Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dřevěné pelety se usazují na českém trhu

Český trh s palivy se pomalu začíná blížit tomu rakouskému nebo německému, kde vytápění dřevěnými peletami je zcela běžnou alternativou, kterou využívá rostoucí počet domácností. Producenti dřevěných pelet dodržují vysoké standardy kvality paliva a mnozí prodejci kotlů na jejich spalování nabízejí i u nás velmi efektivní technologie. Aby získali silnější pozici, vystupují společně v Klastru Česká peleta, který je reprezentuje v médiích, při jednáních s vládou i na veletrzích.

Dřevěné pelety mají cenovou výhodu oproti elektřině i plynu, už mnoho let se dají nakoupit za nízké ceny odpovídající např. cenám uhlí. Jejich pozice na trhu ale není jednoduchá, protože stále dražší elektřinu a plyn dodávají velké korporace, které drží v rukou mnohé výhody. Mají větší politický vliv i více peněz na marketing. Klastr Česká peleta vznikl, aby zvýšil konkurenceschopnost menších firem, které lisují pelety ze zbytků z výroby řeziva na českých pilách nebo nabízejí kotle na jejich spalování. Že se toto odvětví může stát oblíbeným a úspěšným, dobře víme díky zkušenostem z Rakouska a Německa.

Už dnes činí roční obrat odvětví napojeného na výrobu dřevěných pelet a kotlů na jejich spalování v Česku odhadem 3,6 mld. Kč (viz mapa odvětví). Výroba pelet začíná u lesnictví a zpracování dřeva, protože se pelety vyrábějí obvykle na velkých pilách z toho, co dřevozpracující průmysl už jinak nevyužije. Odtud se vyrobené pelety distribuují ke spotřebitelům. Další velkou součástí je pak pochopitelně výroba kotlů na biomasu a k té se přidružuje produkce peletových podavačů a sil i jiné topenářské techniky. Služby kominíků a topenářů jsou potom poslední potřebnou částí odvětví tak, aby současných 15 tisíc uživatelů pelet v ČR mohlo spokojeně, pohodlně a navíc i ekologicky vytápět svoje domovy. Celkem nabízí odvětví asi 1200 pracovních míst.

Pelety v České republice – Mapa odvětví
Pelety v České republice – Mapa odvětví

Rozvoj firem zajišťujících komfortní vytápění peletami

Dobrým základem pro rozvoj peletového odvětví u nás je dostatek dřeva v českých lesích – firmy ani domácnosti se nemusejí bát investovat do kotle, protože si mohou být jisty, že i v budoucnu bude topiva dostatek.

Pro výrobu kvalitních dřevních pelet je vhodná především smrková pilina. Dlouhodobá výroba dřevařských produktů ze smrkové kulatiny se u nás dle Zelené zprávy Ministerstva zemědělství pohybuje na hranici 9 mil. m3. Z této hodnoty činí prořez (piliny a štěpka) cca 50 % a tomu odpovídá i výroba řeziva (včetně listnaté kulatiny) 4,7 mil. m3. Tedy 4,5 mil. m3 zbytkových dřevařských produktů (piliny a štěpka) je produkováno na pilách zhruba v poměru 50/50. Lze proto konstatovat, že v České republice každoročně vzniká okolo 2,2 mil. m3 pilin, které by mohly být využity např. k výrobě dřevních pelet. Vyjádřeno v tunách (přepočet 430 kg/m3) je zde teoreticky k dispozici surovina pro výrobu min. 900 tis. tun dřevních pelet.

Česká republika se potýká s problémem nadprodukce dřevěných pelet. Většímu rozšíření brání zatím malý počet instalací peletových kotlů v domácnostech, úřadech a podnicích. Dle statistik MPO (Brikety a pelety v roce 2010) se v ČR vyrábí pouze 145 tis. tun dřevěných pelet, z toho 111 tis. tun jde na export. Pelet i suroviny k jejich výrobě je dostatek, spíše nadbytek.

Výroba a spotřeba pelet, stejně jako používání peletových kotlů, je v Rakousku několikanásobně vyšší, modrá šipka označuje stav v ČR, zdroj proPellets Austria
Porovnání s Rakouskem (podobná rozloha území i počet obyvatel)
RakouskoČeská republika
Počet instalovaných peletových kotlů (k r. 2010)   [tis. ks]799
Domácí spotřeba pelet (v r. 2010) [tis. t]70050

Česká republika v současné době vyrábí pouze kolem 150 tis. tun dřevních pelet, potenciál k navýšení je tedy šestinásobný. Příkladem je pila Mayer – Melnhof Holz v Paskově, která ročně zpracovává 1 mil. m3 dřeva a z tohoto objemu si samozásobuje vlastní peletovací linku s výrobní kapacitou 80 tis. tun pelet ročně.

