Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Reklama

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Výhřevnosti paliv

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet doby návratnosti solárních kolektorů

Porovnání nákladů na osvětlení - žárovka / zářivka / LED

Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče

Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením

Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče


Technické tabulky


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze


Vlastnosti paliv

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Porovnání vlastností topných plynů


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR


Energie větru

 
 
Reklama