Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Statistika solárního trhu III. - Česko

Nárůst instalací dosahuje v posledních letech 25 až 30 % ročně, u dodávky solárních kolektorů na trh (zasklené kolektory) jde dokonce o více než 40% nárůst. V absolutních číslech bylo na český trh v roce 2009 dodáno 50 tisíc m2 zasklených solárních kolektorů.

Využití sluneční energie má v České republice relativně bohatou historii. Státní podpora v 80. letech nastartovala v tehdejším Československu rozvoj solární tepelné techniky v programu racionalizace spotřeby a využití paliv a energie. Podpora využití sluneční energie byla orientována na přípravu teplé vody v zemědělství a v potravinářském průmyslu, pro sportovní zařízení a bazény, ale také pro rodinné domy a byty, pro objekty občanské vybavenosti, školství, aj. Na konci 80. let nastal útlum způsobený především špatnou ekonomikou a nízkou životností vyráběných solárních kolektorů.

S nástupem nových výrobních společností s novými typy solárních kolektorů po roce 1992 začala nová etapa rozvoje instalací především v rodinných domech. Důvodem růstu zájmu o využití sluneční energie byl především růst cen paliv a energie. Na konci 90. let byly spuštěny první dotační programy: Státní program, Operační programy (EU) a s nimi začal výrazný rozvoj instalací a trhu zejména po roce 2002. Šlo o nenárokové dotace, nicméně zkušenost ukázala, že jakákoli výše dotace byla dostatečným stimulem.

Historie vývoje dodávek solárních kolektorů na český trh [1]

Celková instalovaná plocha činných systémů v m2

V tab. 1 je uveden trend nárůstu instalované plochy v posledních letech. Nárůst instalací dosahuje v posledních letech 25 až 30 % ročně, u dodávky solárních kolektorů na trh (zasklené kolektory) jde dokonce o více než 40% nárůst. V absolutních číslech bylo na český trh v roce 2009 dodáno 50 tisíc m2 zasklených kolektorů. I přes tato vcelku optimistická čísla činí podíl solárního tepla na dodávce tepla z obnovitelných zdrojů energie v ČR okolo 0,45 % (údaj z roku 2009) [3].

[1] Bufka, A.: Vývoj a instalace solárních termálních systémù v ČR, Konference TRANS-SOLAR, Praha 2009.
[2] Bufka, A.: Specializované zprávy o výsledcích statistického zjišťování o solárních kolektorech za roky 2005 až 2009, MPO 2006-2010, http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/statistiky-energetika/
[3] Bufka, A.: Solární kolektory 2009, Výsledky statistického zjišťování pro rok 2009, MPO Oddělení surovinové a energetické statistiky 2010, http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/statistiky-energetika/
 
 
Reklama