Nabídka dřevěných paliv je široká, zdroj: BIOMAC
Nabídka dřevěných paliv je široká, zdroj: BIOMAC

Rozvoz pelet cisternou je komfortní a pro každého dostupný, zdroj: CDP
Rozvoz pelet cisternou je komfortní a pro každého dostupný, zdroj: CDP

Dalším dominantním výrobcem ekologických paliv u nás je firma BIOMAC, která nabízí hned několik typů dřevěných briket a pelet. Briketovací a peletovací výrobní linky provozuje hned na několika místech České republiky. Nedávno se u nás podařilo zavést certifikační systém ENplus, který je mezinárodní garancí kvality topiva. Vysoké nároky na kvalitu splňují i všichni další výrobci a prodejci dřevěných paliv, kteří patří ke Klastru Česká peleta.

K přelomovým inovacím, které zajistily úspěch peletového odvětví v Rakousku, patří také nová technologie, která ovlivnila způsob distribuce dřevěných pelet. Jedná se o dopravní cisternu na pelety, která je nafouká přímo do zásobníku, a tedy je nemusíte kupovat v pytlích ani na paletách, ale ani později doplňovat. Tuto službu zatím v Česku nabízí pouze společnost CDP, jejímž hlavním posláním je pohodlná dodávka topiva až do domu. Do budoucna se ale zřejmě stane stejně jako v Rakousku standardem komfortního vytápění peletami.

Hlavní přelom v rakouském rozvoji ekologického vytápění ovšem zajistilo rozšíření automatického kotle na spalování pelet a také později zůstala hlavním motorem úspěchu nabídka těch nejkvalitnějších technologií kotlů. U nás se česká firma PONAST specializuje již výhradně na kotle na pelety, nedávno představila novou konstrukční řadu KP line3, která nabízí mimo jiné nový řídicí systém s intuitivním ovládáním a dotykovou obrazovkou. Kotle na pelety nabízí i další známí výrobci kotlů – zavedená rodinná firma ATMOS, výrobce topenářské techniky OPOP nebo firma VERNER, která patří mezi pionýry v prodeji kotlů na biomasu u nás. A doporučení si zaslouží i další. Firma BENEKOV se specializuje na kombinování topení pelet s další biomasou. Novým kotlům se uzpůsobují i další firmy, vhodné komíny pro kotle i kamna na biomasu nabízí například společnost SCHIEDEL.

Společně jsme silnější v Klastru Česká peleta

Všechny dosud jmenované české firmy patří mezi celkem 35 současných členů Klastru Česká peleta, společně s producenty a distributory pelet, briket a výrobci kotlů je zde také několik výzkumných institucí a obchodních společností. Kdo se za poslední dva roky přišel podívat na některý z hlavních topenářských veletrhů, nemohl Klastr přehlédnout. Členové se totiž prezentovali na společném stánku, a tak si zájemci mohli jejich produkci prohlédnout a rovnou také porovnat. U příležitosti veletrhu FOR THERM jsme již dvakrát vydali také magazín Komfortní teplíčko s reportážními články z českého peletového odvětví, s inspirací ze zahraničí a katalogem všech členů. Kdo se nedostane na veletrh, může si nově vybírat kotel nebo i kamna na pelety v přehledných galeriích automatických kotlů na pelety a peletových kamen, které od podzimu visí na webu Klastru.

Klastr Česká peleta vzhlíží k Rakousku, které je co do velikosti a počtu obyvatel srovnatelné, ale co do historie se od nás v mnohém liší. V Rakousku peletami vytápí generace vychovaná spory o jaderné a vodní elektrárny, a tedy otevřená vůči šetrným energetickým zdrojům. Dalším motorem rakouského rozvoje ale vždy byly i státní dotace a regulace. U nás program Zelená úsporám už skončil, ten nový bude podporovat především zateplení na úkor nákupu nového kotle. Například v Moravskoslezském kraji se ale Klastru podařilo prosadit v rámci dotačního programu příspěvky nejen na uhelné, ale také peletové kotle. A navíc byl nyní přijat nový zákon o ovzduší, který přiměje ke změně vytápění půl milionu českých domácností. Věříme, že mnohé z nich se rozhodnou pro vytápění peletami.

Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Cílem Klastru Česká peleta je posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a výroby kotlů na biomasu ve všech možných ...