Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ekologický přístup je na prvním místě

Elektrárny stavíme na pozemcích těžko využitelných, jako jsou například brownfieldy.

Fotovoltaické elektrárny jsou v ČR nejčistší a nejperspektivnější zdroj energie. Jejich provoz je bezemisní a energii, spotřebovanou na jejich výrobu, panely "splatí" během dvou až tří let provozu. Po uplynutí životnosti je elektrárna navíc plně recyklovatelná.

Takový je názor nejen České průmyslové fotovoltaické asociace, která sdružuje asi 60 klíčových subjektů s více než 20% podílem na fotovoltaickém trhu ČR, ale i jednoho z jejich členů, společnosti CE Solar, s. r. o., která buduje solární systémy a fotovoltaické elektrárny v ČR i na Slovensku.

LOŇSKÝ ROK BYL VELKOU VÝZVOU

Sluneční energii lze získávat od střech domů, prázdných ploch brownfieldů či nevyužitých venkovských oblastí. "Naše společnost se zaměřuje na elektrárny pozemní a střešní o větších kapacitách. Je také distributorem komponent k jejich výstavbě, zejména fotovoltaických panelů a měničů proudu renomovaných zahraničních značek. Jejich kvalitu podrobujeme nejpřísnějším testům," doplňuje Zuzana Orlová, marketingová manažerka CE Solar, s. r. o.

Jak dále uvedla, loňský rok byl pro společnost velkou výzvou. Vybudovala 20 fotovoltaických elektráren v České i Slovenské republice o celkovém objemu 27 MWp. Letos však chce rozšířit své aktivity i v dalších zemích, zejména v jihovýchodní Evropě. "Naší specializací je výstavba spíše větších elektráren, a to zhruba od 100 kWp více. Pro takto velkou elektrárnu je třeba například pozemek o rozloze zhruba 2000 metrů čtverečních či sedlová střecha o velikosti přibližně 800 metrů čtverečních. Na menších projektech kooperujeme s našimi partnerskými společnostmi, které instalují z námi ověřených komponent. Všem projektům bez ohledu na jejich velikost jsme věnovali maximální pozornost s důrazem na spokojenost investora," zdůrazňuje Zuzana Orlová.

ŠETRNÉ K EKOLOGII

Společnost CE Solar ve své činnosti neopomíjí ekologický přístup. "Ekologie je pro nás na prvním místě. Elektrárny jsou stavěny na pozemcích těžko využitelných, jako jsou například brownfieldy apod. Také technologie, které jsou při výstavbách využívány, jsou šetrné k životnímu prostředí. To znamená, že ho nijak nepoškozují ani neovlivňují. Každá fotovoltaická elektrárna je stavěna přibližně na 20-25 let. Poté dojde k recyklaci veškerých stavebních prvků a celkové rekultivaci pozemku, který následně lze jakkoli využít. Jedna FVE o instalačním výkonu 3MWp ušetří 3,62 milionu kg/rok emisí CO2".


FOTO: ARCHIV

NÁVRATNOST INVESTICE

Investor samozřejmě očekává, že vložené prostředky do výstavby elektrárny se mu zhodnotí. Podle paní Orlové se dnes a za současných legislativních podmínek v ČR pohybuje návratnost takové investice od 9 do 12 let. "Záleží na délce slunečního svitu v daných obdobích. Pro stavbu solární elektrárny je z tohoto hlediska vhodné celé území České republiky."


FOTO: ARCHIV

Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové produkci elektřiny v České republice představuje dnes pouze 6,5 %, fotovoltaika se na těchto zdrojích podílí jen sedmi procenty.


FOTO: ARCHIV

"Podle směrnic Evropské unie se náš stát zavázal, že tento podíl dosáhne 13 %, a to do roku 2020. Proto jsou jakékoli spekulace o budoucnosti rozvoje fotovoltaiky v naší zemí bezpředmetné a zbytečné," uzavírá marketingová ředitelka Zuzana Orlová.

Asociace vs. státní orgány a distributoři

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) se 11. 3. 2010 společně s dalšími asociacemi postavila za zájmy drobných investorů a příznivců fotovoltaiky. Na jednání se státními institucemi a distribučními společnostmi o dalším rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR představily konkrétní návrh na řešení současné situace. Výsledkem jednání jsou asociace rozhořčeny, neboť přineslo jen oficiální proklamace a žádné konkrétní kroky vedoucí k řešení situace v oboru.

CZEPHO požaduje okamžité uvolnění blokací rezervací pro malé instalace. Těch do 200 kWp je v ČR většina a na celkovém výkonu fotovoltaických elektráren se podílejí pouze 15 % z celkového instalovaného výkonu. "Je zcela zřejmé, že současný plošný stopstav odpovídá porušení energetického zákona i proto, že například malé střešní instalace sítě nejenže nepřetěžují, ale mají naopak stabilizační charakter," uvádí Jaromír Řehák, předseda CZEPHO. Samospotřeba v čase a místě produkce nemůže způsobit výkyvy v síti, naopak znamená snížení ztrát i zatížení při přenosu elektřiny na větší vzdálenosti.

Zájmem CZEPHO jsou takové podmínky, které by zaručily udržitelný rozvoj domácí solární energetiky. Podporuje proto vládní návrh novelizace zákona o podpoře OZE. "Za předpokladu, že budou investoři včas informováni o výkupní ceně, bude zajištěna přiměřená doba návratnosti a investoři budou obeznámeni s daty a způsobem výpočtu doby návratnosti, měly by být nové podmínky pro solidní investory přijatelné. Požadujeme, aby tyto údaje Energetický regulační úřad zveřejnil pro každý následující rok vždy do konce června," konstatoval Řehák.