Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Statistika solárního trhu II. - Evropa

Využití sluneční energie pro zásobování teplem je v Evropě dlouhodobě na vzestupu. Rok od roku roste poptávka po solárních tepelných soustavách. Evropskému trhu se solární tepelnou technikou dominují malé instalace pro přípravu teplé vody, případně vytápění v rodinných domech.

Využití sluneční energie pro zásobování teplem je v Evropě dlouhodobě na vzestupu. Rok od roku roste poptávka po solárních tepelných soustavách. Graf na obr. 1 ukazuje trend vývoje instalované plochy solárních kolektorů v Evropě. K roku 2009 bylo v Evropě nainstalováno celkem přes 30 miliónů m2 solárních kolektorů, což odpovídá instalovanému tepelnému výkonu 21 GWt. Evropskému trhu se solární tepelnou technikou dominují malé instalace pro přípravu teplé vody, případně vytápění v rodinných domech. Velkoplošné instalace v bytových domech, hotelech, pečovatelských domech, sportovních zařízeních tvoří méně než jednu desetinu trhu, nicméně trend je rostoucí. Důvodem jsou národní podmínky, které často hrají zásadní roli, např. podpůrné programy, avšak často nastavené nevhodně pouze pro rodinné domy.

Graf na obr. 1 ukazuje také trend dodávek solárních kolektorů na trh v Evropě. Přestože v roce 2009 vlivem dopadu finanční krize na stavební průmysl poklesly dodávky solárních kolektorů na trh v Evropě o 10 %, prodalo se již druhým rokem po sobě více než 4 mil. m2 solárních kolektorů ročně [1].Obr. 1 - Trendy na trhu solárních tepelných kolektorů v Evropě [1]Obr. 2 - Podíl zemí EU na trhu solárních kolektorů v Evropě [1]


Obr. 3 - Plocha solárních kolektorů na 1000 obyvatel [1]


Na evropském trhu hraje dominantní roli Německo, které tvoří 38 % trhu. Dalšími významnými zeměmi jsou Rakousko, Řecko, Španělsko, Itálie a Francie, které dohromady představují 39 % trhu (viz obr. 2). Ostatní evropské země, ačkoli celkem zaujímají pouze 23 % trhu, se stávají stále důležitějšími vzhledem k jejich rychlému růstu.

Na obr. 3 jsou znázorněny trendy v dodávkách kolektorů na trh pro vybrané evropské země, vztažené na tisíc obyvatel. Z grafu je patrné, že Česká republika se v posledních letech statisticky výrazně přiblížila např. Francii.


[1] Solar Thermal Markets in Europe – Trends and Market Statistics 2009, ESTIF 2010, http://www.estif.org
 
 
Reklama