Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Statistika solárního trhu I. - Svět

Na základě statistik se odhaduje, že v roce 2008 bylo celosvětově v provozu cca 217 mil. m2 solárních kolektorů, odpovídající tepelnému výkonu cca 152 GWt. Největší podíl tvoří Čína (87,5 GWt), Turecko (7,5 GWt) a Německo (7,2 GWt). Zemí s nejvyšším podílem solárních kolektorů na obyvatele je Kypr s 527 kWt na 1000 obyvatel.

Statistická šetření a informace o instalované ploše, resp. výkonu solárních tepelných soustav v zemích EU publikuje každoročně již od roku 2003 Evropská federace průmyslu solární tepelné techniky (ESTIF). Tradičně se statisticky vyhodnocovala plocha kolektorů (instalovaných nebo dodaných na trh). To však často znemožňovalo jejich srovnání v globálních statistikách obnovitelných zdrojů energie, které jsou typicky vyhodnocovány v MW nebo MWpeak. Proto Mezinárodní energetická agentura v rámci programu Solární vytápění a chlazení ve spolupráci s ESTIF publikovala přepočet z m2 kolektorové plochy na tepelný výkon MWt faktorem 0,7 kW/m2, který odpovídá většině druhů solárních kolektorů (nezasklené, zasklené ploché, trubkové vakuové).


Obr. 1 – Porovnání OZE: výkon [GW] a produkce energie [TWh]

Na základě statistik se odhaduje, že v roce 2008 bylo celosvětově v provozu cca 217 mil. m2 solárních kolektorů, odpovídající tepelnému výkonu cca 152 GWt. Největší podíl tvoří Čína (87,5 GWt), Turecko (7,5 GWt) a Německo (7,2 GWt). Pro získání přehledu o podílu na světovém trhu se solárními kolektory může sloužit graf na obr. 2. Je patrné, že naprostá většina světového trhu (téměř 80 %) leží v Číně (2008). Zatímco v Číně tvoří trubkové vakuové kolektory naprostou většinu instalovaných kolektorů, v USA jsou výrazně dominantní nezasklené kolektory a v Evropě ploché zasklené kolektory [1]. Zemí s nejvyšším podílem solárních kolektorů na obyvatele je Kypr s 527 kWt na 1000 obyvatel.Obr. 2 - Podíl nově instalovaných solárních kolektorů podle oblastí světa (2008)

[1] Weiss, W., Mauthner, F.: Solar Heat Worlwide 2010, IEA-Solar Heating and Cooling Programme http://www.iea-shc.org/solarenergy/statistics.htm
 
 
Reklama