Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápění v Rakousku: Dva miliony domácností topí dřevem a biomasou

Jedním z nejdůležitějších zdrojů energie pro vytápění domácností v Rakousku je biomasa. Využívá ji 2 miliony domácností. Vyplývá to z nejnovějších statistických údajů, které přinesla rakouská asociace Österreichischen Biomasse-Verband.

V topné sezóně 2015-2016 bylo v Rakousku pro vytápění využito přibližně 54 PJ energie z palivového dřeva, pelet, štěpky a dřevěných briket. Spolu s dálkovým teplem z tepláren využívajících biomasu dosáhly kompletní dodávky tepla z biomasy 65 PJ, což odpovídá podílu téměř 40 % veškerých dodávek tepla v Rakousku. Biomasa tak daleko převyšuje podíly dalších zdrojů energie. Zemní plyn se ve sledovaném období podílel na dodávkách s 35,2 PJ (22 % dodávek tepla) a topný olej 34,8 PJ (21 % dodávek tepla).

Milníkem je i další dosažené číslo: již 2 miliony rakouských domácností používají k vytápění dřevěná paliva jako primární nebo sekundární zdroj.

Fosilní paliva v útlumu, obnovitelné zdroje posilují

Podíváme-li se do historie vytápění v Rakousku, v topné sezóně 2003-2004 byl nejdůležitějším zdrojem energie pro vytápění topný olej. Ten se v Rakousku používá stále, avšak v současné době kleslo využití téměř na polovinu.

Před dvanácti lety používalo olejový kotel v Rakousku jako primární topný systém více než 900.000 domácností. Podle posledních statistických údajů se tento počet snížil o 613.000, protože domácnosti hromadně přecházely na jiný typ vytápění. V posledních letech se masivní opouštění fosilních paliv v Rakousku zpomalilo – tři teplé zimy v řadě nenutí k výměnám zbytek domácností a velká skupina spotřebitelů má již instalovaný nový ekologický zdroj. Častým případem v rakouských domácnostech je také kombinace více druhů paliv, tzn. použití různých typů tepelných zdrojů.


Mírné zimy zpomalují instalace tepelných zdrojů

Tři po sobě jdoucí mírné zimy zahýbaly s trendy i předpověďmi ve vytápění v celé Evropě. Kvůli tomu lze vysledovat zpomalení nebo zastavení růstu moderních zdrojů vytápění napříč jednotlivými typy zdrojů tepla. Nejvyšší odliv uživatelů můžeme v Rakousku připsat topnému oleji a na druhém místě zemnímu plynu. Uhlí se během posledních let v rakouských domácnostech téměř přestalo používat. Naopak růstový trend zaznamenaly obnovitelné zdroje energie.

Jak již bylo řečeno, Rakousku dominuje vytápění dřevem – především kusovým dřevem a dřevními peletami, následuje dřevní štěpka a dřevěné brikety. Na trendu se hodně podepsaly proměnlivé průměrné teploty a délky topných sezón. Zvyšující nárůst využití je možné sledovat i u tepelných čerpadel, které tvoří asi třetinu tepelných zdrojů oproti biomase. Solární systémy tvoří v Rakousku spíše doplněk k primárnímu zdroji vytápění, jejich uplatnění zatím není vysoké.

Západní Rakousko přeje biomase

Je zajímavé pozorovat velmi rozdílný vývoj v použití topného oleje v různých spolkových zemích Rakouska. V posledních dvou letech poprvé předstihlo vytápění biomasou zdroje využívající topný olej v Tyrolsku a Vorarlbersku a dřevo se zde stalo nejdůležitějším zdrojem energie. Naopak vyšší zastoupení topného oleje pro vytápění bylo zaznamenáno v Horním Rakousku a ve Vídni.

Razantní nárůst využití biomasy je možné od roku 2003 sledovat v Korutanech a Burgenlandu, nyní zde vytápění dřevem převyšuje 50 % veškerých dodávek tepla pro domácnosti. V závěsu je Štýrsko (49 % energie pro vytápění z biomasy) a Tyrolsko (46 %).

Centrální zásobování teplem

Dálkové teplo využívá v Rakousku přes milion domácností. I zde můžeme sledovat vzestupný trend, kdy od roku 2003 přibylo zhruba 450 tisíc domácností, které využívají dodávek energie z teplovodů.

Podíl biomasy v dálkovém vytápění je v Rakousku asi 45 %, před deseti lety to bylo jen 21 %. Skladba biomasových zdrojů dálkového vytápění je tvořena z poloviny teplárnami na biomasu a z druhé části kogeneračními jednotkami využívajícími biomasu.


Solární systémy a tepelná čerpadla tvoří v Rakousku asi 345.000 instalovaných jednotek. Celkový počet solárních systémů nebo tepelných čerpadel se za posledních dvanáct let zvýšil více než desetkrát.

Zdroj:

Österreichischen Biomasse-Verband: 2 Millionen Haushalte in Österreich heizen mit Holz

 
 
Reklama