Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Největší tepelný solární systém v Německu postaví Leipziger Stadtwerke do roku 2025

Tepelné solární systémy jako součást zdrojů tepla v soustavách zásobování tepelnou energií mohou pokrýt i 20 % potřeby tepla v létě. Z hlediska potřebné plochy jsou cca 3krát úspornější než systémy fotovoltaické a lze je kombinovat s podporou biodiverzity.

V německém městě Lipsko začala realizace projektu největšího tepelného solárního systému v Německu. Iniciátorem této unikátní investice je městský podnik Leipziger Stadtwerke a realizaci zajistí firma Ritter XL Solar. Uvedení do provozu je plánováno na rok 2025.

Rozměry kolektorové plochy jsou unikátní. Systém s kolektorovou plochou 65 000 m2 má být postaven na ploše 14 hektarů v okrese Lausen-Grünau v Lipsku a v budoucnu bude dodávat přibližně 26 GWh tepelné energie ročně. Špičkový výkon výroby je kolem 41 MW. To pokrývá asi 20 procent denní potřeby tepla Lipska v létě.

S největším solárním tepelným systémem v Německu jde Lipsko příkladem na cestě k dekarbonizaci dodávek tepla,“ vysvětluje Thomas Brandenburg, vedoucí oddělení vývoje v Leipziger Stadtwerke. Systém je součástí budoucího konceptu, s nímž komunální služby spojují obnovitelné, inovativní a konvenční technologie v zásobování teplem.

Přečtěte si také Dánské solární výtopny Přečíst článek

Jedním z cílů plánu transformace dálkového vytápění je snížit emise CO2. Nový rozsáhlý systém po uvedení do provozu v roce 2025 ušetří přibližně 7 160 tun skleníkových plynů ročně.

Solární tepelná energie je jedním z nejúčinnějších obnovitelných zdrojů tepla. Na ploše 1 hektaru lze vyrobit a spotřebovat přibližně 3krát více energie než je tomu u fotovoltaiky a dokonce asi 30 až 45krát více, než kolik by přineslo cílené pěstování biomasy,“ vysvětluje Erik Jelinek, projektový inženýr pro výrobní systémy v Leipziger Stadtwerke.

Zařízení by mělo být optimálně začleněno do krajiny a samotná oblast by měla být navržena udržitelně. Do projektu je zahrnuta výsadba ovocných stromů, živých plotů a dalších zelených ploch. Kromě využití obnovitelného zdroje tepelné energie by měly vzniknout i druhově bohaté kvetoucí louky a biotopy pro drobné savce, hmyz a ptactvo. Na ekologicky obdělávané orné půdě by měl být i nadále zachován zemědělský charakter okolí.

Systém buduje společnost Ritter XL Solar jako součást společnosti Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG z Bádenska-Württemberska „Těší nás důvěra, kterou do nás vložily veřejné služby v Lipsku, a jsme hrdí na to, že se můžeme takový průlomový projekt realizovat,“ říká Christoph Bühler, ředitel divize společnosti Ritter XL Solar. „Tento projekt také působivě ukazuje, že kromě CO2-neutrální výroby tepla mohou rozsáhlé solární termální systémy také ekologicky zvýšit plochu porostu a podpořit biologickou rozmanitost.

Jedná se o 24. projekt větších a velkých tepelných solárních systémů, které tato firma v Německu realizuje. Plocha kolektorů v předchozích projektech se pohybovala od cca 200 do 4 268 m2 v Überlingen, Bádensko-Württembersko.

V Lipsku pochází přibližně polovina konečné spotřeby energie z odvětví vytápění. V současné době je téměř 30 procent tepla dodáváno dálkovým vytápěním a pochází ze zemního plynu a téměř 70 procent je decentralizováno se zdrojem energie v zemním plynu a topném oleji. Malý podíl má v současnosti elektřina a kamna na dřevo.

O podmínkách nutných pro realizaci klimatické neutrality zásobování teplem obyvatel v Lipsku hovoří Ariane Pflaum, Vedoucí oddělení udržitelného rozvoje a ochrany klimatu, Projektové řízení pro územní plánování tepla: „Městské plánování tepla vyžaduje spolupráci mezi pracovníky městského úřadu, kteří jsou v dané problematice obeznámeni. Proto může tento projekt uspět pouze tehdy, pokud město Lipsko, Leipziger Stadtwerke, Netz Leipzig a Lipská společnost pro bytovou a stavební výstavbu budou spolupracovat na přehodnocení dodávek tepla.


Zdroje:

Leipziger Stadtwerke errichten bis 2025 die größte Solarthermieanlage Deutschlands. Dostupné zde:
https://www.ritter-xl-solar.de/leipziger-stadtwerke-errichten-bis-2025-die-groesste-solarthermieanlage-deutschlands/

Leipzigs Weg zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Dostupné zde:
https://zukunft-fernwaerme.de/

 
 
Reklama