Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V České republice je nejvíce certifikovaných peletáren ve východní Evropě

V České republice je 12 certifikovaných peletáren, Češi tak vedou v produkci vysoce kvalitních pelet nad dalšími postkomunistickými zeměmi. Certifikace ENplus neznamená pro spotřebitele vyšší cenu, ale zaručuje vyšší kvalitu. Česká republika se tak stává konkurenceschopnou na celosvětovém trhu s peletami.

Češi mají nové prvenství – a to ve výrobě vysoce kvalitních dřevních pelet. Pelety jsou topivo, které je komfortní, při jejich spalování vzniká jen velmi málo emisí a navíc poskytují nezávislost na plynových a energetických gigantech. Oblíbili si je již před dvaceti lety Rakušané, Němci nebo Italové, nyní se ve velkém rozšiřují po celém světě.

Česko dnes vede nad dalšími postkomunistickými zeměmi v počtu výroben pelet, které získaly mezinárodní certifikaci ENplus, a tedy vyrábějí vysoce kvalitní pelety, o které je zájem na celosvětovém trhu. Žádná země na východ od nás – přestože objem lesní produkce je mnohde mnohem vyšší – nemá více než 12 certifikovaných peletáren.

Certifikace ENplus je rozšířena celosvětově, platí v Evropě, USA, Kanadě, Japonsku i v Jižní Koreji. Přes 50 % všech celosvětově vyrobených dřevních pelet se vyrábí s certifikací ENplus, v Rakousku a Německu je to již dokonce 90 % tamější produkce.

„Vzhledem k tomu, že dvě třetiny české výroby jsou stále určeny pro export zejména do západní Evropy, je pro naše výrobce certifikace ENplus nutnou podmínkou úspěchu. A to pomáhá ve zvyšování kvality celého českého trhu s peletami,“ komentuje Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který v České republice a na Slovensku certifikaci uděluje.

12 certifikovaných peletáren – to v České republice znamená, že plné tři čtvrtiny zde vyrobených pelet mají kulatou značku ENplus, podle které poznáte, že je topivo kvalitní.

Co je třeba k certifikaci ENplus?

Certifikované pelety splňují požadavky mezinárodní normy EN ISO 17225-2, která určuje hlavní parametry a kvalitu pelet. ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva, nejvyšší a zároveň nejpoužívanější je kategorie A1.

Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavádí nová kritéria transparentních dodávek pelet. Dalším novým kritériem je minimální teplota tání popela, které zabraňuje struskování a napékání popela na hořáky.

Celosvětová bilance výroby certifikovaných pelet

Pro rozšiřování výroby a prodejů dřevních pelet byl rok 2014 celosvětově velice úspěšný. Ve skutečnosti došlo v roce 2014 k nejsilnějšímu růstu odvětví, což se projevilo na zvýšení celosvětové certifikované produkce ENplus dřevních pelet na více jak 6,5 milionu tun, které tvoří 58 % celkové produkce. V roce 2015 se očekává další navyšování produkce certifikovaných pelet.

Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Cílem Klastru Česká peleta je posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a výroby kotlů na biomasu ve všech možných ...