20 % zákazníků, kteří si kupovali v posledních 10 letech kotle na uhlí, v nich dnes pro čistotu spalují dřevní pelety. Do budoucna se může stát, že cena uhlí bude méně odlišná od ceny pelet než je dnes. V té chvíli můžou hromadně zákazníci přejít z uhlí na dřevní pelety. Je tedy společným zájmem i výrobců pelet i výrobců kotlů na uhlí, aby se podporovaly automatické kotle všeobecně a aby bylo zabráněno prodeji klasických odhořívacích kotlů. Nicméně nejkomičtější je, že v severomoravském Paskově se vyrábí 80.000 t dřevěných pelet a vyváží do zahraničí. Takže co je dostupnější, hnědé uhlí z Mostu nebo pelety?

TZB-info: Uvádí se, že pro více než 20 % Čechů je vytápění na plyn i elektřinu příliš drahé a zvažují přechod na jiné vytápění. Na TZB-info tomu odpovídá velmi vysoká návštěvnost například v cenách paliv a v Porovnání nákladů na vytápění. Proč přesto podle vás zatím nezačali topit peletami ve větší míře i bez ohledu na různé dotace?

Marek Řebíček:
Roli v tom hraje malá informovanost o tom, že peletami lze topit levněji a s automatizovaným kotlem dokonce stejně pohodlně jako s elektřinou či plynem. Toto informační vakuum začíná více systematicky naplňovat Klastr Česká peleta, jehož založení jsem s dalšími lidmi z oboru inicioval. Co se týče návratnosti investice do automatizovanému kotli na pelety oproti ostatním kotlům, ta se pohybuje mezi 3-5 lety. Pelety jsou levnější oproti plynu dlouhodobě, o elektřině ani nemluvě.


Nová cisterna Volvo dopraví pelety hadicemi do skladu až do 30 m nebo výšky 40 m. Má certifikovanou váhu, zákazník obdrží protokol a platit může kartou. Foto CDP

Co se pohodlí při topení s peletami týče, doufám, že nebude znít neskromně, že k němu výrazně přispělo právě CDP. A to tím, že jsme jako první a stále jediní na trhu schopni kamkoliv zavézt, uskladnit či nafoukat hadicí pelety nikoli jen před dům či na zahradu, ale opravdu až do sila s podavačem.
Navíc zvyšujeme kvalitu pro spotřebitele i tím, že máme nejmodernější váhy v cisternách, které naproto přesně naváží množství
, které vyskládáme u jednotlivých zákazníků.
Cisternovou přepravu vidím jako klíč pro rozšíření topení dřevěnými peletami. Stále více zákazníků s kotlem na automatický provoz tak postupně získá standard jako v západních zemích, kdy maximálně jednou za týden vynesou popel a jinak se nemusí o topení starat. A ještě mohou mít dobrý pocit, že přispívají k tomu, aby dýchali vzduch podobný tomu, který nasávali jejich předci a neničí životní prostředí.

TZB-info: Včera v ČT1 komentovala problémy se zpracováním dřeva, kdy řada pil stojí nebo omezuje provoz, jelikož je nedostatek vytěženého dřeva. Zároveň již vytěžené dřevo se vozí do Rakouska za vysoké ceny, kterým české pily údajně nemohou konkurovat. Bude tato situace mít vliv na nabídku a cenu pelet?

Marek Řebíček:
Tuto situaci lidé z oboru vzhledem k identickému průběhu v tendrech Lesů ČR v minulém roce předpovídali a obchodníci i vzhledem k mírné zimě jsou dostatečně předzásobeni. Maximálně promítli do ceny zvýšení DPH u dřevěných paliv o 4 %. Tedy spotřebitelů se tato situace nedotkne, ale výrobci pelet jsou v kleštích malého vývozu a tlaku pil při malém pořezu na zvýšení cen surovin. Výrobu pelet i v letošním roce ukončili dva tradiční podniky a většina malých bude stát až do jara a bude čekat na stabilizaci trhu a oživení poptávky. Ceny pelet jsou stabilní i díky možnosti dovozu a nadvýrobě. Tvrdím dlouho, že pelety se budou vyrábět pouze na velkých pilách s vysokou produktivitou a možnostmi výroby vlastní energie z dřevního odpadu – kombinace tepla a elektrické energie. Malí nebudou konkurenceschopní a surovina nebude volně dostupná. Pro spotřebitele je to však spíše pozitivní zpráva – stabilizace a navýšení výroby.

TZB-info: Prozradíte čtenářům něco z chystaného v roce 2012 ?

Marek Řebíček:
Vedle prvních závozů dřevních pelet a briket pro slovenské klienty se na nás čeští zákazníci začali obracet i s žádostmi po dovozu obtížně manipulovatelných věcí do jejich zahrad a pro jejich zahradní projekty. Máme tak k dispozici zejména pro období jara a léta jak různé druhy rašelin a zahradních substrátů od nejlepších čekých výrobců, tak i kůru, obilí a další zboží ve větším než malém mmnožství. Stejně jako v případě pelet či briket je vozíme a skládáme po Česku přímo tam, kam si zákazníci ukážou.
V průběhu roku připravíme určitě také různé prodejní akce, například nyní běžící briketa ENERGO za mimořádnou akční cenu.


Vozový park CDP včetně cisterny Volvo umožňuje maximální přizpůsoben potřebám a objednávkám zákazníků.

TZB-info: Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěšný rok 2012.
Za redakci TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

 
 
Reklama