Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Výhřevnosti paliv

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet doby návratnosti solárních kolektorů

Porovnání nákladů na osvětlení - žárovka / zářivka / LED

Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče

Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením

Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče

Výpočet přínosu fotovoltaických panelů pro ohřev vody


Technické tabulky


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze


Vlastnosti paliv

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Porovnání vlastností topných plynů


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR


Energie větru

 
 
Reklama